Mismunagreiningar og kl n sk uppvinnsla fyrirfer lunga
Download
1 / 31

Mismunagreiningar og klínísk uppvinnsla á fyrirferð í lunga - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Mismunagreiningar og klínísk uppvinnsla á fyrirferð í lunga. Málstofa læknanema 14.október 2010. Signý Ásta Guðmundsdóttir Þóra Soffía Guðmundsdóttir Leiðbeinandi : Hrönn Harðardóttir. Hvenær er grunur um fyrirferð ?. Einkenni sjúklings : Viðvarandi hósti , mæði og brjóstverkur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mismunagreiningar og klínísk uppvinnsla á fyrirferð í lunga' - china


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mismunagreiningar og kl n sk uppvinnsla fyrirfer lunga

Mismunagreiningarogklínískuppvinnslaáfyrirferðílunga

Málstofalæknanema 14.október 2010

Signý Ásta Guðmundsdóttir

ÞóraSoffíaGuðmundsdóttir

Leiðbeinandi: HrönnHarðardóttir


Hven r er grunur um fyrirfer
Hvenærergrunur um fyrirferð?

Einkennisjúklings:

 • Viðvarandihósti, mæðiogbrjóstverkur

 • Blóðhósti

 • Almenneinkenni

 • Einkenni um system sjúkdóm

 • Breytingaráfyrrieinkennum

  Röntgenrannsóknir:

 • Hnútar

 • Fyrirferðir

 • Íferðirsemhverfaekki

 • Samfallálungnavef

 • Eitlastækkanir

Dæmi:

Lungnabólgasemerfiðlegagenguraðmeðhöndlaeðaíferðirsemekkihverfaættuaðvekjagrun um lungnakrabbamein.


Vi mi british thoracic society
Viðmið British Thoracic Society

 • Meðaltímifráfyrstukomutillæknisþartilsjúklingurgreinistmeðlungnakrabbameiner 56 dagar.

  Mæltermeð:

 • Sjúklingurfaritilsérfræðingsinnan 7 dagafráfyrstikomu

 • Sjúklingurfáigreininguinnan 2 vikna


Markmi uppvinnslu
Markmiðuppvinnslu

 • Greiningfyrirferðareðasjúkdóms

 • Dreifing

 • Starfsgetasjúklings


Uppvinnsla sj klinga me fyrirfer
Uppvinnslasjúklingameðfyrirferð

 • Lungnamynd

 • Ítarlegsjúkrasaga

 • Skoðun

 • Blóðrannsókn

 • Blásturspróf

 • CT afbrjóstholiogefrihlutakviðar

 • Berkjuspeglunmeðsýnatökuogræktun

 • Aðrarrannsóknir (PET, MRI, Mantouxpróf)

 • Gigtarpróf


Myndranns knir
Myndrannsóknir

 • Einstaklingarmeðfyrirferðílungahafaoftastengineinkenni

 • FlestarfyrirferðirfinnastfyrirtilviljunáRtgpulmeða CT mynd.

 • Oftar peripheral en central

 • Erfittað meta góðkynja vs. illkynjahnúðútfrámynd

 • MRI notaðtilað meta vöxt inn ímediastinum, brjóstveggoghrygg.


Fyrstaskreferaðskoðagamlarmyndirogbera

samanviðþánýju:

 • Varhnúturinnsjáanleguráfyrrimyndum?

 • Hefurhnúturinnstækkað?

 • Hnútursemerstabíllí >2 ártelstgóðkynjaogþarfnastekkifrekariuppvinnslu


Tlit skiptir m li
Útlit skiptir máli

 • Kölkunbendiroftasttilgóðkynjahnúts

 • Efmiðlægt, dreift, laminar eðapoppkorn-líkmynsturkölkunarþáþarfekkiaðfylgjahnútbetureftir.


Sj krasaga
Sjúkrasaga

 • Hvaðviljumviðfáframísögunni?

  • Reykingar / pakkaár

  • Fjölskyldusaga um krabbameinogberkla

  • Saga um fyrrikrabbameinogaðrasjúkdóma

  • Óskýrðnýeðabreytteinkenni (viðvarandihósti, þyngdartap, andnauð, brjóstverkur, blóðhósti, beinverkir, hitiogslappleiki)

  • Félagssaga / vinnuumhverfi /ferðalög / búseta


Sko un
Skoðun

 • Almennskoðunm.t.t system sjúkdóma

 • Lungnahlustun = öng- ogsoghljóð

 • Bankdeyfur

 • Eitlastækkanir = oftastísupraclavicularfossu

 • Klumbufingur (e. clubbing)

 • Bankeymsliyfirhryggognýrum

 • Paraneoplastískeinkenni

 • Blettiráhúð


A rar ranns knir
Aðrar rannsóknir

 • Blóðprufurgetasagtokkurhvortsjúkdómursésystemískureðakrabbameinséútbreitt

  • LágtHb (anemia)

  • Hækkaðsökk

  • Hækkað ASAT og ALAT

  • Hækkað ALP

  • Hækkað S-Ca2+

  • HækkaðIgGogIgM

 • Berklapróf

 • Ræktun

 • Æxlisvísaríblóði

Illkynjafyrirferðílungaeðakrabbameinsemeraðmetastasaílungu

Illkynjaæxlieðasýkingarástand

Sveppasýking


G kynja vs illkynja
Góðkynja vs. illkynja?

 • Helstuþættirsemviðskoðumeru:

 • Klínískiráhættuþættir

  • Hækkandialdur

  • Reykingar / pakkaár

  • Reykjaenn (aldurviðupphafreykinga)

  • Saga um krabbamein

  • Merki um aðrasjúkdóma

 • Teiknáröntgen- og CT myndum.

  • Broddalögun, ekkikölkun, corona radiata sign.


Einkenni illkynja fyrirfer ar lunga
Einkenniillkynjafyrirferðarílunga

 • Oft einkennalaus

 • Einkennisemtengjastæxlinusjálfu

 • Almenneinkenni

 • Eitlastækkanir = erutilstaðarhjá 15-30%

 • Einkennifrámetastöstum

 • Paraneoplastískteinkenni

 • Hypertrophic osteoarthropathy, HOA

  50% sjúklingameðlungnakrabbameinkvartaundanbrjóstverkeðamunugeraþað.


R in hn tur
Óráðinhnútur

 • Hnútursemfellurekkiundiröllgóðkynjaeðaillkynjaskilmerki

 • Hvaðgerumvið? 3 leiðiríboði

 • Bíðumogfylgjumstvelmeð

 • Gerumfrekarirannsóknirogpróf

 • Aðgerð


Mismunagreiningar
Mismunagreiningar

 • Góðkynja

  • Gróiðeða non-spesifísktgranuloma (25%)

  • Virktgranulomatoussýking (berklareðasveppasýking)

  • Hamartoma

  • Non-spesifískbólgaogfíbrósa

  • Lungna-abscess

  • Gróið pulmonary infarct

  • Æðamissmíð (arteriovenous malformation)

  • Hyatidcysta (sullaveiki)

  • Staðbundinblæðing

  • Hemangioma

  • Meðfæddirgallar (t.dbronchogeniccysta)


Illkynja mismunagreiningar
Illkynja mismunagreiningar

Ekkismáfrumukrabbamein (non-small cell)

 • Adenocarcinoma (47%)

  • Bronchioalveolar cell carcinoma (4%)

 • Flöguþekjukrabbamein (22%)

 • Eingangraðurmetastasi (8%)

 • Ódiff non-small cell carcinoma (7%)

  • Stórfrumukrabbamein

   Small cell carcinoma (4%)

   Önnur:

  • Carcinoid tumor

  • Intrapulmonary lymphoma

  • Adenoid cystic carcinoma

  • Malignant teratoma


Xlisv sar bl i
Æxlisvísar í blóði

 • Spennandi möguleikar

  • NSE = smáfrumukrabbamein

  • CEA = adenocarcinoma og stórfrumukrabbamein

  • SCC = flöguþekjukrabbamein

  • CA125 = ekki-smáfrumukrabbamein

  • TPA = ekki-smáfrumukrabbamein

  • CYFRA 21.1 = ekki-smákrabbamein, flöguþekjukrabbamein.


Frumu og vefjaranns knir
Frumu- og vefjarannsóknir

 • Hrákasýni/frumurannsókngeturgreintæxlisvöxtílunga (næmi 66%)

 • Forsendagreiningarillkynjaæxliervefjasýni/frumusýni

 • Vefjasýnierutekinmeðnokkrumleiðum

 • Berkjuspeglun (e. Bronchoscopy)

 • CT-stýrðástungagegnumhúð (nálarsýni)

 • Ómstýrðberkjuspeglun

 • Aðgerð

 • Tappaaffleiðruvökva (frumusýni)


S nataka me berkjuspeglun
Sýnataka með berkjuspeglun

 • Góðgreiningarrannsóknhjámiðlægumfyrirferðumstærri en 2 cm (næmi 88%)

 • Oft erusýnitekin um leið


Transthoracic needle aspiration biopsy tnab
Transthoracic needle aspiration biopsy (TNAB)

 • Lungnaástungumeðaðstoðtölvusneiðmynda

 • Næmitilgreiningar = 60 -100% en minnaígóðkynjahnútum.

 • Útlægurhnútur

 • Fylgikvillar:

  • Loftbrjóst (13-40% tilvika)

  • Alvarlegarblæðingar


Stigunarranns knir
Stigunarrannsóknir

 • Þegar illkynja sjúkdómur hefur verið greindur eða er sterklega grunaður er farið af stað með stigunarrannsóknir samhliða greiningarrannsóknum.

  Oft fara þessar rannsóknir saman t.d. við stækkun á hálseitlum getur ástunga á eitil bæði verið til stigunar og greiningar.


Stigunaranns kn
Stigunarannsókn

 • Stigunarrannsóknir miða að þekktum dreifingarstöðum lungnakrabbameins

  • Hnitmiðaðri skoðun og sögutaka

  • Blóðprufur

  • CT af thorax

  • Berkjuspeglun

  • CT efri hluta kviðar

  • Beinaskann

  • CT höfuð

 • Út frá þessum rannsóknum er stig sjúkdómsins ákvarðað sem segir til um horfur og hvaða meðferð er ráðlögð

Miðmætiseitlar

Lungu

Lifur

Nýrnahettur

Bein

Heili


Tnm stigunarkerfi
TNM stigunarkerfið

 • Byggirástærðæxlis, dreifinguíeitlaogfjarmeinvörp.

 • 7.útgáfa komútíjanúar 2010 – breytirstigunhjá 1 afhverjum 6 sjúklingum.

T = tumor

N = nodes

M = metastasis


Áhugaverðeinkennilungnakrabbameins

Mikilvægtaðhafaíhugaviðskoðuná

sjúklingummeðfyrirferðílungum


Paraneoplastic syndrome hj kenni krabbameina
Paraneoplastic syndrome-Hjákennikrabbameina-

 • 10 -20% einstaklingameðlungnakrabbamein

 • Tengjastekkistaðsetninguæxliseðameinvarpa

 • Hyperkalsemía (flöguþekjukrabbamein)

 • SIADH (small cell carcinoma)

 • Cushing´s(small cell carcinoma)

 • HOA/ clubbing (flöguþekju / adenocarcinoma)

 • Einkennigetakomiðáundangreiningukrabbameinsogsegjaekkerttil um stærðæxlis.

 • Efeinkennikomaafturbendirþaðtilendurkomuæxlis


Beinli kvilli hypertrophic osteoarthropathy hoa
Beinliðkvilli Hypertrophic osteoarthropathy (HOA)

 • Systemískursjúkdómuríliðum.

 • Aðallegaíökkla, úlnliðumoghnjám

 • Einkennistafmyndunbeinhimnuogklumbufingur

Einstaklingmeð HOA = grunumalltaflungnakrabbamein


Klumbufingur

Hlutiafsjúkdómsmynd HOA, eralgengarahjákonum (40%) en körlum (19%)


Lambert eaton heilkenni lems
Lambert-Eaton heilkenni (LEMS)

 • Í 3% sjúklingameðsmáfrumukrabbamein

 • Taugaeinkenni

 • Slappleikiíbeinagrindarvöðvum

 • Einkenniverriámorgnana

 • Þessugeturfylgtptosis


Horner s syndrome
Horner´s syndrome

Stafarafífarandivextilungnakrabbameinsínálægtaugahnoð (e. stellate ganglion) ogeinkennistafsignuaugnloki, þröngusjáaldriogminnkaðrisvitamyndunöðrumeginíandliti.


Tilfelli
Tilfelli

 • 82 árakonameðsögu um langvarandiháþrýsting, gallsteina, gallblöðrutöku, art embólíur. Hefur haft hægðarbreytingarundanfarnamánuði.

 • JákvættMantouxprófárið 1950

  Leitará BMT vegnaskyndilegssvæsinsverksíkvið

Myndgreiningsýndi infarct ívinstranýraogfyrirferðapicaltívinstrilunga

Hvaðviljiðþiðgera?


ad