Curs im
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

CURS IM PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

CURS IM. Asamblari. Clasificarea asamblarilor. Organele de asamblare servesc la îmbinarea elementelor care compun o maşină, un mecanism, dispozitiv sau alte construcţii metalice.

Download Presentation

CURS IM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Curs im

CURS IM

Asamblari


Curs im

Clasificarea asamblarilor

Organele de asamblare servesc la îmbinarea elementelor care compun o maşină, un mecanism, dispozitiv sau alte construcţii metalice

Asamblările demontabile permit montarea şi demontarea repetată a pieselor fără distrugerea elementelor de legătură, pe când cele nedemontabile necesită distrugerea parţială sau totală a lor.


Curs im

Asamblari prin forţe elastice

Asamblari prin formă


Curs im

Asamblari filetate

Geometric, filetul este obţinut prin deplasarea unei figuri geometrice generatoare de-a lungul unei elice directoare înfăşurate pe o suprafaţă cilindrică sau conică

După rolul funcţional asamblările filetate pot fi:

- de fixare, cu sau fără strângere iniţială, formând grupa cea mai utilizată de asamblări filetate;

- de reglare, servind pentru fixarea poziţiei relative a două piese ;

- de mişcare, transformând mişcarea de rotaţie, imprimată obişnuit şurubului, în mişcare de translaţie pentru şurub sau piuliţă ;

- de măsurare

Avantaje: permit montarea şi demontarea uşoară a elementelor asamblate; realizează forţe axiale mari de strângere, folosind forţe tangenţiale de acţionare mici; au o tehnologie simplă de execuţie, deoarece sunt elemente de rotaţie sau plane.

Dezavantaje: filetul este un puternic concentrator de tensiune, mai puţin rezistent la solicitări variabile; asamblarea necesită elemente de împiedicare a autodesfacerii; randament scăzut; sunt mai scumpe ca asamblările nedemontabile.


Curs im

Elemente geometrice ale asamblărilor filetate


Curs im

Clasificarea filetelor

a) dupa forma profilului

- filetul în ţoli (Whitworth) (W) are profilul de forma unui triunghi echilateral , cu unghiul la vârf de 550.

- filetul trapezoidal (Tr) are profilul de forma unui trapez, cu unghiul la vârf de 380. Este utilizat pentru şuruburi de mişcare;

.

- filetul pătrat (Pt) are adâncimea şi înălţimea filetului egale cu jumătate din pas. Cu toate că realizează randamente superioare altor tipuri de filete, are utilizarea limitată de apariţia jocului axial datorită uzurii flancurilor.


Curs im

- filetul rotund (Rd) are profilul realizat din arce de cerc racordate prin drepte înclinate, direcţiile flancurilor formând un unghi de 300. Este utilizat la piese supuse la înşurubări şi desfaceri repetate, în condiţii de murdărie (şuruburi neprotejate ce lucrează la sarcini cu şoc – la cuple de vagoane);

b) dupa direcţia de înfăşurare:

- dreapta (normale);

- stânga.

c) dupa numărul de începuturi:

- cu unul;

- cu două sau mai multe.

d) dupaforma corpului de înfăşurare:

- cilindric;

- conic;

- plan.

f) dupa mărimea pasului:

- pas mare;

- pas normal;

- pas fin.

Fig. 8.11


Curs im

Pentru solicitări medii se utilizează oţelurile OL50, OL60, OLC35 şi OLC45. Şuruburile îmbinărilor supuse la condiţii severe de solicitare se pot executa din oţeluri aliate tratate termic.


Curs im

Calculul asamblarilor filetate

- la strângere

- la desfacere


Curs im

Momentul necesar actionarii cuplei filetate

Condiţia de autofrânare

Dacă unghiul de înclinare a elicei filetului este destul de mare, piuliţa sepoate deşuruba sub sarcină


Curs im

Predimensionarea şuruburilor

La strângerea piuliţei în tija şurubului apar:

- tensiuni normale, create de forţa axială

- tensiuni tangenţiale, datorate momentului de torsiune necesar învingerii forţelor de frecare dintre spirele în contact

Tensiunea rezultanta

pentru filete pătrate

pentru filete trapezoidale

pentru filete metrice


Curs im

Solicitări suplimentare în şuruburile de fixare

Incovoiere

- la suruburi montate cu joc (dsurub < dgaura) solicitate transversal

Forfecare

- la suruburi păsuite (dsurub = dgaura) solicitate transversal


Curs im

Incovoiere

- la suruburi solicitate cu forte axiale excentrice

- la suruburi montate pe suprafete neparalele


Curs im

Calculul piuliţelor nestandardizate

Se presupune că spirele piuliţei se încarcă uniform şi asupra unei spire acţionează forţa F/z (z numărul de spire).

a) presiunea de contact

b)încovoiere cu forfecare

h = zmax · p (zmax < 10)


Curs im

Asamblări cu pene

Penele sunt organe de maşină demontabile, de formă prismatică, care servesc la fixarea, ghidarea sau reglarea poziţiei relative a pieselor.

După poziţia axei lor în raport cu axa longitudinală a pieselor asamblate, se deosebesc :

a) pene transversale, care se montează cu axa lor geometrică perpendiculară pe axa pieselor asamblate ;

b) pene longitudinale, care se montează cu axa lor geometrică paralelă cu axa pieselor asamblate.

Penele longitudinale pot fi la rândul lor :

- înclinate (cu strângere)

- obişnuite (fig.8.29a);

- subţiri (fig. 8.29b);

- concave (fig. 8.29c);

- tangenţiale (fig. 8.29d)

- paralele (fig.8.33)

- obişnuite;

- subţiri

- disc (fig.8.30)


Curs im

Tolerante si ajustaje tehnice


Curs im

Sistemul ISO de ajustaje si tolerante


Curs im

Asamblări elastice (cu arcuri)

Arcul este un organ de maşină care, datorită formei şi a materialului din care este confecţionat, transformă prin deformare elastică, lucrul mecanic în energie potenţială şi retransformă energia potenţială acumulată în lucru mecanic. Arcurile se folosesc ca legătură elastică între piesele mecanismelor, îndeplinind următoarele roluri funcţionale:

- preluarea şi amortizarea energiei vibraţiilor: la suspensii de maşini, tampoane - acumularea de energie în vederea redării treptate ulterioare, pentru acţionarea unui mecanism: la ceasuri, rulouri;

- exercitarea de forţe elastice permanente: la came, supape, roţi cu clichet, ambreiaje;

- măsurarea unei forţe sau a unui moment prin dependenţa dintre acestea şi deformaţiile produse: la dinamometre, aparate de măsură.

- reglarea şi limitarea forţelor: prese.

- modificarea pulsaţiilor proprii a unor subansamble ale maşinilor sau mecanismelor înlăturând vibraţiile: la fundaţii, cuplaje elastice.


Curs im

forma constructivă şi tipul solicitării

- arcuri elicoidale:

- de compresiune (fig.8.40a,b)

- de tracţiune (fig. 8.40c);

- de torsiune (fig. 8.40d);

- arcuri cu foi (de încovoiere):

- lamelar (fig. 8.41a);

- cu foi suprapuse (fig. 8.41b);

- arcuri disc (de compresiune):

- simplu (fig. 8.42a);

- multiplu (fig. 8.42b);

- arcuri inelare (fig. 8.42c)

- arcuri spirale plane (fig.8.43);

- arcuri bară de torsiune (fig.8.44);

- arcuri de cauciuc:

- de compresiune (fig.8.45 a);

- de forfecare (fig.8.45b);

- de torsiune (fig.8.45c).

- membrane:

- plane

- gofrate,

- sferice,

- tuburi ondulate (silfoane)

- arcuri manometrice (fig.8.48)


Curs im

b) secţiunea semifabricatului:

- arcuri cu secţiune circulară;

- arcuri cu secţiune dreptunghiulară;

- arcuri cu secţiune pătrată;

- arcuri cu secţiune profilată.

c) după tipul caracteristicii elastice:

- cu caracteristică constantă;

- cu caracteristică variabilă.

1. Caracteristica sarcină – deformaţie

2. Lucrul mecanic de deformaţie


Curs im

3. Coeficientul de utilizare volumetric

4. Randamentul arcului

5. Capacitatea de amortizare a arcului


Curs im

Gruparea arcurilor


Curs im

Calculul arcului elicoidal


Curs im

Calculul arcului cu foi


Curs im

Calculul arcului bară de torsiune


Curs im

Bibliografie

  • Palade V., Diaconu N. - Organe de masini, Galati University Press, 200


  • Login