Mikroekonomia - PowerPoint PPT Presentation

Mikroekonomia
Download
1 / 11

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mikroekonomia. Dr inż. Sebastian Saniuk. Zagadnienia:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mikroekonomia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mikroekonomia

Mikroekonomia

Dr inż. Sebastian Saniuk


Mikroekonomia

Zagadnienia:

Popyt, podaż, równowaga rynkowa. Reakcje popytu na zmiany ceny i dochodów. Teoria wyboru konsumenta. Przychody, koszty i zyski w przedsiębiorstwie. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstw w długim i w krótkim okresie. Struktury rynku: konkurencja doskonała, czysty monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopolu. Rynek pracy. Rynek kapitału. Rola państwa w alokacji zasobów – podatki i wydatki publiczne. Wpływ Państwa na rynek.

Literatura:

 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia – Mikroekonomia, 2000 PWE wydanie: IIZ.

 • Gulcz M., Ekonomia. cz. I Mikroekonomia, 1998 ARS BONI wydanie: I.

 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. zbiór zadań, 1999 PWE wydanie: I

 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, 1998 PWE wydanie: II.


Ekonomia a mikroekonomia

Ekonomia a Mikroekonomia

Ekonomia jest nauka badającą, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać.

Mikroekonomia jest to część ekonomii badająca zachowanie się ludzi w ramach gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa lub ewentualnie danego rynku.


Rzadko zasob w

Rzadkość zasobów

Zasób rzadki (ograniczony) to taki, na który popyt przy jego cenie równej zero przewyższa podaż.

Każdy zasób, za którego użytkowanie zmuszeni jesteśmy płacić, jest więc zasobem rzadkim.


Przyk ad

przykład

Zakłada się, że w hipotetycznym przykładzie gospodarki wytwarza się dwa typy wyrobów (motocykle i rowery);

Gospodarka dysponuje czterema pracownikami, którzy mogą wytwarzać motocykle i/lub rowery.

 • Im więcej pracowników zatrudnia każda z tych gałęzi, tym większa jest jej produkcja.

 • Każdy następny pracownik zatrudniony w gałęzi zwiększa jej produkcję w stopniu mniejszym niż jego poprzednik.

 • Przenosząc pracowników z jednej gałęzi do drugiej spowodujemy, iż gospodarka będzie mogła zwiększać produkcję jednego dobra, ale tylko kosztem zmniejszenia produkcji drugiego.


Przyk ad1

Przykład

Możliwości produkcyjne hipotetycznej gospodarki


Krzywa mo liwo ci produkcyjnych

Krzywa możliwości produkcyjnych

 • określa maksymalne z możliwych wielkości produkcji jednego dobra przy danych rozmiarach produkcji dobra drugiego. Przedstawia maksymalne kombinacje produkcji możliwe do osiągnięcia przy pełnym wykorzystaniu zasobów będących w posiadaniu gospodarki.


Krzywa mo liwo ci produkcyjnych1

Krzywa możliwości produkcyjnych

25

Punkty efektywności:

A i B – efektywne;

G – nieefektywne;

H – nieosiągalne.

* A

* H

*B

10

*G

0

10

20

30


Mikroekonomia

W procesie alokacji zasobów gospodarki rynkowe i mieszane polegają na mechanizmach rynku.

Rynek jest to proces, w którym decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są koordynowane za pomocą cen.

W gospodarce mieszanej państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych.


Mikroekonomia

W badaniach ekonomicznych opieramy się na modelach.

Model zawiera szereg założeń upraszczających dotyczących zachowania się ludzi. Stanowi więc świadome uproszczenie rzeczywistości.

Badania ekonomiczne opierają się często na wielu zmiennych. Z tego powodu, aby zrozumieć zależności między powiedzmy dwoma wielkościami w rozważaniach stosować będziemy założenie – CETERIS PARIBUS, co oznacza, że wszystkie inne zmienne (poza badanymi w danej chwili) pozostają niezmienione.


Uwagi krytyczne

Uwagi krytyczne:

 • Ludzie nie są istotami tak nieskomplikowanymi jak zakładają ekonomiści. Ceny, dochody i zyski nie są głównymi determinantami naszych zachowań.

 • Działań ludzi i ich zachowań nie można zredukować do schematów zachowań opracowanych przez ekonomistów.

 • Modele ekonomiczne są wielkim uproszczeniem rzeczywistości i nie mają z nią wiele wspólnego.


 • Login