Steigen kommune - PowerPoint PPT Presentation

Fleksible nettbaserte helsefagutdanninger ut fra kommunenes bestilling og behov. Samarbeid med vgs, ...
Download
1 / 14

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fleksible nettbaserte helsefagutdanninger ut fra kommunenes bestilling og behov. Samarbeid med vgs, høgskole og universitet. 25.05.2010 Gry Bårnes. Steigen kommune. Studiesenteret på KUN. Studieverksted: Nettbasert videregående utdanning for voksne.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Steigen kommune

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Steigen kommune

Fleksible nettbaserte helsefagutdanninger ut fra kommunenes bestilling og behov. Samarbeid med vgs, høgskole og universitet. 25.05.2010Gry Bårnes


Steigen kommune

Steigen kommune


Studiesenteret p kun

Studiesenteret på KUN

 • Studieverksted: Nettbasert videregående utdanning for voksne.

 • Fleksible nettbaserte studier; vi formidler og legger tilrette. Eksamen på KUN

 • Kurs; Kompetansegivende kurs for arbeidslivet/næringslivet og ”folk flest”

 • Prosjekter tilknyttet opplæring og kunnskapsbygging


Nettbasert videreg ende utdanning

Nettbasert videregående utdanning

 • Generell studiekompetanse – 6 fag

 • Yrkesfag

  • Vg1 Helse- og sosialfag

  • Vg2 Helsearbeiderfag

  • Vg1 Barne- og ungdomsarbeider

  • Vg2 helseservicefag

  • Vg3 Helsesekretær

  • Vg2 Ambulansefag

  • Vg1 Service og samferdsel

  • Vg2 Salg, service og sikkerhet


I tillegg tilbyr studiesenteret

I tillegg tilbyr studiesenteret:

 • Veiledning til voksne utdanningssøkende

 • Studieplasser med bærbar pc

 • Felles lunch

 • Gratis aviser, gratis kopiering, telefon, bibliotek og annen hjelp

  - Et studiemiljø for voksne


Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

 • Knut Hamsun vgs (studieverksted)

 • Oppfølgingstjenesten

 • Karrieresenteret Indre Salten

 • NAV

 • Høgskoler og universitet


Aktiviteten pr idag

Aktiviteten pr. idag

 • Ca. 30 deltakere

 • Over 20 som tar nettbasert videregående opplæring – fagbrev og studiekompetanse.

 • Ca. 10 som får veiledning/tar eksamener på nettbaserte studier på høgskole/uit

 • Kurs

 • 3 tilhørende prosjektprosjekt våren 2010


Universitets och h gskoleutbildning bland befolkningen i kommuner i salten

Universitets- och högskoleutbildning bland befolkningen i kommuner i Salten


Steigen kommune

Studerande vid studiecentra i Nordnorge och Hälsingland som skulle ha påbörjat studierna om samlingarna varit vid högskola


Universitets och h gskoleutbildning i kommunerna i saltenomr det 1986 2007

Universitets- och högskoleutbildning i kommunerna i Saltenområdet 1986-2007


Ei felles d r for all kompetanseheving utdanning og kurs

”Ei felles dør” for all kompetanseheving, utdanning og kurs

Utfordringer:

Motivering, rekruttering, oppfølging

Fremmedspråklige

Frafall videregående skole

Fleksible utdanninger

Videokonferanseutstyr

Telemedisin

Tilhørende prosjekter


Steigen kommune

Studiesenter

”bottom up”


Steigen kommune

Ta kontakt:

Nett: www.kun.nl.no

E-post: post@kun.nl.no

Telefon: 75 77 90 50

Fax: 75 77 90 70

Meld deg på KUNs nyhetsbrev pr. e-post!


 • Login