Luôn Mỗi Phút - PowerPoint PPT Presentation

Lu n m i ph t
Download
1 / 3

  • 145 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TC274. 1. Ngày đêm luôn chết với Jê-sus thật tôi chết, Sống chung cùng Jê-sus trong cuộc đời thuần khiết; Nhìn Jê-sus quang vinh trong tâm linh tha thiết, Phút giây trong đời tôi trao về Chúa riêng biệt. 

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Luôn Mỗi Phút

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lu n m i ph t

TC274

1. Ngày đêm luôn chết với Jê-sus thật tôi chết, Sống chung cùng Jê-sus trong cuộc đời thuần khiết; Nhìn Jê-sus quang vinh trong tâm linh tha thiết, Phút giây trong đời tôi trao về Chúa riêng biệt. 

Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn châu đáo, Luôn mỗi phút sức thiêng tuôn tràn từ trên cao; Nhìn Jê-sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang, Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

Luôn Mỗi Phút


Lu n m i ph t1

TC274

2. Hồi tôi lâm thử thách Jê-sus nào xa bỏ, Gánh tôi nặng nhưng Jê-sus đêm ngày liệu lo; Còn khi tâm tôi đau thương,

Jê-sus băng bó, Mỗi phút vui mừng thay, tôi được Chúa hộ phò.

Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn châu đáo, Luôn mỗi phút sức thiêng tuôn tràn từ trên cao; Nhìn Jê-sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang, Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

Luôn Mỗi Phút


Lu n m i ph t2

TC274

3. Tuyệt nhiên không chút khổ não,

bất bình, rên siết, Sẽ không phiền lo đắng cay ưu sầu, buồn tiếc; Mọi gian nguy

Jê-sus trên ngôi luôn rõ biết, Phút giây trên đường tôi, Jê-sus nhớ đặc biệt.

Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn châu đáo, Luôn mỗi phút sức thiêng tuôn tràn từ trên cao; Nhìn Jê-sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang, Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

Luôn Mỗi Phút


  • Login