Verwachtingen van een ontheffingsaanvraag - PowerPoint PPT Presentation

Verwachtingen van een ontheffingsaanvraag
Download
1 / 7

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Verwachtingen van een ontheffingsaanvraag. AROHM Inge Leenders Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen. Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning: DOSSIERSAMENSTELLING. art. 4.3.3., § 8 MER-decreet:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Verwachtingen van een ontheffingsaanvraag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Verwachtingen van een ontheffingsaanvraag

Verwachtingen van een ontheffingsaanvraag

AROHM

Inge Leenders

Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen

LIN-Infodag - 24 mei 2005


Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning dossiersamenstelling

Inschakeling in de aanvraagprocedurestedenbouwkundige vergunning:DOSSIERSAMENSTELLING

 • art. 4.3.3., § 8 MER-decreet:

  “De definitieve beslissing [tot ontheffing]wordt door de initiatiefnemer gevoegd bij de vergunningsaanvraag.”

 • Impact op de dossiersamenstelling van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning

LIN-Infodag - 24 mei 2005


Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning dossiersamenstelling1

Inschakeling in de aanvraagprocedurestedenbouwkundige vergunning:DOSSIERSAMENSTELLING

 • BVR van 28 mei 2004:

  art. 7, 5°: technische werken

  art. 11, 5°: terreinaanlegwerken

  art. 16, 7°: uitgebreide dossiersamenstelling

  “als voorafgaand aan de aanvraag een milieueffectrapport opgesteld moet worden, een milieueffectrapport dat werd behandeld conform door de Vlaamse regering vastgestelde regels en waarvan de inhoud beantwoordt aan de door de Vlaamse regering terzake gestelde eisen.”

LIN-Infodag - 24 mei 2005


Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning dossiersamenstelling2

Inschakeling in de aanvraagprocedurestedenbouwkundige vergunning:DOSSIERSAMENSTELLING

 • In het MER-decreet opgelegd, doch nog niet afgestemd in het BVR van 28 mei 2004

 • Bij de aanvraag moet de ontheffingsbeslissing in het het dossier aanwezig zijn voor het afleveren van het ontvangstbewijs en het volledig bevinden van de aanvraag;

 • Afstemming in het BVR van 28 mei 2004 is aanbevelenswaardig

LIN-Infodag - 24 mei 2005


Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning openbaar onderzoek

Inschakeling in de aanvraagprocedurestedenbouwkundige vergunning:OPENBAAR ONDERZOEK

 • MER-decreet regelt hieromtrent niets

 • BVR van 5 mei 2000 bepaalt in art. 3, § 1:

  “De aanvragen die de Vlaamse regering onderwerpt aan een milieu-effectrapportering overeenkomstig artikel 104 van het decreet worden steeds samen met het milieu-effectrapport onderworpen aan een openbaar onderzoek, ook al bestaat voor het gebied waar het perceel gelegen is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg of een niet vervallen verkaveling.”

LIN-Infodag - 24 mei 2005


Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning openbaar onderzoek1

Inschakeling in de aanvraagprocedurestedenbouwkundige vergunning:OPENBAAR ONDERZOEK

 • Er wordt geadviseerd aan de gemeenten:

  ook bij een ontheffing een openbaar onderzoek te organiseren

 • Dit houdt in (art. 6):

  • naast het gebruikelijke openbaar onderzoek

  • ook een aankondiging in ten minste 3 kranten

LIN-Infodag - 24 mei 2005


Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning communicatie

Inschakeling in de aanvraagprocedurestedenbouwkundige vergunning:COMMUNICATIE

 • Rondschrijven aan alle gemeenten en betrokken instanties vanwege de DG op 9 maart 2005

 • Info op de website:

  www.ruimtelijkeordening.be

  www.mervlaanderen.be

LIN-Infodag - 24 mei 2005


 • Login