BIỆT RIÊNG CHO CHÚA SET ASIDE FOR GOD Daniel 1:8-9 - PowerPoint PPT Presentation

Bi t ri ng cho ch a set aside for god daniel 1 8 9
Download
1 / 11

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BIỆT RIÊNG CHO CHÚA SET ASIDE FOR GOD Daniel 1:8-9. Dr. Christian Phan Ph ướ c Lành , Senior Pastor.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BIỆT RIÊNG CHO CHÚA SET ASIDE FOR GOD Daniel 1:8-9

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bi t ri ng cho ch a set aside for god daniel 1 8 9

BIỆT RIÊNG CHO CHÚASET ASIDE FOR GODDaniel 1:8-9

Dr. Christian PhanPhước Lành, Senior Pastor


Bi t ri ng cho ch a set aside for god daniel 1 8 9

Vả, Đa-ni-ênquyếtđịnhtronglòngrằngkhôngchịu ô uếbởiđồngonvuaăn và rượu vuauống, nêncầuxinngười làmđầu hoạnquanđểđừngbắtmìnhphảitựlàm ô uế. ĐứcChúaTrờikhiếnĐa-ni-ênđược ơn vàthươngxóttrước mặtngười làmđầu hoạnquan

But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. 9 Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel


Ch a bi t ri ng ng i cho ng i god reserves people for himself

CHÚA BIỆT RIÊNG NGƯỜI CHO NGÀIGOD RESERVES PEOPLE FOR HIMSELF

 • Nô-ê | Noah (Sángthế6)

 • Áp-ra-ham | Apraham (Sángthế12)

 • Ê-li | Elijah (1 Cácvua 17)

 • 7000 người | 7000 people (1 Cácvua 19:18)

 • Đa-ni-ên | Daniel

 • Chúng ta (Eph 1:4, 1 Peter 2:9)


Ch ng ta c bi t ri ng ch nh m nh cho ch a ch a do you set aside yourself for god

CHÚNG TA CÓ BIỆT RIÊNG CHÍNH MÌNH CHO CHÚA CHƯA?DO YOU SET ASIDE YOURSELF FOR GOD?


Bi t ri ng ch nh m nh cho ch a ch ng ta ph i to set aside yourself for god we must

ĐỂ BIỆT RIÊNG CHÍNH MÌNH CHO CHÚA, CHÚNG TA PHẢI:TO SET ASIDE YOURSELF FOR GOD, WE MUST:


C quy t nh d t kho t have a definitive decision

CÓ QUYẾT ĐỊNH DỨT KHOÁTHAVE A DEFINITIVE DECISION

 • Đa-ni-ênquyếtđịnhtronglòngrằngkhôngchịu ô uếbởiđồngonvuaăn và rượu vuauống| Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine

 • Quyếtđịnhtừbỏnhữnggìquýgiácủathếgianđểsốngđẹp lòngChúakhôngphảilàđiềudễlàm, nhưngkhichúng ta yêuChúađủchúng ta chắcchắnlàmđược


C u nguy n ch a ban n pray for god s favor

CẦU NGUYỆN CHÚA BAN ƠNPRAY FOR GOD’S FAVOR

 • Nhưng phần con, CHÚA ôi, con vẫn cầu nguyện với Ngài;Ðức Chúa Trời ôi, để trong lúc Ngài gia ân ban phước,theo tình thương lớn lao của Ngài,Ngài sẽ đáp lời con bằng ơn giải cứu chắc chắn của Ngài.

 • But I pray to you, LORD, in the time of your favor; in your great love, O God, answer me with your sure salvation (Ps 69:13)


T v n v i ch ask your boss

ĐẶT VẤN ĐỀ VỚI CHỦASK YOUR BOSS

 • Đaniênxinngười làmđầu hoạnquanđểđừngbắtmìnhphảitựlàm ô uế. ĐứcChúaTrờikhiếnĐa-ni-ênđược ơn vàthươngxóttrước mặtngười làmđầu hoạnquan

 • Daniel asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel


Nh n l nh k t qu receive results

NHẬN LÃNH KẾT QUẢRECEIVE RESULTS

 • Được Chúa ban chosựthôngsángmọithứhọcthứcvàkhônngoan, cũngbiếtđược mọisựhiệnthấyvàchiêmbao (1:17). Họgiỏi 10 lần hơn so vớinhữngngười thôngtháicủaĐếQuốcBa-by-lôn (1:20)

 • God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds (1:17). In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them ten times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom(1:20)


 • Login