Mit ohjaus on ohjaajan rooli ja ohjaustaidot
Download
1 / 16

MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT - PowerPoint PPT Presentation


 • 456 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT. Kaisa Karhu Ohjaus- ja työelämäpalvelut. MITÄ OHJAUS ON? - Suhde lähikäsitteisiin. tiedottaminen = tiedon jakamista oletetun tiedon tarpeen mukaan, ei välttämättä suoraa asiakaskontaktia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT

Kaisa Karhu

Ohjaus- ja työelämäpalvelut


MITÄ OHJAUS ON?- Suhde lähikäsitteisiin

 • tiedottaminen= tiedon jakamista oletetun tiedon tarpeen mukaan, ei välttämättä suoraa asiakaskontaktia

 • neuvonta = henkilökohtaista neuvojen antamista tarjolla olevista valmiista vaihtoehdoista, tiedon jakamista ilmaistun tiedon tarpeen mukaan; suora asiakaskontakti, mutta ei kovin syvällinen

 • tuutorointi = pitkäkestoista opiskelijan tukemista, ohjaajan ja ohjattavan suhde tasavertaisempi, voi sisältää oppiainesisällöllistä ohjausta


Mitä ohjaus on?

 • ohjaus= lyhytkestoinen ja tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jossa keskustellen autetaan ohjattavaa auttamaan itse itseään, tuen antamista epävarmoissa opiskeluun tai työmarkkinoihin liittyvissä tilanteissa, ed. syvällisempi asiakaskontakti

  • Yläkäsite tiedottamiselle, neuvonnalle ja tuutoroinnille

 • Huolellisesti suunniteltu tiedottaminen ja neuvonta vapauttaa aikaa ohjaukselle, mutta voi myös vähentää ohjauksen tarvetta

 • Ohjaus on enemmän vuorokuuntelua kuin vuoropuhetta


Mitä ohjaus EI ole?

 • Psykoterapiaa eli korjaavaa toimintaa, mutta se voi olla opiskelijan näkökulmasta terapeuttista

 • Päätöksentekoa opiskelijan puolesta

 • Asioiden tekemistä opiskelijan puolesta

 • Ohjaajan omaa terapointia


Ohjauksen suhde opetukseen

 • ohjaus osa opetuksellista toimintaa

 • oppimis-, kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen, mutta ohjauksellisin menetelmin

 • molemmat instituutionaalista, suunnitelmiin perustuvaa toimintaa

 • ohjaus on opetusta enemmän kokonaisvaltaisempaa, auttavaa toimintaa

 • ohjaustyössä painottuu ennalta ehkäisevät tavoitteet


Ohjauksen yleisimmät kriteerit mukaellen Pietrofesa’n, Hoffman’n ja Splete’n (1984) mukaan

 • Ammattimaista toimintaa

 • Prosessi, joka perustuu ohjaajan ja ohjattavan väliseen vuorosuhteeseen

 • Kannustamista päätöksentekoon ja ratkaisun etsimiseen

 • Uusien toimintamallien ja käsitysten etsimistä

 • Yksilön yksityisyyden kunnioittamista

 • Kasvun ja kehityksen tukemista

 • Elämäntapa, auttavaa toimintaa


Ohjauksen tavoitteet korkea-asteella

 • opiskelijan ammatillinen kasvu

 • tieteellisen ajattelun kehittyminen

 • syvenevä asiantuntemus

 • oman oppimisen ohjaamistaitojen kasvu

 • Päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen

 • jatkuvaa itsereflektiota ja oppimista eri tilanteissa (myös ohjaajalta)

 • Reflektiivinen asiantuntija


Ohjauksen muodot

 • Ohjaus työmenetelmänä

  • Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen vuorovaikutustilanne

  • Pyrkimyksenä jonkin ongelman/ kysymyksen ratkaiseminen

 • Ammatinvalinnan ohjaus

  • Ohjaaja on prosessin asiantuntija

  • Ohjattava oman elämänsä asiantuntija

  • Neuvottelua työelämän mahdollisuuksista, näkemyksiä, ideoita

 • Ohjaus palvelujärjestelmänä

  • Opinto-ohjaus

  • Opiskelijoille suunnatut tiedotus- ja neuvontapalvelut

 • Uraohjaus

  • Tuetaan valintatilanteissa

  • Opiskelijan tavoitteiden, kiinnostusten ja osaamisen kartoitusta, työmarkkinatietous

  • Työttömyyden ennaltaehkäisy, mielekäs työllistyminen


OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT

”Hyväksi ohjaajaksi kasvaminen on vapautumista täydellisyyden ja kaikkivoipaisuuden harhasta sekä kuluttavista rooleista. Ohjaaja saa olla oma itsensä.”


Ohjaajan rooli

 • Ohjaaja on henkilö, joka antaa tai sopii antavansa aikaa, huomiota ja kunnioitusta määräaikaisesti asiakkaan roolissa olevalle henkilölle tai henkilöille (BAC)

 • Ohjauksessa ”totuutta” ei välttämättä löydy – oman avuttomuuden ja epävarmuuden sietäminen, tuntemattoman kohtaaminen

 • On hyväksyttävä tiedon muuttuva luonne


Ohjaajan rooli

 • Riippuu

  • ohjaajan tehtävästä/ toimesta

  • Opiskelijoiden tarpeista

  • Asetetuista/määritellyistä tehtävistä

  • Organisaatiosta (yksiköstä)

  • Ohjaaja itse voi määrittää rooliaan:

   • Mihin panostat

   • Minkälaisia tehtäviä itsellesi otat

   • Omat taidot ja persoona välineinä


Ohjaajan ammatillisuus

 • Prosessin asiantuntija – miten saada opiskelija ohjaamaan itseään

 • Ihmiskäsitys, oppimiskäsitys, tiedonkäsitys – sisäistettyä pedagogiikkaa

 • Lairio & Puukari:

  • Professionalisaatio: oma tieto- taitoalue, käsitys työn sisällöstä ja kriteereistä, halu kehittyä työssään

  • Professionalismi: kvalifikaatiot, kompetenssit, persoonalliset ominaisuudet, hyvä itsetuntemus - omat arvot ja vaatimukset tarkastelun kohteeksi, tunteiden ja asian erottaminen, reflektiivisyys, koulutusjärjestelmien ja työelämän tuntemus


Ohjaustaidot

 • Syvyyttä ja kykyä ymmärtää

  • Keskittyminen ohjattavan kuvaukseen

  • Tulkitseva selittäminen – oma ymmärrys ohjattavan ymmärrettäväksi

  • Reagointi

 • Kielellistä vuorovaikutusta, dialogia, enemmän kuin keskustelu

  • Tulkitsemista, rivien välistä lukemista

  • Kysymysten esittämistä

  • Ihmettelyä

 • Persoonalliset tekijät, ammatillinen sitoutuminen

  • Kykyä ottaa ohjattavan tunteet ja kokemukset tosissaan

  • Välitön ja vastaanottavainen ilmapiiri

  • Aktiivisuus ja yhteistoiminnallisuus

 • Tunne omasta vaikuttavuudesta

  • Tietoisuus itsestä ja omasta vaikuttamisen tavasta

  • Toisen ja itsensä arvostaminen

   (Ojanen S., 2001)


Ohjaustaidot

 • Ohjaajan tiedostaminen

  • Mitä ohjaussuhteessa tapahtuu, kohtaavatko ohjaajan ja ohjattavan ajatukset, tavoittaako vuorovaikutus, oma paikka ja rooli

  • Millä ehdoilla ohjattavan kehitysprosessi tapahtuu

  • Mihin ihmiskäsitykseen ja oppimiskäsitykseen oma ohjaustapa pohjautuu

  • Miten kehittää omia ohjaajan kykyjä ja valmiuksia

    OHJAAJAN REAGOIMINEN (Ojanen S., 2001)


Ohjaustaidot

Aktivointitaidot

 • Mikä estää toimintaa - esteiden poistaminen

 • Mikä motivoi – niihin keskittymistä

 • Jos nykyisessä tilanteessa ei kykene toimimaan, on tilannetta muutettava – mistä luopuu, mitä saa tilalle

 • Kysymällä oivallukseen


OHJAUS ON MATKAKUMPPANUUTTA –

Kuljetaan samaa tietä yhdessä ja jaetaan eväät matkan aikana!

(Nummenmaa & Lautamatti, 2004)


ad
 • Login