Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler - PowerPoint PPT Presentation

Radarm lf ljning av m nskliga nervsignaler
Download
1 / 12

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler. Bättre kunskap om de icke myeliniserade (C-) fibrerna skulle kunna leda till förbättrade eller nya metoder för att behandla smärta Ett automatiskt analysverktyg skulle göra forskningen effektivare. Disposition. Allmänt om C-fibrer Datainsamling

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Radarm lf ljning av m nskliga nervsignaler

Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler

 • Bättre kunskap om de icke myeliniserade (C-) fibrerna skulle kunna leda till förbättrade eller nya metoder för att behandla smärta

 • Ett automatiskt analysverktyg skulle göra forskningen effektivare


Disposition

Disposition

 • Allmänt om C-fibrer

 • Datainsamling

 • Manuell analys

 • Automatisk analys

 • Demonstration av programmet


Tillg nglig information

Tillgänglig information

 • Ledningshastigheten hos C-fibrerna är låg

 • Ledningshastigheten sjunker efter att en fiber har stimulerats

 • Aktion potentialens (AP) utseende är känt

 • Styrkan på olika AP från en fiber är konstant


Datainsamling

Datainsamling


Marking phenomenon

Marking phenomenon

 • Stimulera periodiskt (0.25 Hz) med elektriska impulser

 • Varje impuls ger upphov till en AP hos en fiber och lednings-hastigheten kan estimeras

 • Möjligt att studera hur en enskild fiber reagerar på andra typer av stimuli

 • Om fibern reagerar på den extra stimulin så kommer lednings-hastigheten att sjunka, dvs latensen ökar

 • Ledningshastigheten återgår så småningom till den normala


Problemet

Problemet

 • Att automatiskt utifrån en inspelning av aktion potentialer, spåra enskilda fibrer och se hur de reagerar på olika typer av stimuli

 • Förenkla presentation och analys av insamlad data

Uppgift

 • Implementera den algoritm som utvecklats i samarbete med Institutionen för Signaler och System, i Visual C++

 • Design av ett gränssnitt


Detektion av ap

MF

Detektion av AP

 • Dåligt signal-till-brus förhållande(SNR)

 • AP utseende är någorlunda känt

 • Matchat filter kan hitta AP trots höga brusnivåer


Beslutsproblem

Latens

1

2

Svep

3

4

5

Beslutsproblem

 • Komplicerade spår gör att enkla associationsmetoder fungerar dåligt

 • Multiple hypothesis tracking (MHT) väntar med att fatta beslut tills mer data har behandlats


Estimering av konstanter

1

2

Path no: y0 A Alpha

1 337.01 16.77 61.0

2 347.28 1.06 9.8

Estimering av konstanter

 • Anpassning av kurva: y(k)=y(0)+Ae-(k-k0)T

 •  estimeras med simplexmetoden

 • I varje steg i simplex metoden så estimeras y(0) och A m.h.a. minstakvadrat-metoden


Sammanfattning av algoritmen

Sammanfattning av algoritmen

Detektion

MF

Association

MHT

Estimering

Simplex-LSQ


Spec av grafiskt gr nssnitt

Spec. av grafiskt gränssnitt

Presentera inspelade signalfiler och de observationer som gjorts av MF

Visa information om vald signalfil

Göra det valfritt vilka observationer som skall användas i MHT

Presentera funna spår och deras kurv-anpassning

Låta användaren ändra om MHT gör fel

Göra det enkelt att presentera resultat och bearbeta data


 • Login