Malnutr syon
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 90

MALNUTRİSYON PowerPoint PPT Presentation


 • 363 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MALNUTRİSYON. Dr. Mehmet Turan İnal Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun bakım BD.

Download Presentation

MALNUTRİSYON

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MALNUTRSYON

Dr. Mehmet Turan nalTrakya niversitesi Tp Fakltesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Youn bakm BD


 • Malntrisyon; insan vcudunun byme, idame ve zel baz fonksiyonlar yerine getirebilmesi iin gereksinim duyduu ile salanabilen besin ve enerji arasndaki hcresel dengesizliktir.

  Dnya Salk rgt


 • Enerji, protein ve dier besinlerin yetersiz ya da fazla almnn doku, vcut yaps, vcut fonksiyonlar ve klinik sonu zerine llebilir yan etkilerinin grld bir durumdur.

 • Malnutrisyon geni bir terim olup protein enerji eksiklii (ar ve yetersiz nutrisyonla beraber) ve mikronutriyentler gibi teki besinlerin eksikliini de kapsamaktadr.


Braknz besinler ilacnz olsun

Hipokrat - M.. V. yy


Malnutrisyon hastanelerde hala nemli bir salk problemidir.

Nutrition Screening 2002, Clin Nutr 2003

www.espen.org/guidelines


Malnutrisyon insidans akut bakm hastalarnda %13-86 arasndadr


Yal hastalarda malnutrisyon insidans % 42-91 arasndadr


zel hasta gruplarnda malnutrisyon oran % 4-90 arasnda saptanmaktadr


Yaplan almalarda sonularn farkllk gstermesinin nedenleri

 • almalarda kullanlan testler ve deerlerle ilgili standartlarn olmamas

 • Referans deerlerin farkl olmas

 • Kullanlan testlerin hastann yandan ve hastalnn arlndan etkilenmesi

Kyle UG. Clinical Nutrition 2006;25:409-417


Malnutrisyonun Fizyolojik Fonksiyonlara Etkileri


Kardiyovaskler Sistem

 • Kalp hacmindeki azalma vcut arl kayb ile doru orantldr.

 • Azalan kalp kas kitlesi kalp hacminde % 40 azalma oluturmaktadr.

 • Vitamin, mineral ve elektrolit eksikliklerinde kalp yetmezlii ve aritmiler grlebilir.

 • Uzam malnutrisyon neticesinde periferik dolam bozulmaktadr.


Solunum Sistemi

 • % 20den fazla protein kayb solunum kaslarnn yap ve fonksiyonunu etkilemektedir.

 • Diyafragmatik kas kitlesinde azalma solunum iinde art gelimektedir.

 • Hipoksi ve hiperkapniye bozulmu yant, deimi solunum ekli, pulmoner parankimde deiiklikler grlr.

 • Bronkopnmoni sklkla grlmektedir.

 • Mekanik ventilatrden ayrma gleir.


Renal Sistem

 • Malnutrisyonlu hastalarda renal plazma akm ve glomerler filtrasyon oran azalr.

 • Su ve tuz ykn atabilme kapasitesi azalr.

 • Ekstraselller sv hacmi hzla artar ve dem geliir.


Gastrointestinal Sistem

 • Enterosit ve kolonosit yklm artar.

 • Lipid, karbonhidrat ve protein emilimi bozulur.

 • Enzim salnmnda azalmalar gzlenir.

 • Diyare sklkla mevcuttur.

 • ntestinal bariyer fonksiyonlar bozulur


Kas Fonksiyonlar

 • Kas fonksiyonlar birka gnlk alktan sonra azalmaya balar ve malnutrisyon devam ederse hcre kitlesinde ki kayp daha da ilerler.


Termoreglatuar Sistem

 • Soua termojenik yant bozulur.

 • Hipotermiye yatknlk vardr.

 • Ar malnutrisyonda febril yant kaybolur ve enfeksiyon varlnda bile ate grlmeyebilir.


mmn Sistem

 • Hcresel immnite ve enfeksiyon direnci bozulur.

 • Timusta lenfositler azalr ve timus atrofisi geliir.

 • Hipoalbuminemide sitokin metabolizmas zellikle IL-1 aktivitesi basklanr.

 • IL-1 aktivitesinde azalma lenfosit retim hz azalr

 • Kompleman sistemi basklanmas

  fagositoz, kemotaksis ve bakteri ykm bozulur.


Yara yilemesi

 • Malnutrisyonlu hastalarda yara iyilemesinde gecikme meydana gelmektedir.


Malntrisyon Nedenleri

 • Medikal Faktrler

 • tahszlk

 • Eksik diler, dier oral problemler ve disfaji

 • Tat ve koku duyusunun kayb

 • Solunum problemleri (Restriktif akcier hastalklar)

 • Gastrointestinal problemler (malabsorbsiyon)

 • Endokrinolojik problemler (diyabet, tirotoksikoz)

 • Nrolojik problemler (serebrovaskler olaylar, parkinson ve Alzheimer hastal)

 • Enfeksiyonlar

 • Fiziki yetersizlik (artrit)

 • la etkileimleri


 • Psikolojik Faktrler

 • Konfzyon

 • Demans

 • Depresyon

 • znt

 • Anksiyete


 • Yaam Tarz ve Sosyal Faktrler

 • Yemek piirme ve beslenme konusunda bilgisizlik

 • zolasyon/Yalnzlk

 • Fakirlik

 • Alveri yapamama, yemek hazrlayamama


 • Hastanede olmann getirdii risk faktrleri

 • Yemek servisinde tek kaynan hastane olmas, snrl seenekler, sunumun kt olmas

 • Yemek saatlerinin snrl olmas

 • Di Kayplar

 • Kendi bana yemek yiyememe

 • Yiyecee ulamakta, atal/kak kullanmada veya paketleri amada zorluk ekmek

 • Ho olmayan grntler, sesler ve kokular

 • Enfeksiyon, yara iyilemesi ve katabolik durumlar nedeniyle besin gereksiniminin artmas

 • Dini veya kltrel yemek alkanlklar

 • Oral almn yasak olmas

 • Testler srasnda nlerin karlmas

 • Salk alanlarnn beslenme konusunda bilgilerinin yetersiz olmas


Nutrisyon destei verilmelidir


Nutrisyon destek tedavisinin ilk basama,

 • NUTRSYON DURUMUNUN BELRLENMESDR.


ESPEN Klavuz- Nutrisyonel Tarama

 • Btn hastalar hastaneye geldiinde taranmaldr.

 • Eer hasta riskli ise, nutrisyon plan yaplmal

 • Nutrisyon monitorizasyonu ve sonular hazrlanmal

 • Tarama, deerlendirme ve beslenme sonular hasta baka bir yere transfer olduunda, gittii yerdeki hekim bilgilendirilmelidir.

  Nutrition Screening 2002, Clin Nutr 2003

  www.espen.org/guidelines


Nutrisyon durumunun belirlenmesi:

 • Nutrisyonel ynden riskli hastalarn

  tannmasn salar,

 • Malnutrisyonun organ disfonksiyonu,

  mortalite ve morbidite oluumunda kofaktr olmasn engeller.


NUTRSYONEL DEERLENDRME;

 • Kalitatif ve kantitatif olarak ayrntl yaplmal,

 • Subjektif ve objektif parametrelerin

  birlemesinden olumal,

 • Malnutrisyonu belirlemede duyarl olmal,

 • Nutrisyonla ilikili olmayan faktrlerden

  etkilenmemeli,


 • Belirli periyotlarla hastaya uygulanabilmeli,

 • Nutrisyonel tedavinin baarl olup olmadn belirlemeli,

 • Malnutrisyonu erken dnemde tespit edecek kadar sensitif olmal,

 • Bozukluk tespit edilip dzeltildiinde prognozda iyileme grlmelidir.


NUTRSYON DURUMUNUN DEERLENDRMES


A- KLNK DEERLENDRME


imdiki arlk x 100

VA% =

ideal vcut arl

(MA-A) x 100

SAD% =

mutad arlk

 • Fizik muayene:

  • eser element, avitaminoz

 • Vcut arlnda deime

  • deal vcut arlnn yzdesi

   • %10 ve st: malnutrisyon

  • Son arlk deikenlerinin deerlendirilmesi

   • Son 1 hafta % 1-2

   • Son 1 ay % 5

   • Son 3 ay% 7.5

   • Son 6 ay % 10

 • Kas fonksiyon testleri

  • El skma dinamometresi

  • Adduktor pollisis kas gc

  • Solunum kas gc


B- ANTROPOMETRK LM YNTEMLER


Triseps cilt kalnl

 • cilt alt ya dokusu

 • Erkek10 mm

 • Kadn13 mm

  st kol evresi

  • kas kitlesi

 • Erkek20 cm

 • Kadn18 cm

  Subkapsuler deri kvrm kalnl

  Baldr evresi lmleri

  Beden kitle indeksi

  • Ya

  • Cinsiyet

  • Irk

  • Egzersiz

  • Atrofi

  • nterstisiyel sv art


  C-BYOKMYASAL PARAMETRELER


  • Visseral Proteinler

   • Serum Albumini

   • Transtiretin (prealbumin)

   • Serum Transferrini

   • Retinol Balayan Globlin

   • Fibronektin

  • Somatomedin C

  • 3-metil histidin

  • nslin benzeri byme faktr

  • Kreatinin-Boy ndeksi


  Albumin

  • yi bir prognostik gsterge

  • Yarmr 16-20 gn

  • Bu uzun yar mr nedeniyle, beslenme durumunun deerlendirilmesinde tercih edilmez


  Franch-Arcas G.Clinical Nutrition 2001;20:265-9.


  • Albumin Kronik malntrisyonun belirlenmesi ve prognoz deerlendirmesinde yararl bir testtir, ancak nutrisyon deerlendirmesinde kt bir testtir.


  Transtiretin (prealbumin)

  • En uygun plazma proteini

  • Yarlanma mr 48 saat

  • Sensitivite % 67

  • Spesifite % 79

   Church, JPEN, 1987


  Nutrisyonel monitorizasyon protokolleri mutlaka yaplmal ve bu protokoller plazma transtiretin ve CRP dzeylerini de iermelidir.


  Kritik hastalarda haftada iki kez transtiretin ve CRP llmesi metabolik durum iin pencere olabilir.


  Serum Reaktif Protein (CRP) :

  • nfeksiyon varlnda dzeyi hzla artar ve etken ortadan kalktnda da ayn hzla azalr.

  • CRP ile transtiretin dzeylerinin birlikte deerlendirilirse transtiretin dzeyindeki azalmann akut faz yant m olduu yoksa malntrisyona m bal olduu anlalabilir.

   Devoto G, et al. Clinical Chemistry 2006;52: 2281-5


  .

  Plazma transtiretin dzeyi deiiminin CRP deiimi ile birlikte yorumu


  Transferrin:

  • Karacierde sentezlenir, demiri balar ve plazmada tar.

  • Karacier yetersizliinde albuminden daha yararl.

  • 1 haftada normal dzeye ulaabilmesi nemli bir stnldr.

  Smith LC, Mullen JL. Surg Clinics of North Am 1991;71:449-57.


  Serum transferrin dzeyi dorudan llebildii gibi serum total demir balama kapasitesi (TDBK) zerinden de deiik formllerle hesaplanabilir.

  • I-Blackburn eitlii:

  • Transferrin (mg/dL)= 0.8 TDBK(mg/dL) 43

  • II-Heymsfield eitlii:

  • Transferrin (mg(dL)= 0.9 TDBK(mg/dL)-4.5

  • III-Grant eitlii:

  • Transferrin (mg/dL)= 0.87 TDBK(mg/dL)+10


  Retinol balayc protein:

  • Vitamin A (retinol) tar.

  • Yar mr 12 saat olup, protein malntrisyonunda akut deiiklikleri gsterir.

  • Bbrekte metabolize edildiinden bbrek yetersizliinde kullanm snrldr.

  • Normal plasma dzeyi 5.1 (2.6-7.6) mg/dL dir.

  • lm zor olduundan sk kullanlmamaktadr.


  Fibronektin:

  • 2-glikoprotein dir.

  • Yar mr 12-24 saattir.

  • Yara iyilemesi, hcrelerin birbiriyle adezyonunda rol oynar.

  • Akut beslenme bozukluklarnda dzeyi der.

  • Mortalite ve morbiditede prognostik bir faktrdr.

  • Fibronektin dzeylerindeki artn azot dengesi ile korele olduu gsterilmitir

  Sandstedt S, et al. JPEN 1984;8:493-498.


  Somatomedin C:

  • Ya, kas ve kkrdak dokunun anabolik maddesidir.

  • Azot dengesi ile somatomedin C arasnda pozitif korelasyon vardr.

  • Yar mr olduka ksadr (2-8 saat).

  • Ntrisyon durumunun deerlendirmesinde yararl bir gstergedir.

  Buonpane EA, et al. Crit Care Med 1989;17:126-132.


  3-metil histidin :

  • Total vcut somatik kas ktlesinin deerlendirilmesinde kullanlr.

  • leri ya, azalm protein alm, travma, infeksiyon ile atlm azalrken, stress gibi kas aktivitesinin artt durumlarda atlm artar.

  • Beslenme durumunu deerlendirmede uygun olmad bildirilmitir.

  Smith LC, Mullen JL. Surg Clinics of North Am 1991;71:449-57.


  nslin benzeri byme faktr ve onun balayc proteinleri

  • Nutrisyonel duruma bal olarak deiebilir

  • Deiimler ok hassastr

  • Ancak belirlenmesi ok zaman alr ve pahaldr.

  Donahue SP, Phillips LS. Am J Clin Nutr 1989;50:962-9.


  Kreatinin - boy indeksi (KB)

  • Kreatin idrarla sabit bir orana gre atlr

  • Bu oran vcut total kas yaps ve total vcut nitrojeni ile orantldr

  • zellikle hastalarn ntrisyonel rehabilitasyon veya tedavilerinin sonularnn objektif bir kriterle takip edilmesinde yardmcdr


  24 saatlik atlm

  KB =

  normal deer

  Kreatinin-Boy ndeksi

  • Erkek: 20-26 mg/kg

  • Kadn: 14-22 mg/kg

   • % 60-80: orta

   • % 60 <: ar

  drarla 24 saatlik

  kreatinin atlm

  ~

  iskelet kas kitlesi

  • Ya

  • Diyet

  • Egzersiz

  • Stress

  • Renal patolojiler


  D- MMNOLOJK TESTLER

  a.Total Lenfosit Says

  b. Derinin ar duyarllnda gecikme


  Lenfosit saysnn art ile ntrisyon durumu ve srvi arasnda paralellik gsterilmitir


  • Derinin ar duyarllnda gecikme.

  • Hcresel immuniteyi gstermede yararldr.

  • Gecikmi cilt ar duyarllk yantnn malntrisyonlu hastalarda kt prognozla ilikili olduu gsterilmitir


  E- VCUT KOMPOZSYON ALIMALARI

  • zotop dilsyon teknii

   • Vcut hcre kitlesi

  • n vivo ntron aktivasyon analizi

   • Total vcut azotu ve vcut proteini

  • B.T.

   • Ya, iskelet kas, kemik, visseral organ kitlesi

  • M.R.

   • Ya, yasz doku, iskelet kas kitlesi

  • Biyoelektrik impedans spektroskopisi

   • Toplam vcut svsnn lm


  Biyoelektriksel impedans;

  Yasz doku kitlesi ile yan elektriksel geirgenlik

  farkna dayanr.

  Bu yntem ile vcut ya miktar ve yasz vcut kitlesi saptanr.

  Gvenirlilii stres, elektrolit dengesizlii ve hidrasyon durumundan etkilenebilir.


  F- OK PARAMETREL NDEKSLER

  • Hastalara ait parametreler kullanlarak hassas ve objektif kriterleri ieren beslenme durumunu belirleyen indeksler oluturabilmek amacyla gelitirilmitir.

  • Prognostik nutrisyonel indeks (PNI)

  • Nutrisyonel risk indeksi (NRI)

  • Maastrich indeks (MI)


  Prognostik ntrisyon indeks

  158-16.6(albumin g/dl) - 0.78(Triseps deri kalnl mm) - 0.2(Transferrin mg/dl) - 5.8(Deri testi yant 0-2)= % olarak RSK

  PN>% 50 Mortalite % 33,Sepsis %28

  PN<% 40Mortalite % 3, Sepsis % 5


  Ntrisyonel risk indeksi

  NR=1.519(Albumin g/dl) + 41.7(son vcut arl kg/mutad vcut arl kg)

  100 Normal

  97.5-100Snrda malntrisyon

  83.5-97.5Hafif malntrisyon

  83.5 Ar malntrisyon


  Maastrich indeksi

  20.68 - (0.24 x Albumin g/dl) - 19.21 x prealbumin g/dl - 1.86 x lenfosit says 106/l - 0.04 x ideal kilo

  • 0> Malntrisyon var

  • 0<Malntrisyon yok


  G-TARAMA TESTLER

  Ama: Nutrisyonel faktrlerden kaynaklanan olas sonular belirlemektir.

  • Subjektif Global Deerlendirme (SGD)

  • Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

  • Nutrisyonel Risk Tarama (NRS-2002)

  • Mini Nutrisyonel Deerlendirme (MNA) (yallarda)

  ESPEN tarafndan nerilir

  Destky et al, JPEN, 1984

  BAPEN

  Kondrup et al, Clin Nutr, 2003

  Vellas et al, Nutrition,1999


  SGD TEK BAINA HER BR OBJEKTF TESTTEN DAHA Y BR BELRLEYCDR

  Klinisyenler saysal deerlendirmenin daha doru olabilecei yanlgsna dmemelidirler

  Detsky, JPEN, 1987

  Detsky, JAMA, 1994


  MALNUTRTON UNVERSAL SCREENNG TOOL (MUST)

  0=dk malnutrisyon riski

  1=orta malnutrisyon riski

  2 veya daha yksek =ciddi malnutrisyon riski


  MN NUTRSYONEL DEERLENDRME (MNA) (YALILARDA)


  >23.5 Normal

  17-23 Malnutrisyon riski

  < 17 Malnutrisyon


  H-ENERJ VE PROTEN TKETM


  Enerji Tketimi

  1- stirahat enerji tketimi (ET)

  2- Fiziksel aktiviteye bal enerji tketimi

  3- Termogenezis

  4- Stres faktrlerine bal enerji tketimi

  Total

  Enerji

  Tketimi


  Enerji gereksiniminin lm

  • stirahat enerji tketimi (REE) (BEE)

   (Harris-Benedict, Aub-Dubois, Schoefield)

   kcal x stres faktr

  • ndirekt kalorimetri

  • 25 35 kcal/kg (ksa yol)


  Enerji htiyac: Harris-Benedict Eitlii

  BET (erkek)= 66.5 + [13.7 X VA(kg)] + [5 X B(cm)] + [6.8 X ya(yl)]

  BET (kadn)= 655 + [9.6 X VA(kg)] + [1.8 X B(cm)] + [4.7 X ya(yl)]

  • Sonu: Bazal enerji tketimi (BET)

   • ET x 1.1

  Artma %

  Minr cerrahi10

  Major cerrahi10-30

  Multipl doku travmas10-25

  Vcut s art (10C)10

  Ar sepsis20-50

  Ar yank50-100

  Kafa-Beyin travmas20-40

  Azalma%

  Doku kayb20

  iddetli kaeksi40

  Hipotermi (10C) 10

  Beyin sap lm30-50


  Enerji htiyac: Schofield Eitlii

  YaErkek Kadn

  15-18BET=17.6 x VA + 656 BET=13.3 x VA + 690

  18-30BET=15.0 x VA + 690 BET=14.8 x VA + 485

  30-60BET=11.4 x VA + 870 BET= 8.1 x VA + 842

  >60BET=11.7 x VA + 585 BET= 9.0 x VA + 656

  1) Stres Faktr

  -Postoperatif+ %10

  -Multipl Yaralanma+ %25-30

  -Sepsis (1C art)+ %10

  2) Aktivite Faktr

  -Yataa Baml+ %20

  -Oturabilir Durumda+ %10

  -Mobil+ %30

  3) Ntriyentlerin Termojenik Etkisi+ %10

  4) Ventilatr Destei - %15


  PROTEN DENGES

  • Normalde azot atlm 10-12 g/ gndr

  • Azot dengesi pozitif

   anabolik devre

  • Azot dengesi negatif

   katabolik devre


  • Normalde azot atlm 10-12 g/ gn ise

  • 12 x 6.25=70 g/gn protein kaybedilir.


  Malnutrisyon Belirteleri

  • Bir ok yntem vardr

  • Fakat yntemler tam ve kusursuz deildir

  • Yntemleri karlatrabilecek standartlar yoktur


  • Antropometrik yntemler kronik malnutrisyonun anlalmasnda en etkili yntem

  • Albumin ve teki visseral proteinler nutrisyonel belirte olarak kabul edilmemeli, inflamatuar yant belirteci olarak kabul edilmeli

  • Biyoelektrik impedans erken dnem malnutrisyon saptanmasnda olduka etkilidir.

  • SGD deiik poplasyonlarn karlatrlmasnda olduka etkili


  NRS-2002, MUST ve NRIdan daha yksek sensitivite ve spesifiteye sahiptir.

  Hastanede kal sresi ile SGD, NRS-2002, MUST ve NRI arasnda anlaml iliki vardr

  Nutritisyonel deerlendirme SGD, NRS-2002 ve MUST ile hastann hastaneye kabulnde yaplmaldr.


  Sonu olarak;

  • Malnutrisyon toplumda ve hastanelerde hala nemli bir problem olmaya devam etmektedir.

  • Klinik ve biyokimyasal parametreler birbirleriyle ilikili olarak incelenmelidir

  • Dikkatli ve etkili klinik monitorizasyon nutrisyon desteinin vazgeilmez bir parasdr.


  TEEKKRLER


 • Login