slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Habitatrichtlijn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Habitatrichtlijn - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Habitatrichtlijn. Habitatrichtlijn. Wat wil ze bereiken? Specifiek: habitats en soorten van Europees belang in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen Algemeen: bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Habitatrichtlijn' - chloe-levine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
habitatrichtlijn
Habitatrichtlijn

Wat wil ze bereiken?

 • Specifiek: habitats en soorten van Europees belangin een gunstige staat van instandhoudingbehouden of herstellen
 • Algemeen: bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit
 • Rekening houdend met economische, sociale en culturele vereisten en regionale en lokale bijzonderheden
habitatrichtlijn1
Habitatrichtlijn

Hoe wil ze dit bereiken?

 • Netwerk van Speciale Beschermingszones voor habitats en soorten (Natura 2000)
 • Instandhoudingsmaatregelen in en om Habitatrichtlijn-gebieden
 • Soortbeschermingsmaatregelen over het gehele grondgebied
 • Onderzoek, monitoring en rapportering
habitatrichtlijn2
Habitatrichtlijn
 • Biodiversiteit
 • Verstoringen/bedreigingen
 • Duurzaam gebruik
habitatrichtlijn3
Habitatrichtlijn
 • Biodiversiteit
 • Verstoringen/bedreigingen
 • Duurzaam gebruik
staat van instandhouding
Staat van instandhouding

59 soorten & 47 habitats van Europees belang

 • 27 % soorten gunstig, 56 % matig tot zeer ongunstig
 • 4 % habitats gunstig, 94 % matig tot zeer ongunstig
staat van instandhouding1
Staat van instandhouding

Per soortengroep

 • Aquatische: 10 % gunstig, 80 % matig tot zeer ongunstig
staat van instandhouding2
Staat van instandhouding

Per habitatgroep

 • Aquatische habitats: 100 % zeer ongunstig
habitatrichtlijn4
Habitatrichtlijn
 • Biodiversiteit
 • Verstoringen/bedreigingen
 • Duurzaam gebruik
aquatisch milieu
Aquatisch milieu

Voorbeeld: drijvende waterweegbree

 • Pioniersoort van licht zure, voedselarme tot matig voedselrijke milieus
 • Voedselrijk  voldoende dynamiek

voor 1940

1940-1971

1972-1999

2000-2006

aquatisch milieu1
Aquatisch milieu

Voorbeeld: drijvende waterweegbree

 • Vermesting (fosfaat) & verzuring
 • Opgestuwde rivieren = minder dynamiek
 • Uitheemse soorten

(o.a. parelvederkruid, grote waternavel)

 • Milieufactoren, versnippering en uitheemse soorten noodzaken intensievere beheermaatregelen
 • Instandhouding wordt duurder door ongunstige milieutoestand en ruimtelijke factoren
terrestrisch milieu
Terrestrisch milieu

Ongeveer 70.000 ha habitats van Europees belang

3 %

12 %

2 %

62 %

8 %

13 %

 • In alle bos en heidehabitats kritische last stikstofdepositie overschreden
habitatrichtlijn5
Habitatrichtlijn
 • Biodiversiteit
 • Verstoringen/bedreigingen
 • Duurzaam gebruik
implementatie richtlijn
Implementatie richtlijn

Omzetting naar intern recht

Aanwijzing Habitatrichtlijngebieden

Opmaak instandhoudingsdoelstellingen

Opmaak natuurrichtplannen

Planning

Instrumentering

Toepassing juridische instrumenten

Uitvoering natuurrichtplannen

Uitvoering MINA-plan

Uitvoering

Staat van instandhouding

aanwijzing gebieden
Aanwijzing gebieden
 • EU-25: 12,2 %; België: 18de; Vlaanderen: 23ste
aanwijzing gebieden1
Aanwijzing gebieden
 • Vlaanderen: vooraan t.o.v. naburige economische topregio’s
bijdrage mina plan
Bijdrage MINA-plan

onbekend

 • Vlaamse instrumenten bieden beperkte dekking
conclusies
Conclusies
 • Biodiversiteit
  • Staat van instandhouding: ruim helft

soorten en meeste habitats ongunstig

 • Verstoringen/bedreigingen
  • Milieukwaliteit voldoet niet
  • Beheer kan dit deels compenseren:

tegen welke kostprijs?

 • Duurzaam gebruik
  • Afbakening gebieden behoorlijk
  • Dekking Vlaamse instrumenten beperkt
ad