uzn vanie odborn ch kvalifik ci architekti
Download
Skip this Video
Download Presentation
„UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ - ARCHITEKTI ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

„UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ - ARCHITEKTI ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

„UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ - ARCHITEKTI ”. ENACA – Európska sieť príslušných orgánov v architektúre O ľ ga Mih áliková predsedníčka Bratislava , 17. januára 201 3. ENACA. sieť príslušných orgánov , ktoré vykonávajú uznávanie odborných kvalifikácií pre povolanie architekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ - ARCHITEKTI ”' - chloe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uzn vanie odborn ch kvalifik ci architekti

„UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ - ARCHITEKTI”

ENACA – Európska sieť príslušných orgánov v architektúre

Oľga Miháliková

predsedníčka

Bratislava, 17. januára 2013

enaca
ENACA
 • sieť príslušných orgánov, ktoré vykonávajú uznávanie odborných kvalifikácií pre povolanie architekt
 • účel vzniku: poskytnúť fórum pre diskusiu príslušným orgánom s cieľom napomôcť administratívnej spolupráci a konzistentnej implementácii smernice o uznávaní odborných kvalifikácií
kto je architekt
KTO JE ARCHITEKT?
 • veľmi komplexná definícia
  • rozdiely v rozsahu poskytovaných služieb (funkcii)
  • rozdiely vo vzdelaní
 • V prípade architektov je primárne hľadanie spoločných a potrebných znalostí a zručností – nie snaha o homogénnu štruktúru vzdelávania
 • „znalosti a zručnosti“ - 11 bodov článku 46 smernice 36/2005/ES – „learning outcomes“ ;
kto je architekt z h adiska odbornej kvalifik cie
KTO JE ARCHITEKT Z HĽADISKA ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE
 • AKADEMICKÁ (FORMÁLNA) KVALIFIKÁCIA= vzdelanie

Smernica 36/2005/ES

(smernica o uznávaní odborných kvalifikácií)

a) Automatické uznávanie

Kvalifikácie uvedené v Prílohe VI (nadobudnuté práva) a

Prílohe V – obsahuje už aj ostatné podmienky prístupu k povolaniu

b) Všeobecný systém

 • ODBORNÁ PRAX = traineeship
 • alt. PRESKÚŠANIE

K PRÍSTUPU NA TRH

pr stup na trh
Prístup na trh

prístup na trh =

odborne spôsobilá osoba

voľný pohyb

pr loha vi
Príloha VI
 • Nadobudnuté práva – v princípe žiadne ďalšie podmienky prístupu k povolaniu
 • Aj keď nespĺňajú článok 46 smernice
pr loha v
Príloha V

AUTOMATICKÉ UZNÁVANIE:

Stĺpec III – doklad o formálnej kvalifikácii

Stĺpec IV – sprievodné osvedčenie, ktoré sa notifikuje spolu s formálnou kvalifikáciou – obsahujú ďalšie podmienky pre prístup k povolaniu

Dôležité: včasná notifikácia diplomov aj sprievodných osvedčení

dole it rovnov ha
DOLEŽITÁ ROVNOVÁHA

mobilita profesionálov

vs.

ochrana spotrebiteľa

 • Dôležitý a dlhodobý dopad a prostredie a blaho občanov
 • Dôležitý dohľad príslušných orgánov v jednotlivých členských štátoch
uzn vanie odborn ch kvalifik ci architektov
UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ ARCHITEKTOV
 • uznanie formálnej kvalifikácie (napr. pre účely zriadenia živnostenského -oprávnenia) – MŠ SR (stredisko na uznávanie odborných kvalifikácií)
 • uznanie odbornej kvalifikácie pre účely výkonu regulovaného povolania „autorizovaný architekt“ – Slovenská komora architektov (Zákon SNR č. 138/1992 Zb.)
mo nosti pr stupu k povolaniu pre zahrani n ch architektov
MOŽNOSTI PRÍSTUPU K POVOLANIU PRE ZAHRANIČNÝCH ARCHITEKTOV
 • hosťovanie (dočasné):
  • pro forma registrácia
  • na jeden rok ( s možnosťou obnovy)
  • povinnosť byť usadený v inom členskom štáte
  • hosťujúci architekti sa nestávajú povinnými členmi Slovenskej komory architektov
 • usadenie sa:
  • podmienky vzťahujúce sa aj na domovských architektov : t.j. povinné členstvo v komore
  • Môže byť súčasne usadený súčasne vo viacerých štátoch
  • Dlhodobé pôsobenie
  • Do tejto kategórie spadajú najmä slovenskí občania, ktorí sa po nadobudnutí odbornej kvalifikácie v zahraničí sa vracajú na Slovensko
migr cia absolventov
Migrácia absolventov
 • nový element, ktorý zavádza novela kvalifikačnej smernice
 • mechanizmus pre ich automatické uznanie už na úrovni čiastočne odborne kvalifikovaných osôb
akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť!

ENACA – European Network of Architects’ Competent Authorities

Oľga Miháliková,

e-mail: [email protected] |

tel.: 0911 443 414

Slovenská komora architektov

Panská 15, 811 01 Bratislava

ad