Okul ncesi d nemde okuma yazmaya haz rl k al malar
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Okulöncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları PowerPoint PPT Presentation


 • 515 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Okulöncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları.

Download Presentation

Okulöncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Okul ncesi d nemde okuma yazmaya haz rl k al malar

Okulöncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları


Okul ncesi d nemde okuma yazmaya haz rl k al malar

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermekte, asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Bu çalışmalar yalnızca son aylara yoğunlaştırılmamalıdır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları tüm yıl içinde, çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilmelidir.


Okul ncesi d nemde okuma yazmaya haz rl k al malar

Aşağıda belirtilen çalışmalar ilköğretime hazırlık çalışmalarının bir bölümünü oluşturmaktadır.

 • Görsel algılama çalışmaları

 • El göz koordinasyonu

 • Şekil zemin ayrımı

 • Şekil sabitliği

 • Mekanda konum

 • Mekansal ilişkiler

 • İşitsel algı çalışmaları

 • Dinleme

 • Konuşma

 • Sesleri ayırt etme

 • Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme


Okul ncesi d nemde okuma yazmaya haz rl k al malar

 • Dikkat ve bellek çalışmaları

 • Temel kavram çalışmaları

 • Problem çözme çalışmaları

 • El becerisi çalışmaları

 • Çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.

 • Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları

 • Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları

 • (MEB porgram)


Okul ncesi d nemde okuma yazmaya haz rl k al malar

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının, okul öncesi dönemdeki çocukların, algılarını geliştirmelerini, dikkatlerini toplayabilmelerini, hatırlayabilmelerini, akıl yürütme, problem çözme, el-göz koordinasyonu ve kalem tutma becerilerini geliştirebilmelerini, eşleştirme, ilişki kurma, sıralama, gruplama gibi bilişsel fonksiyonlarını kullanabilmelerini kolaylaştırmayı sağlayan resimli araştırmaları içerdiği ifade edilmektedir. buna göre okul öncesi dönem çocuğun okuma yazma becerilerinin gelişimi yönünden temel olan kritik bir dönemdir.


Okul ncesi d nemde okuma yazmaya haz rl k al malar

Birçok beceri ve yetenek gibi okuma ve yazma becerileri de, basit becerilerin daha karmaşık olanlardan önce edinildiği gelişim sürecinde ortaya çıkmaktadır. İlk adım farkındalık ve keşiftir. Bu süreçte çocuk, öykü kitaplarını dinlemekten ve onları tartışmaktan hoşlanır ve basılı materyallerin bir mesaj taşıdığını anlamaya başlar, okuma yazma girişiminde bulunur, çevresindeki etiket ve işaretlerle ilgilenir, tekerlemelere katılır, harfleri tanımlar, ses ve harf eşleştirmeleri yapar, harflerle yazıyı ve yazıyı temsil eden işaretleri yakınlaştırmaya çalışır. Bu yönüyle de okul öncesi yılları bu tür deneyimler için en önemli zamandır.


Okul ncesi d nemde okuma yazmaya haz rl k al malar

Çocukların okuma yazmaya hazırlık becerileri; görsel, işitsel, bilişsel, sosyal duygusal gelişim alanlarındaki becerileri ile paralellik göstermektedir. Bu anlamda erken yaştan itibaren çocuklara bu süreç içinde kitap ve farklı okuma yazma materyallerinin sunulması oldukça önemlidir. Bu şekilde çocuğun problem çözme becerisi gelişecek, hayal dünyası genişleyecek, çocuk sayılar gibi harflerinde sembollerle ifade edildiğini fark edecek, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenecektir (Üstün, 2007; 15)


Okul ncesi d nemde okuma yazmaya haz rl k al malar

 • Okuma yazma öğrenmeye temel olacak becerilerin öğretilmesini etkileyen çeşitli faktörler vardır.

 • sosyo-ekonomik faktörler : sosyo ekonomik faktörler çocukların bakım, sağlık, temizlik gibi pek çok noktada yeterli ya da yetersizlikle karşılaşmasına neden olmaktadır.

 • kültür etkisi

 • genel kültür bilgisi

 • ev ortamı

 • aile katılımının etkileri

 • öğretmenin rolü


Okul ncesi d nemde okuma yazmaya haz rl k al malar

Teşekkürler….


 • Login