Reakcje jadrowe Og lnie A x B y

DownloadReakcje jadrowe Og lnie A x B y

Advertisement
Download Presentation
Comments
chet
From:
|  
(196) |   (0) |   (0)
Views: 33 | Added: 03-06-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:

Reakcje jadrowe Og lnie A x B y

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36. Energia syntezy 4He w reakcji D-T

39. Podstawowa reakcja zachodzaca w gwiazdach jest ?spalanie? wodoru: Zaczyna sie ono przy temperaturze 5x106K trwa przy powolnym wzroscie temperatury, 21H ?(2He*)?2H + e+ + 0,44MeV Deuteron wylapuje proton w szybkiej reakcji 2H + 1H ?3He + g + 5,49 MeV Poniewaz reakcja jest szybka stezenie deuteronu w gwiazdach jest bardzo male. Nastepnie nastepuje znowu szybka reakcja: 23He ?4He + 21H + 12,86 MeV Sumarycznie 41H + ?4He + 2e+ 24,72 MeV

40. Pozytony sa natychmiast anihilowane 2e+ +2e- ? 2,04MeV Sumaryczny efekt 26,76 MeV Ok. 90 % energii slonecznej jest wytwarzana w tym cyklu W wyzszych temperaturach zaczyna pojawiac sie cykl Bethe`go-Weizsaeckera ? katalizowana fuzja wodoru przez 12C.

43. Spalanie wegla i tlenu 12C +12C ?24Mg +g 12C +12C ?23Na +p 12C +12C ?20Ne + a a dalej 20Ne +g ?16O + 4He 16O + 16O ? 32S +g 16O + 16O ?31S +n 16O + 16O ?28Si +4He 16O + 16O ?31P +p Nastepuja dalsze wychwyty a i powstaja jadra z okolicy zelaza

44. W gwiazdach zachodzi dalsza synteza pierwiastk?w poprzez reakcje (n, g). 56Fe(n,g)57Fe(n,g)58Fe(n,g)59Fe ?59Co(n,g)60Co ? 60Ni W normalnych gwiazdach moga sie wytworzyc nuklidy az do 209Bi. Po bizmucie mamy szereg pierwiastk?w emiter?w a o kr?tkim czasie polowicznego rozpadu (Po, At, Rn, Fr) i rozpad a jest szybszy niz wychwyt neutronu. Gdy gwiazda wypali sie w jej sklad wchodza w zasadzie nuklidy z okolicy zelaza i troche ciezszych powstalych z wychwytu neutron?w.

45. Zapadanie sie gwiazdy

46. Wybuch supernowej

47. Uklad okresowy

48. Sily grawitacyjne powoduja wzrost gestosci do 1014 g cm-3 i temperatury do 109K. W jadrze gwiazdy nastepuje reakcja: p + e ?n +ne Reakcja trwa ok. 1 s i wyzwala ogromny strumien neutron?w. Atomy zewnetrznej warstwy gwiazdy pochlaniaja duze ilosci neutron?w np. w reakcji: 56Fe + 118n ?244Fe ? 244Co ? 244Ni.. ? 244Pu i uwalniaja sie do przestrzeni miedzygwiezdnej


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro