Raport anual 2010
Download
1 / 48

RAPORT ANUAL 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

RAPORT ANUAL 2010. UNIVERSITATEA DIN BUCURE Ș TI. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI. INDICATORI SINTETICI. VENITURI TOTALE 268.843.852 RON DIN CARE DIN CONTRACTUL INSTITUȚIONAL ȘI COMPLEMENTAR 142.647.297 RON PONDEREA VENITURILOR DE LA MECTS 53,05% CHELTUIELI TOTALE 269.429.442 RON

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RAPORT ANUAL 2010' - china


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Raport anual 2010

RAPORT ANUAL2010

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTIIndicatori sintetici
INDICATORI SINTETICI

 • VENITURI TOTALE 268.843.852 RON

  • DIN CARE DIN CONTRACTUL INSTITUȚIONAL ȘI COMPLEMENTAR 142.647.297 RON

  • PONDEREA VENITURILOR DE LA MECTS 53,05%

 • CHELTUIELI TOTALE 269.429.442 RON

  • CHELTUIELI DE PERSONAL 57,25%

  • CHELTUIELI DE CAPITAL 5,09%

 • COST MEDIU PE STUDENT ECHIVALENT 3.247,37 RON


Compara ie 2009 2010
COMPARAȚIE 2009-2010

 • TOTALUL VENITURILOR A SCĂZUT CU 3,48%

 • TOTALUL CHELTUIELILOR A SCĂZUT CU 5,03%

 • FINANȚAREA DE BAZĂ PRIMITĂ DE LA M.E.C.T.S. A SCĂZUT CU 4,2%

 • VENITURILE DIN TAXE AU SCĂZUT CU 8,9%

 • CHELTUIELILE DE PERSONAL DIN FINANȚAREA DE BAZĂAU SCĂZUT CU 15,47%

 • CHELTUIELILE DIN TAXE AU SCĂZUT CU 7,03%

Patrimoniu
PATRIMONIU

 • OBIECTIVE DE INVESTIȚII – 259.000 RON

 • REABILITĂRI SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÎNT – 3.232.851 RON

 • REABILITĂRI CĂMINE CANTINE – 2.950.163 RON

 • CONTROL AL CURȚII DE CONTURI PE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI - OBSERVAȚII REZOLVATE


Proiecte pos dru
PROIECTE POS-DRU

 • 29 PROIECTE CU U.B. LIDER SAU BENEFICIAR, 1 FINALIZAT, 2 ÎN EVALUARE-CONTRACTARE

  • 9 DINTRE ELE PENTRU BURSE DOCTORALE

  • 3 DINTRE ELE PENTRU BURSE POSTDOCTORALE

 • 26 PROIECTE CU U.B. PARTENER, 2 ÎN EVALUARE-CONTRACTARE

 • SUME AVANSATE DE U.B. ȘI ÎNTÎRZIATE LA RAMBURSARE 15.000.000 RON
Licen
LICENȚĂ

 • 105 PROGRAME LA ZI CU 20.944 STUDENȚI

  • MEDIA 199 STUDENȚI

  • CEL MAI MARE EFECTIV: DREPT – 616 STUDENȚI ÎN ANUL IV

  • CELE MAI MICI EFECTIVE:

   • BIOFIZICA– 8 ÎN ANUL III

   • MAGHIARA – 8 ÎN ANUL III

   • RROMANI – 8 ÎN ANUL III

   • NEOGREACA – 7 ÎN ANUL III


Licen1
LICENȚĂ

 • 16 PROGRAME LA I.D. CU 2.910 STUDENȚI

  • MEDIA 181 STUDENȚI

 • 5 PROGRAME LA F.R. CU 321 STUDENȚI

  • MEDIA 64 STUDENȚI

 • A ÎNCETAT ŞCOLARIZAREA LA 4 PROGRAME

  • PLANIFICARE TERITORIALĂ MĂCIN

  • ROMÂNĂ – O LIMBĂ STRĂINĂ I.D.

  • ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT I.D.

  • ISTORIE F.R.


Licen2
LICENŢĂ

 • TOTAL RESTITUIRI TAXE: 893.434 RON, ECHIVALENT A CCA. 280 STUDENŢI

 • OBIECTIV: PUBLICAREA ÎN PAGINILE PERSONALE ALE CADRELOR DIDACTICE A FIȘEI DISCIPLINEI ȘI PROGRAMEI DISCIPLINEI PÎNĂ LA 1 OCT. 2011


Masterat
MASTERAT

 • 188 PROGRAME ACREDITATE LA ARACIS (ȘI 7 ÎN CURS DE ACREDITARE)

 • 168 PROGRAME LA ZI CU 8.184 STUDENȚI

  • MEDIA 48 STUDENȚI

  • CELE MAI MARI EFECTIVE ÎN ANUL II – 241 STUDENȚI LA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

  • CELE MAI MICI EFECTIVE ÎN ANUL II –

   • 7 STUDENȚI LA CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE

   • 3 STUDENȚI LA STRATEGII COMUNICAȚIONALE ÎN EUROPA

   • 4 STUDENȚI LA CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE EBRAICĂ


Masterat1
MASTERAT

 • 9 PROGRAME LA I.D. CU 427 STUDENȚI

  • MEDIA 47 STUDENȚI

  • SE VOR TRANSFORMA IN PROGRAME F.R.

 • 9.093 TOTAL STUDENȚI LA MASTER

 • 3.260 STUDENȚI ANUL I LA BUGET

 • 1.637 STUDENȚI ANUL I CU TAXĂ


Masterat2
MASTERAT

 • TOTAL ABSOLVENȚI LICENȚĂ - 5.554

 • TOTAL ADMIȘI MASTER ANUL I - 4.897

 • OBIECTIV: UN MASTERAT DE CERCETARE ÎN LIMBI STRĂINE PENTRU FIECARE FACULTATE ÎN OCT. 2011
Doctorat2
DOCTORAT

 • 2.643 DOCTORANZI, 468 CONDUCĂTORI, RAPORT MEDIU 5,64

 • 20 ȘCOLI DOCTORALE

 • URMEAZĂ ADOPTAREA REGULAMENTULUI CONSILIULUI PENTRU STUDII DOCTORALE

 • OBIECTIV: REORGANIZAREA UNOR ȘCOLI DOCTORALE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACTIVITĂȚII DOCTORANZILORPromova i integrali ti 2009 2010
PROMOVAȚI INTEGRALIȘTI 2009-2010

 • TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 88 %

 • ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 73 %

 • PSIHOLOGIE 71 %

 • TEOLOGIE BAPTISTĂ 66 %

 • SOCIOLOGIE 65 %

 • LITERE 61 %

 • DREPT 59 %

 • ȘTIINȚE POLITICE 59 %


Promova i integrali ti 2009 20101
PROMOVAȚI INTEGRALIȘTI 2009-2010

 • MEDIA UNIVERSITATE 55 %

 • JURNALISM 54 %

 • TEHNOLOGII 52 %

 • FILOSOFIE 51 %

 • LIMBI STRĂINE 50 %

 • MATEMATICĂ 49 %

 • CREDIS 48 %


Promova i integrali ti 2009 20102
PROMOVAȚI INTEGRALIȘTI 2009-2010

 • GEOGRAFIE 45 %

 • BIOLOGIE 45

 • ISTORIE 43 %

 • TEOLOGIE ORTODOXĂ 44 %

 • GEOLOGIE 40 %

 • CHIMIE 41 %

 • FIZICĂ 37 %


Lips de omogenitate
LIPSĂ DE OMOGENITATE

 • GEOGRAFIE:

  • 67% INTEGRALIȘTI DE LA BUGET,

  • 28% INTEGRALIȘTI CU TAXĂ

 • DREPT:

  • 87% INTEGRALIȘTI DE LA BUGET,

  • 39% INTEGRALIȘTI CU TAXĂ

 • SOCIOLOGIE:

  • 82% INTEGRALIȘTI DE LA BUGET,

  • 45% INTEGRALIȘTI CU TAXĂ


Pierderi
PIERDERI

 • RETRAGERI TAXE 288 STUDENȚI

 • EXMATRICULĂRI TOTAL U.B. 14%

  • 6% BUGET

  • 21% TAXĂ

 • SITUAȚII NEÎNCHEIATE 4% TOTAL U.B. (SEMESTRE DE GRAȚIE)

 • OBIECTIV: CREȘTEREA PROPORȚIEI PROMOVAȚILOR INTEGRALIȘTI CU 10% PENTRU ANUL ACADEMIC 2010-2011Cercetare1
CERCETARE

 • 582 ARTICOLE I.S.I. FAȚĂ DE 608 ÎN 2009

 • NUMĂR DE CONTRACTE: 440

 • VALOAREA CONTRACTELOR INTERNE: 28.3 mil. RON

 • VALOAREA CONTRACTELOR INTERNAȚIONALE: 482.000 EURO


Rezultate
REZULTATE

 • VALOARE MARE A CONTRACTELOR OBŢINUTE: BIOLOGIE 8,2 MIL., CHIMIE 4,8 MIL., FIZICĂ 4,5 MIL., GEOLOGIE 3,7 MIL., GEOGRAFIE 1,9 MIL.

 • 431 TEZE DE DOCTORAT SUSȚINUTE FAȚĂ DE 361 ÎN 2009

 • 700 DE BURSE DOCTORALE P.O.S-D.R.U.

 • 160 DE BURSE POSTDOCTORALE P.O.S-D.R.U.

 • 3 BURSE POSTDOCTORALE DIN VENITURI U.B.C mine i cantine
CĂMINE ȘI CANTINE

 • 17 CĂMINE ȘI O CANTINĂ

 • 5.475 STUDENȚI CAZAȚI ÎN CĂMINE

 • CHELTUIELI REABILITĂRI ȘI REPARAȚII CĂMINE 2.950.560 RON

 • NICIUNUL NU PREZINTĂ RISC SEISMIC

 • RECENT DAT ÎN FOLOSINȚĂ CĂMINUL G5 MĂGURELE

 • 800 DE PORȚII SERVITE ZILNIC LA CANTINĂ

 • DOTĂRI CANTINĂ 187.476 RON


Editura universit ii din bucure ti
EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 • 193 TITLURI NOI

 • 22.429 EXEMPLARE

 • VÎNZĂRI 218.885 RON

 • COSTURI MATERIALE 206.151 RON

 • 20 DE NUMERE ALE REVISTEI «ANALELE U.B.» ÎN 3.049 EXEMPLARE

Colegiul de etic
COLEGIUL DE ETICĂ

 • CODUL DE ETICĂ A FOST COMPLETAT CU UN CAPITOL DESPRE INTEGRITATEA ACADEMICĂ

 • PROCESUL CU DNA LAVINIA BETEA PE PROBLEME DE ETICĂ ACADEMICĂ A FOST PIERDUT

 • COMISIA NUMITĂ DE SENAT A RECOMANDAT DNEI ILEANA PĂTRU REPUBLICAREA CĂRȚII “CULOARUL TRANSCARPATIC BRAN-RUCĂR-DRAGOSLAVELE”


Asigurarea calit ii
ASIGURAREA CALITĂŢII

 • TRECEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA NOUL STANDARD ISO 9001:2008

 • RECERTIFICAREA U.B. DE CĂTRE SIMTEX-OC

 • REVIZUIREA MANUALULUI CALITĂŢII

 • REDACTAREA RAPORTULUI DE CALITATE

 • ÎMBUNĂTĂŢIREA SITULUI WEB


Asigurarea calit ii1
ASIGURAREA CALITĂŢII

 • ORGANIZAREA UNEI CONFERINŢE PE TEMA EVALUĂRII REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII, CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

  • 26-27 NOIEMBRIE 2010: IMPROVING QUALITY MANAGEMENT: LEARNING OUTCOMES AND QUALITY EVALUATION

 • OBIECTIV: ORGANIZAREA UNEI NOI CONFERINŢE PE TEME DE CALITATE ÎN 2011


Recunoa terea studen ilor
RECUNOAȘTEREA STUDENȚILOR

 • CONCURSUL TRAIAN LALESCU: TOATE PREMIILE LA SECȚIUNEA TEORETICĂ, PREMIUL I LA COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

 • 4 PREMII II ȘI UN PREMIU III LA INTERNATIONAL MATHEMATICAL CONTEST, BLAGOEVGRAD, 26-30 IULIE

 • PREMIILE I, II, III LA COLOCVIUL NAȚIONAL STUDENȚESC LUCIAN BLAGA

 • PREMIILE I, II ȘI MENȚIUNE LA COLOCVIUL NAȚIONAL UNIVERSITAR DE LITERATURĂ ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ

 • 2 PREMII LA CONCURSUL DE DISCURSURI ÎN LIMBA JAPONEZĂ


Recunoa terea profesorilor
RECUNOAȘTEREA PROFESORILOR

 • 8 PREMII ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 • GALA PREMIILOR ÎN EDUCAȚIE :

  • ZOE PETRE PREMIUL OPERA OMNIA

  • IOAN CEZAR MARCU CERCETĂTORUL ANULUI

 • GOLDEN AWARD FOR EXCELLENCE PENTRU BIROUL RELAȚII PUBLICE AL U.B. LA P.R. AWARD

 • PREMIUL CRITIC ATAC BOGDAN MURGESCUPrograme europene
PROGRAME EUROPENE

 • 286 ACORDURI ERASMUS

 • 297 MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS

  • 41 STUDENȚI AU REALIZAT PESTE 40 DE CREDITE

  • UNUL A OBȚINUT 95 ECTS

  • 2 STAGII INVALIDATE PENTRU NEREALIZAREA CELOR 30 DE CREDITE

 • 29 MOBILITĂȚI ERASMUS CADRE DIDACTICE

 • 95 STUDENȚI STRĂINI ERASMUS LA U.B.


Programe europene1
PROGRAME EUROPENE

 • 50 DE STUDENȚI STRĂINI LA ȘCOALA DE VARĂ ERASMUS PENTRU LIMBA ROMÂNĂ

 • ÎNFIINȚAREA ERASMUS STUDENT NETWORK UNIBUC

 • 21 PROIECTE L.L.P.

  • 5 REȚELE ERASMUS

  • 3 PROIECTE COMENIUS

  • 3 PROIECTE LEONARDO DA VINCI

  • 7 PROGRAME TRANSVERSALE


Studen i interna ionali
STUDENȚI INTERNAȚIONALI

 • 809 STUDENȚI INTERNAȚIONALI DIN 76 DE ȚĂRI

 • 247 STUDENȚI LA ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

 • 4 PROGRAME DE LICENȚĂ ÎN LIMBI STRĂINE (ȘI 47 LA FACULTATEA DE PROFIL) CU 365 DE STUDENȚI STRĂINI

 • 30 CURSANȚI LA ȘCOALA DE VARĂ DE LIMBA ȘI CULTURA ROMÂNĂ


Studen i interna ionali1
STUDENȚI INTERNAȚIONALI

 • 27 PROGRAME DE MASTERAT ÎN LIMBI STRĂINE CU 122 DE STUDENȚI STRĂINI

 • 4 STUDENȚI U.B. LA CONFERINȚA REȚELEI UNICA PENTRU STUDENȚI, ROMA, 22-25 SEPTEMBRIE

 • 75 DE STUDENȚI STRĂINI LA DOCTORAT

 • 174 CONVENȚII DE COTUTELĂ

 • 3 REȚELE CEEPUS, 5 MOBILITĂȚI

 • 10 BURSIERI EUGEN IONESCU ÎN 2009-2010

  • 11 APLICAȚII ÎN 2010-2011


Programe n parteneriat
PROGRAME ÎN PARTENERIAT

 • COLEGIUL FRANCO-ROMÂN DE DREPT

 • ȘCOALA DOCTORALĂ FRANCOFONĂ DE ȘTIINȚE SOCIALE

  • 12 PROFESORI STRĂINI

  • 16 DOCTORANZI ROMÂNI, 20 DIN MOLDOVA

  • ȘCOLI DE VARĂ LA SOFIA ȘI CHIȘINĂU

  • COORDONAREA BURSELOR EUGENE IONESCO

 • ȘCOALĂ DE VARĂ ÎN ȘTIINȚELE COMUNICĂRII


Schimburi interna ionale
SCHIMBURI INTERNAȚIONALE

 • 161 PROFESORI INVITAȚI LA U.B.

 • 3 BURSIERI FULBRIGHT

 • 22 LECTORI STRĂINI

 • 836 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE CADRE DIDACTICE

 • 75 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE STUDENȚI

 • 124 ACORDURI BILATERALE ÎN EUROPA


Doctores honoris causa
DOCTORES HONORIS CAUSA

 • ELIHU KATZ

 • KONSTANTINOS DIMADIS

 • MIHAI GHIMPU

 • JAAKKO HINTIKKA

 • THOMAS NAGEL

 • MAURO CALISE

 • GIANFRANCO FINI

 • JOSÉ MANUEL DURÃO BARROSO

 • JEAN-CLAUDE COLLIART

 • HAYDEN WHITE

 • LEONARDO MORLINO


ad