Marknadsföring av läkemedel – ny lag och nya vägar 21 november 2006 - PowerPoint PPT Presentation

Marknadsf ring av l kemedel ny lag och nya v gar 21 november 2006
Download
1 / 15

  • 209 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Marknadsföring av läkemedel – ny lag och nya vägar 21 november 2006. Moderator: Ulf Janzon, MSD Arrangör: Läkemedelsakademin, Sektionen för Läkemedelsinformation och Sektionen för Regulatory Affairs. Nya regler om marknasföring av läkemedel den 19 juni 2006

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Marknadsföring av läkemedel – ny lag och nya vägar 21 november 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Marknadsf ring av l kemedel ny lag och nya v gar 21 november 2006

Marknadsföring av läkemedel – ny lag och nya vägar21 november 2006

Moderator: Ulf Janzon, MSD

Arrangör:Läkemedelsakademin, Sektionen för Läkemedelsinformation

och Sektionen för Regulatory Affairs


Marknadsf ring av l kemedel ny lag och nya v gar 21 november 2006

Nya regler om marknasföring av läkemedel

den 19 juni 2006

Den 1 maj trädde ändringar av läkemedelslagen i kraft. Bland de nya regler som kommit till finns bestämmelser om marknadsföring av läkemedel. De nya bestämmelserna reglerar tydligare vad som är förbjudet och vad som är tillåtet samtidigt som Läkemedelsverket ges mer ansvar.

Omarbetningen av läkemedelslagstiftningen har pågått under mer än ett år och har inneburit ett intensivt arbete, både hos Regeringen och hos Läkemedelsverket. Ändringarna görs till följd av ändringar i de EG-direktiv som harmoniserar läkemedelslagstiftningen i Europa. De nya bestämmelserna trädde ikraft den 1 maj.


Marknadsf ring av l kemedel ny lag och nya v gar 21 november 2006

Nytta beräknad på resultat från kliniska prövningar

LFN

Läkemedelsföretag

Landsting/LMK

Löfte baserat på löfte från läkemedelsföretag och egna erfarenheter

Rekommendation baserad på LFNs bedömning, den egna ekonomin, informa-tion från företag och egna erfarenheter

Patient

Förskrivare


Marknadsf ring av l kemedel ny lag och nya v gar 21 november 2006

Nya regler om marknasföring av läkemedel

den 19 juni 2006

Den 1 maj trädde ändringar av läkemedelslagen i kraft. Bland de nya regler som kommit till finns bestämmelser om marknadsföring av läkemedel. De nya bestämmelserna reglerar tydligare vad som är förbjudet och vad som är tillåtet samtidigt som Läkemedelsverket ges mer ansvar.

Omarbetningen av läkemedelslagstiftningen har pågått under mer än ett år och har inneburit ett intensivt arbete, både hos Regeringen och hos Läkemedelsverket. Ändringarna görs till följd av ändringar i de EG-direktiv som harmoniserar läkemedelslagstiftningen i Europa. De nya bestämmelserna trädde ikraft den 1 maj.

http://www.gardasil.com/tv-commercial2-for-gardasil.html


  • Login