Radarm lf ljning av m nskliga nervsignaler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler. Bättre kunskap om de icke myeliniserade (C-) fibrerna skulle kunna leda till förbättrade eller nya metoder för att behandla smärta Ett automatiskt analysverktyg skulle göra forskningen effektivare. Disposition. Allmänt om C-fibrer Datainsamling

Download Presentation

Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler

 • Bättre kunskap om de icke myeliniserade (C-) fibrerna skulle kunna leda till förbättrade eller nya metoder för att behandla smärta

 • Ett automatiskt analysverktyg skulle göra forskningen effektivare


Disposition

 • Allmänt om C-fibrer

 • Datainsamling

 • Manuell analys

 • Automatisk analys

 • Demonstration av programmet


Tillgänglig information

 • Ledningshastigheten hos C-fibrerna är låg

 • Ledningshastigheten sjunker efter att en fiber har stimulerats

 • Aktion potentialens (AP) utseende är känt

 • Styrkan på olika AP från en fiber är konstant


Datainsamling


Marking phenomenon

 • Stimulera periodiskt (0.25 Hz) med elektriska impulser

 • Varje impuls ger upphov till en AP hos en fiber och lednings-hastigheten kan estimeras

 • Möjligt att studera hur en enskild fiber reagerar på andra typer av stimuli

 • Om fibern reagerar på den extra stimulin så kommer lednings-hastigheten att sjunka, dvs latensen ökar

 • Ledningshastigheten återgår så småningom till den normala


Problemet

 • Att automatiskt utifrån en inspelning av aktion potentialer, spåra enskilda fibrer och se hur de reagerar på olika typer av stimuli

 • Förenkla presentation och analys av insamlad data

Uppgift

 • Implementera den algoritm som utvecklats i samarbete med Institutionen för Signaler och System, i Visual C++

 • Design av ett gränssnitt


MF

Detektion av AP

 • Dåligt signal-till-brus förhållande(SNR)

 • AP utseende är någorlunda känt

 • Matchat filter kan hitta AP trots höga brusnivåer


Latens

1

2

Svep

3

4

5

Beslutsproblem

 • Komplicerade spår gör att enkla associationsmetoder fungerar dåligt

 • Multiple hypothesis tracking (MHT) väntar med att fatta beslut tills mer data har behandlats


1

2

Path no: y0 A Alpha

1 337.01 16.77 61.0

2 347.28 1.06 9.8

Estimering av konstanter

 • Anpassning av kurva: y(k)=y(0)+Ae-(k-k0)T

 •  estimeras med simplexmetoden

 • I varje steg i simplex metoden så estimeras y(0) och A m.h.a. minstakvadrat-metoden


Sammanfattning av algoritmen

Detektion

MF

Association

MHT

Estimering

Simplex-LSQ


Spec. av grafiskt gränssnitt

Presentera inspelade signalfiler och de observationer som gjorts av MF

Visa information om vald signalfil

Göra det valfritt vilka observationer som skall användas i MHT

Presentera funna spår och deras kurv-anpassning

Låta användaren ändra om MHT gör fel

Göra det enkelt att presentera resultat och bearbeta data


 • Login