Demonterbar badstue
Download
1 / 40

Demonterbar badstue - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Demonterbar badstue. av Gruppe 3. Hvem er vi?. Vidar Sagen - Bygg og anlegg Vidar Frantzen - Konstruksjon Truls Becken - Telematikk Jens Hersløv - Energi og prosess Roger Johnsen - Elektronikk. Agenda. Kort presentasjon av gruppa Beskrivelse av oppgaven Lover og regler Begrensinger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Demonterbar badstue' - chidi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Demonterbar badstue

Demonterbar badstue

av

Gruppe 3


Hvem er vi
Hvem er vi?

 • Vidar Sagen - Bygg og anlegg

 • Vidar Frantzen - Konstruksjon

 • Truls Becken - Telematikk

 • Jens Hersløv - Energi og prosess

 • Roger Johnsen - Elektronikk


Agenda
Agenda

 • Kort presentasjon av gruppa

 • Beskrivelse av oppgaven

 • Lover og regler

 • Begrensinger

 • Materialvalg

 • Montering

 • Dimensjonering

 • Konklusjon


Beskrivelse av oppgaven
Beskrivelse av oppgaven

 • ”bygge” en mobil badstue

  • hytteeiere, idrettslag

 • enkel å sette sammen

 • mange like moduler

 • bruk av vedovn


Utforming
Utforming

 • åttekantet, ca. 4.8m2 og 3m høy

 • består av like deler


Bruksomr der
Bruksområder

 • badstue

 • grillplass

 • badehus

 • lagerplass


Lover og regler
Lover og regler

 • Plan og bygningsloven §§ 70, 17.2

 • Saksbehandling og kontroll § 7

 • Teknisk forskrift § 7-22


Pbl 70 bygningens plassering h yde og avstand fra nabogrense
PBL §70Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense

 • Avstand fra bygning til nabogrense 4 meter

 • Ikke konflikt med frisiktregler

 • Byggegrense mot veg


Pbl 17 2 forbud mot bygging og fradeling i 100 metersbeltet langs sj en
PBL §17.2Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen

 • Plassering ikke nærmere enn 100 meter fra strandlinjen


Sak 7 t iltak som verken krever s knad eller melding
SAK §7Tiltak som verken krever søknad eller melding

 • Maks. 10 m2 bruttoareal

 • Maks. mønehøyde 3,0 m

 • Maks. gesimshøyde 2,5 m

 • Min. 1,0 m avstand til annen bygning på eiendommen

 • Ikke til varig opphold for personer


Tek 7 22 risikoklasser og brannklasser
TEK § 7.22Risikoklasser og brannklasser

 • Risikoklasse 1

 • Badstuen er ikke klassifisert i brannklasse


Begrensninger
Begrensninger

 • Laster som påvirker badstuen

 • Dimensjonering av bæresystemet

 • Sluk i gulv

 • Økonomi

 • Pakninger

 • Sammenføyning av elementene på taket

 • Benker


Krav spesifikasjon
Krav spesifikasjon

 • Enkel å sette sammen og ta i fra igjen

 • Enkel å transportere

 • Lette elementer

 • Billig å produsere

 • Tåle temperatur forskjeller


Krav spesifikasjon1
Krav spesifikasjon

 • Motstandsdyktig mot vær og vind.

 • Flere bruksområder

 • Tilfredsstille krav til unntak fra søke- meldeplikt

 • Estetisk tiltrekkende.


Veggelement
Veggelement

 • 75mm mineralull

 • Aluminiums-folie med kraftpapp (Zp=240x109 m2sPa/kg)

 • Vindsperre benyttes impregnert kraftpapp (Zp=0,17x109 m2sPa/kg)


Gulvelement
Gulvelement

 • 150mm mineralull

 • 16mm vannfast kryssfiner (Zp=48x109 m2sPa/kg)

 • Hard trefiberplate (Zp=3x109 m2sPa/kg)


Takelement
Takelement

 • 100mm mineralull

 • Aluminiumsfolie med kraftpapp (Zp=240x109 m2sPa/kg)

 • Undertak: Huntonit Sutak (Zp=1,4x109 m2sPa/kg)

 • Yttertak: profilerte stålplater (TP-45).


U verdiberegning
U-verdiberegning

 • Vegg: R´vegg= 1,84m2K/W

 • Tak: R´tak = 2,10m2K/W

 • Gulv: R´gulv = 3,13m2K/W


U tot 0 48w m 2 k
Utot=0,48W/m2KMontering

Ferdig!

Montering


Feste av s yler
Feste av søyler

 • Spesialkonstruerte stålprofiler

 • Klemmer søylene på plass

 • Enkelt å montere og demontere

 • Skader ikke søyleneFeste av takelementer
Feste av takelementer

 • Dybler på stolpene

 • Takelement tres på

 • To elementer deler stolpe

 • Forbindelse mellom naboelementerStrekkring
Strekkring

 • Takelement går over to stolper

 • Metallbånd under elementet

 • Danner komplett ring

 • Tar opp horisontale krefterFeste av gulvelementer
Feste av gulvelementer

 • Overlapp mellom elementer

 • Festes med skruer

 • Trekantprofiler holder bærebjelkene på plass

 • Festes med bolterFeste av vegg
Feste av vegg

 • Det skal ikke være metall på innsiden av badstuen, pga faren for å brenne seg og av estetiske grunner.

 • Festemekanismen må tåle trykk og strekk spenninger.

 • På grunn av pris skal det ikke produseres en egen mekanisme.

 • Mekanismen skal ”presse ” elementene på plass slik at det blir tett.


3000 [W] - blå graf (minste helning)

5000 [W] - grønn graf (mellomste helning)

7000 [W] - rød graf (bratteste helningen)

-20 0C som start temp både inne og ute

25 0C som start temp både inne og ute


Forslag til ovn
Forslag til ovn

k 16 V: Beregnet til badsturom på 6-16 m3. Bredde 44, dybde 49 og høyde 71 cm, vekt 55kg

k 18 V: Beregnet til badsturom på 6-16 m3. Bredde 58, dybde 50 og høyde 66 cm, vekt 53 kg


Konklusjon
Konklusjon

 • Oppnådd hovedmålet

 • Snart klar til ”produksjon”

 • Ikke sjekket markedetad