olyfnadleerlingen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Olyfnadleerlingen ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Olyfnadleerlingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Olyfnadleerlingen ?. Oolyfnaat ollifamt oleivant olievamdOoleifand olyfnat Olliefamt ooli3fant Ollievand?. Het protocol Dyslexie voortgezet onderwijs. Is ontwikkeld in opdracht van OCW in samenwerking met scholen Doel: aanbieden van een effectieve werkwijze voor de

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Olyfnadleerlingen ' - chill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
olyfnadleerlingen

Olyfnadleerlingen ?

Oolyfnaat ollifamt oleivant olievamdOoleifand

olyfnat Olliefamt ooli3fant Ollievand?

het protocol dyslexie voortgezet onderwijs
Het protocol Dyslexie voortgezet onderwijs
 • Is ontwikkeld in opdracht van OCW in samenwerking met scholen
 • Doel: aanbieden van een effectieve werkwijze voor de

begeleiding van dyslectische leerlingen.

wat is dyslexie
Wat is dyslexie?

Een stoornis in het functioneren van de hersenen die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van het lezen en/of spellen

3 taalcentra
3 taalcentra

Bij mensen met dyslexie is de verbinding tussen de taalcentra trager.

dyslexie heeft neurologische oorzaken
Dyslexie heeft neurologische oorzaken
 • Het corpus collosum is aantoonbaar verdikt
 • De uitwisseling van signalen tussen de linker - en rechterhersenhelft verloopt niet soepel
 • Dyslexie is vaak erfelijk
geactiveerde hersengebieden
Geactiveerde hersengebieden

Boven =in stilte tot 5 tellen

Links = 5 woordjes onthouden

belemmeringen in het onderwijs
Belemmeringen in het onderwijs

ATechnisch lezen: moeite met nieuwe en onbekende klanken en woorden bij alle vakken

B Spellen: moeite met spelling door onvoldoende automatisering

C Luisteren: moeite met het verstaan van snelle spraak

D Schrijven: moeite met het schrijven van gestructureerde teksten

gevolgen bij
Gevolgen bij:
 • Lezen: energie gaat naar het decoderen in plaats van naar het begrip
 • Schrijven: veel spelfouten en onsamenhangende teksten
 • Nauwkeurigheid:bij werken onder druk neemt dit af

Taalhandelingenkosten veel tijd

taak en werkhouding
Taak- en werkhouding
 • ongestructureerd
 • onvoldoende werkverzorging
 • vergeetachtig
 • onvoldoende zelfsturing
 • soms onvoldoende doorzettingsvermogen
 • inadequate leerstijlen
sociaal emotioneel functioneren
Sociaal-emotioneel functioneren
 • Faalangst
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Stress
 • Gedragsproblemen
 • Motivatieverlies
 • Onderpresteren
investeren in de relatie
Investeren in de relatie
 • Toon begrip
 • Spreek duidelijke verwachtingen uit
 • Reageer voorspelbaar en consequent
 • Reageer op signalen van de leerling
 • Bespreek problemen samen
 • Zoek samen naar oplossingen
 • Geef de leerling een actieve rol
 • Beloon de enorme inzet
de praktijk
De praktijk

Wat,Wanneer,Waarom en Hoe

Wat: agenda op vaste plaats op het bord

activeer voorkennis

Wanneer: geef een lesstofoverzicht met tijdsaanduiding

Waarom: bespreek het lesdoel en het leerdoel in relatie tot het grote geheel

Hoe: leg uit hoe ze de lesstof moeten verwerken en de leerstof kunnen leren

algemene taakaanpak
Algemene taakaanpak
 • Varieer in aanbod van uitleg (auditief - visueel - handelend)
 • Laat een woordenlijst maken van vaktermen
 • Herhaal nieuwe woorden en gebruik ze actief
 • Kopieer aantekeningen om verkeerd leren te voorkomen
 • Laat kernwoorden opschrijven
 • Benoem hoofd- en bijzaken
 • Laat in tweetallen werken
 • Gebruik software van methodes

Geef extra tijd

toetsen
Toetsen:
 • Minimaal een week van te voren opgeven
 • Alleen over besproken lesstof
 • Geef mondelinge toelichting
 • Toets ook mondeling
 • Geen onverwachte toetsen
 • Niet teveel leerstof
 • Foutenanalyse maken
 • Geef extra tijd of 30% minder opdrachten
beoordeling toetsen
Beoordeling toetsen
 • Spelfouten en zwakke formuleringen mogen beoordeling niet beïnvloeden als zij geen onderdeel van de toetsing zijn
 • Woordspin, schema of tekening accepteren
 • Aangepaste beoordeling wanneer spelling getoetst moet worden
nederlands
Nederlands
 • Lezen
 • Spelling
 • Grammatica
lezen
Lezen
 • Bevorderen van het leesplezier
 • Laat ze op eigen niveau lezen
 • Help leerlingen bij hun boekkeuze
 • Laat leerlingen herhaald lezen
spelling30
Spelling

Sectieafspraken :

 • Tel spelfouten minder zwaar
 • Reken spelfout slechts een keer
 • Reken fonetische spelling goed
 • Reken spelling alleen in bepaalde onderdelenmee (b.v. dictee)
 • Reken spelfouten niet mee
 • Verleen dispensatie
grammatica
Grammatica

Door moeizaam automatiseren worden regels en begrippen niet onthouden en/of worden verkeerd toegepast

Ontleden is daardoor vaak moeilijk

slide32
Tips
 • Laat leerlingen zelf kopieën verkrijgen als het handschrift niet leesbaar is
 • Laat leerlingen hun werk controleren m.b.v. een correctiemodel
 • Sta hulpmiddelen toe b.v. regelkaarten
 • Geef feedback
feedback geven
Feedback geven:
 • Leg het probleem bij de taak en niet bij de leerling
 • Wees constructief; geef aan wat beter kan en bespreek hoe
algemene maatregelen
Algemene maatregelen
 • Compenserende faciliteiten (minder stof, meer tijd, gatendictee)
 • Ondersteunende technologie (Daisyrecorder, Kurzweil)
 • Dispensaties
 • Dyslexiekaart of –pas
moderne vreemde talen
Moderne vreemde talen
 • Woordbetekenis
 • Spelling
 • Grammatica
 • Lezen/schrijven/luisteren
moderne vreemde talen36
Moderne vreemde talen

Belemmeringen:

dezelfde problemen bij het leren van de moedertaal zijn ook aanwezig bij het leren van een vreemde taal.

moderne vreemde talen37
Moderne vreemde talen
 • Lezen: moeite met nieuwe en onbekende klank- tekenkoppelingen
 • Schrijven: moeite met spelling en zinsconstructies
 • Luisteren: moeite met het verstaan van snelle spraak
gevolgen
Gevolgen
 • Energie gaat naar decoderen van tekst in plaats van naar begrip
 • Grammaticale fouten (syntax)
 • Woordjes leren gaat moeizaam en kost veel tijd (uitspraak, betekenis, spelling)
 • Fouten bij overschrijven van het bord
 • Nauwkeurigheid neemt af bij werken onder druk
woordbetekenis
Woordbetekenis

Woordleerstrategieën:

 • Expanding rehearsalmethode
 • Woordjes leren in woordgroepjes
 • Nederlandse betekenis kennen
 • Kaartjesmethode
 • Flapmethode
ondersteuning bij spelling
Ondersteuning bij spelling
 • Software (Teach 2000, Overhoor, Words, www.wrts.nl, )
 • Klankspellingschrift
 • Spellingregels
 • Ezelsbruggetjes
 • Regelkaarten
grammatica moderne vreemde talen
Grammatica moderne vreemde talen
 • Geef heldere aantekeningen
 • Internetsite bij methode
 • (methodegebonden) software
 • Visualiseer waar mogelijk regels
visualiseer regels
Visualiseer regels

- ami-

e amie

s amis

s amis

es amies

klankspellingschrift duits
KlankspellingschriftDuits:

Der Hund fünf

Das Buch Die Brücke

Die Mutter brüllen

Husten füllen

rijmwoorden engels
Rijmwoorden Engels

ighta –k- e

nightcake

rightsnake

sightlake

fightwake

fade

made

klankspellingschrift frans
ou

bonjour

journée

chouette

la cour

la tour

tout

nouveau

qu

quartier

quatre

quelle

cinquième

quoi

magnifique

la mosquée

Klankspellingschrift Frans
frans regeltje
Frans ‘regeltje’

j’ a i allemaal a

tu a s

il a

nous a vons

vous a vez

ils o nt maar deze o

toetsen47
Toetsen
 • Geef extra toetstijd
 • Verminder toetsstof als minder tijd geen optie is (b.v. 30 % minder)
 • Geef opdrachten op papier
 • Verzorg heldere lay-out
 • Toets ook mondeling
 • Geef vergrotingen
 • Verdeel omvangrijke idioom- en vocabulairetoetsen in kleinere stukken
 • Laat geen hele zinnen overschrijven
 • Maak afspraken over de beoordeling van

spelling

wiskunde49
Wiskunde

Wiskunde doet een sterk beroep op de

taalvaardigheid van de leerlingen.

De technische aspecten van het

schrijf -en leesproces nemen te veel

ruimte in beslag van het werkgeheugen

zodat er relatief weinig ruimte over

blijft voor begripsprocessen.

gevolgen50
Gevolgen
 • Vaak minder effectieve strategieën
 • Moeite met de automatisering van de basisvaardigheden (b.v. optellen, vermenigvuldigen)
 • Een traag werktempo en soms lagere prestaties.
technieken om een wiskundetekst te structureren
Technieken om een wiskundetekst te structureren
 • Activeren van de voorkennis
 • Aangeven stappenplan en strategieën
 • Leg een wiskundebegrippenlijst aan.
 • Onderscheid maken in de verschillende soorten opdrachten:
technieken om een wiskundetekst te structureren52
Technieken om een wiskundetekst te structureren
 • Kan dit verhaal in stukjes opgedeeld worden? Wat is belangrijke informatie?
 • Doevragen gericht op de uitwerking zoals het maken van een grafiek
 • Rekenvragen, gericht op het antwoord. Hoe groot, hoeveel keer?
 • Denkvragen, gericht op de uitleg
compenserende maatregelen
Compenserende maatregelen

Het gebruik van hulpmiddelen is wenselijk om de cognitieve belasting te verminderen zodat de leerling meer ‘ruimte’ heeft voor het begrijpen van wiskunde/rekenen en het oplossen van de vraagstukken.

hulpmiddelen bij les en toets
Hulpmiddelen bij les en toets
 • Toestaan van hulpmiddelen zoals de Daisyrecorder en Kurzweil, Dragonspeach.
 • Regelkaarten
 • Een kleinere hoeveelheid stof aftoetsen.
 • Extra mondeling uitleg of mondelinge overhoring
 • Extra werktijd
tips bij wiskundeproefwerken en examens
Tips bij wiskundeproefwerken-en examens
 • Het gebruik van een rekenmachine.
 • Werken met voorbedrukte bladen en
 • Strategieverandering aangeven b.v.

Laat leerlingen minsommen en plussommen met verschillende kleuren markeren.

bedankt voor uw aandacht
Bedankt voor uw aandacht
 • Meta van den Brink-Ruigrok
 • Gerda Schmidt
 • Djonina Wiebenga

Einde

ad