IKT i matematikk - PowerPoint PPT Presentation

Ikt i matematikk
Download
1 / 12

 • 238 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

IKT i matematikk. Skedsmo 12. november 2009 Tonje Hilde Giæver. Repetisjon fra forrige økt. Bruk av regneark til støtte for hovedområdene: Tall og algebra Geometri Måling Ulike muligheter til å lage digitale læringsressurser for elevene. Plan for dagen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

IKT i matematikk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ikt i matematikk

IKT i matematikk

Skedsmo 12. november 2009

Tonje Hilde Giæver


Repetisjon fra forrige kt

Repetisjon fra forrige økt

 • Bruk av regneark til støtte for hovedområdene:

  • Tall og algebra

  • Geometri

  • Måling

 • Ulike muligheter til å lage digitale læringsressurser for elevene.


Plan for dagen

Plan for dagen

 • Fortsette med regneark for hovedområdene:

  • Statistikk, sannsyn, kombinatorikk

  • Funksjoner

 • Formeleditor

 • Tegneverktøy

  • Speiling, rotasjon og forskyving

  • Konstruksjon


Ikt i matematikk

 • Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

  • Ordne og gruppere data, median, typetall, gjennomsnitt, variasjonsbredde

  • Presentere data

 • Funksjoner

  • Tolke og representere ved grafer, tabeller, formler og tekst

  • Proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner


Statistikk sannsyn og kombinatorikk

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

 • Statistikk omfattar å planleggje, samle inn, organisere, analysere og presentere data. I analysen av data høyrer det med å beskrive generelle trekk ved datamaterialet. Å vurdere og sjå kritisk på konklusjonar og framstilling av data er sentralt i statistikk. I sannsynsrekning talfester ein kor stor sjanse det er for at ei hending skal skje. I kombinatorikk arbeider ein med systematiske måtar å finne tal på, og det er ofte nødvendig for å kunne berekne sannsyn.


Aktuelle funksjoner

Aktuelle funksjoner:

 • Statistikk:

  • antall.hvis()

  • størst(), min(), gjennomsnitt()

  • median(), modus()

 • Kombinatorikk

  • tilfeldig()


Gode forslag til statistiske oppgaver

Gode forslag til statistiske oppgaver:


Diagrammer

Diagrammer

 • Linjediagram – for å vise data som forandrer seg over tid

 • Sektordiagram – for å vise hvor stor del noe er av en helhet

 • Søylediagram – for frekvenser

 • Punktdiagram (xy) for å tegne grafer i et koordinatsystem


Funksjoner

Funksjoner

 • Ein funksjon beskriv endring eller utvikling av ein storleik som er avhengig av ein annan, på ein eintydig måte. Funksjonar kan uttrykkjast på fleire måtar, til dømes med formlar, tabellar og grafar. Analyse av funksjonar går ut på å leite etter spesielle eigenskapar, som kor raskt ei utvikling går, og når utviklinga får spesielle verdiar.


Formeleditor

Formeleditor

 • Se ressurs lenket opp fra undervisningsplanen på memex.hio.no

 • Ligger tilgjengelig i Word under fanen ”Sett inn” – ”Symboler” – ”Formel”

 • Når formelfeltet er aktivt får du tilgang til det kontekstavhengige verktøyet ”Formelverktøy” med fanen ”Utforming”


Tegneverkt y

Tegneverktøy

 • Ligger tilgjengelig under fanen ” Sett inn” – ”Illustrasjoner” – ”Figurer”

 • Velg figur og tegne den ved å holde venstre musetast nede, slipp når figuren er ferdig

 • Når figuren er aktiv får du tilgagn til det kontekstavhengige verktøyet ” Tegneverktøy” med fanen ”Format”

 • Gruppering lar deg gjøre flere små figurer til en enhet

 • Rekkefølge lar deg bestemme om figurer skal ligge over/under hverandre


Oppsummering

Oppsummering

 • Bruk av regneark for hovedområdene:

  • Statistikk, sannsyn, kombinatorikk

  • Funksjoner

 • Formeleditor

 • Tegneverktøy

  • Speiling, rotasjon og forskyving

  • Konstruksjon

  • Gruppering og rekkefølge


 • Login