การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 11

  • 98 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้าง สถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน จังหวัดอ่างทอง. การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ). ณ ห้องวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง. วันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 13 . 30-16 . 30 น. ภาพรวมของโครงการ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 3679484

1 ()

5 2555 13.30-16.30 .


1 3679484


1 3679484

ESCAP

100,000 .. 2548 2 .. 2551 .. 2554 .. 2552


1 3679484

.. 2551

()

  • /


1 3679484

()

/


1 3679484

()

(EHIA) .. 2553 .


1 3679484


1 3679484


1 3679484

()


1 3679484


1 3679484

()


  • Login