Digitálny fotoaparát - PowerPoint PPT Presentation

Digit lny fotoapar t
Download
1 / 27

 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Digitálny fotoaparát. Digitálny fotoaparát. je to fotoaparát, zaznamenávajúci obraz v digitálnej forme, takže môže byť okamžite zobrazený na zabudovanom displeji alebo nahraný do počítača

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Digitálny fotoaparát

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Digit lny fotoapar t

Digitálnyfotoaparát


Digit lny fotoapar t1

Digitálnyfotoaparát

 • je to fotoaparát, zaznamenávajúci obraz v digitálnej forme, takže môže byť okamžite zobrazený na zabudovanom displeji alebo nahraný do počítača

 • Ich veľkou výhodou je v podstate okamžitá dostupnosť fotky (nemusíte ju nechať vyvolávať v labe, kde naviac hrozí, že vám ju zničia ) a môžete ďalej digitálne upravovať aj vo svojom pc


Digit lny fotoapar t2

Digitálnyfotoaparát

ADC – analógovo/ digitálny prevodník

DSP – digitálny signálový procesor


Digit lny fotoapar t

Digitálnyfotoaparát

 • Využíva technológiu obrazového senzora a pamäťového média, ktorá umožňuje obraz zachytiť v digitálnej forme, ktorá je okamžite použiteľná – bez potreby chemického procesu vyvolávania

 • Obraz sa sníma buď pomocou snímača CCD alebo snímača CMOS. Každý element senzora mení svetlo dopadajúce na neho na odpovedajúce napätie, ktoré sa pomocou A/D prevodníka mení na určitú binárnu hodnotu.

 • Výstupný signál z A/D prevodníka ide do DSP ( digitálny signálový procesor ), pomocou ktorého sa nastavuje kontrast a detaily, komprimuje sa obraz pred uchovaním na pamäťové médium.


Digit lny fotoapar t

Časti digitálneho fotoaparátu

 • Lens

 • Optic board

 • Signal processing board

 • light sensor – CCD or CMOS

 • LCD Screen

 • Battery

 • USB


Digit lny fotoapar t3

Digitálnyfotoaparát

 • Čím jasnejšie svetlo, tým vzniká väčšie napätie, tým jasnejší je pixel digitálneho obrazu

 • Čím je väčší počet elementov snímača, tým vyššie rozlíšenie sa dosiahne a tým jemnejšie detaily je možné zachytiť na obraze.

 • Senzory CCD alebo CMOS sú fixne upevnené, okrem výsuvného objektívu tam nie sú takmer žiadne pohyblivé časti


Rozdelenie digit lnych fotoapar tov

Rozdelenie digitálnych fotoaparátov :

 • Kompaktné

 • Ultrazoomové

 • DSLR


Princ p sn mania obrazu

Princíp snímania obrazu

štandardným digitálnym fotoaparátom

zrkadlovkou


Digit lny fotoapar t

Činnosť zrkadlovky

 • Svetlo prechádza cez objektív(1) dovnútra tela zrkadlovky.

 • Za objektívom sa nachádza zrkadlo(2) rovnakej veľkosti ako je senzor(4). Zrkadlo je umiestnené v 45° uhle a je mierne priehľadné - časť svetla prechádza cez neho do ďalšieho maličkého zrkadla, od ktorého sa odráža do malého snímača ktorý zabezpečuje automatické zaostrovanie - autofocus.

 • Ak na zrkadlo dopadne svetlo z objektívu, odráža sa kolmo nahor cez matnicu(5), ďalšiu šošovku(6) až do pentaprizmy(7). V pentaprizme sa obraz prevráti a vychádza von cez hľadáčik(8). Takto môžme cez hľadáčik vidieť presne to isté, čo sa objaví na výslednej fotografii.

 • Po stlačení spúšte sa zrkadlo vyklopí nahor, teda v hľadáčiku nie je nič vidieť. Otvorí sa uzávierka(3) pred senzorom a na neho dopadne svetlo. Senzor nasníma obraz, uzávierka sa zavrie a zrkadlo naspäť sklopí.


Digit lny fotoapar t

Crop faktor

 • ak je senzor menší ako kinofilmové políčko(full-frame), zachytáva v podstate len výrez celkového obrazu, ktorý vie poskytnúť objektív


Crop faktor

Crop faktor

koľkokrát je senzor menší ako full-frame senzor, toľkokrát menší výrez bude z obrazu objektívu


Crop faktor1

Crop faktor

Canon EOS 5D (crop 1×) Nikon D70 (crop 1,5×)

Canon EOS 400D (crop 1,6×) Olympus E-1 (crop 2×)


Sn manie obrazu

Snímanie obrazu

Snímače:

CCD CMOS


Digit lny fotoapar t

Vnútro digitálneho fotoaparátu


Sensor array image sampling vzorkovanie obrazu

Sensor Array: Image Sampling( vzorkovanie obrazu )

Pixel (Picture Element): samostatný bod v grafickom obraze


Met dy vzniku z beru

Metódy vzniku záberu

 • Single-shot metóda : svetlo prejde cez systém šošoviek iba raz a osvieti obrazový senzor

 • používa sa buď jeden CCD senzor s Bayerovou mriežkou alebo

 • tri separátne obrazové senzory ( každý pre jednu z troch aditívnych farieb, červenej, zelenej, modrej), ktoré sú osvetlené cez polopriepustné zrkadlá


Digit lny fotoapar t

Snímanie každej farby na samostatný snímač


Postupn pol ko

Postupné políčko


Postupn pol ko1

Postupné políčko


Postupn pol ko2

Postupné políčko


Digit lny fotoapar t

Farebná citlivosť v praxi :

Bayerova mriežka


Farebn citlivos v praxi bayer ova mrie ka

Farebná citlivosť v praxi : Bayerova mriežka

 • Umiestnenie malého farebného filtra nad každý senzor

 • Každá bunka zachytáva intenzitu jednej farby

 • Viac je zelených pixelov, pretože ľudské oko lepšie rozlišuje zelenú farbu


Digit lny fotoapar t

Detail farebného obrazu s použitím Bayerovej mriežky


Detail farebn ho obrazu s pou it m bayerovej mrie ky

Detail farebného obrazu s použitím Bayerovej mriežky


Digit lny fotoapar t

Foveon X3 sensor

Svetlo rôznej vlnovej dĺžky preniká do rozdielnej hĺbky

viacvrstvový CMOS senzor prináša tri rozdielne spektrálne citlivosti


Digit lny fotoapar t

Foveon X3 sensor

Pretože kremík absorbuje rôzne farby svetla v rôznej hĺbke, každá vrstva zachytáva rozdielnu farbu. Spojené dokopy vytvárajú plnofarebný pixel

Výsledkom je, že obrazový senzor zachytí červené, zelené a modré svetlo v každej pozícii pixelu

Obrazový senzor z troch separátnych vrstiev fotodetektorov spojených v kremíku


Digit lny fotoapar t

Foveon X3 sensor

Bayer CFA

X3 sensor


 • Login