metody symulacyjne w telekomunikacji mest wyk ad 4 generowanie zdarze
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metody Symulacyjne w Telekomunikacji (MEST) Wykład 4: Generowanie zdarzeń 

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Metody Symulacyjne w Telekomunikacji (MEST) Wykład 4: Generowanie zdarzeń  - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Metody Symulacyjne w Telekomunikacji (MEST) Wykład 4: Generowanie zdarzeń . Dr inż. Halina Tarasiuk ([email protected]), p. 337, tnt.tele.pw.edu.pl. Zagadnienia. Wstęp Planowanie zdarzeń Generowanie zdarzeń a zmienne losowe Generatory liczb losowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metody Symulacyjne w Telekomunikacji (MEST) Wykład 4: Generowanie zdarzeń ' - chet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metody symulacyjne w telekomunikacji mest wyk ad 4 generowanie zdarze

Metody Symulacyjne w Telekomunikacji (MEST)Wykład 4: Generowanie zdarzeń 

Dr inż. Halina Tarasiuk

([email protected]), p. 337, tnt.tele.pw.edu.pl

zagadnienia
Zagadnienia
 • Wstęp
 • Planowanie zdarzeń
 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe
 • Generatory liczb losowych
 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów
zagadnienia1
Zagadnienia
 • Wstęp
 • Planowanie zdarzeń
 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe
 • Generatory liczb losowych
 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów
wst p 1
Wstęp (1)
 • Symulacja, która ma jakiekolwiek losowe elementy musi angażować pewne próbki lub generować liczby losowe z rozkładów prawdopodobieństwa
 • Rozkłady są często wynikiem dopasowania pewnych rozkładów, np. rozkładu wykładniczego, gamma, Poissona, do danych pochodzących z obserwacji rzeczywistego systemu
wst p 2
Wstęp (2)
 • Źródła losowości dla przykładowych systemów
  • Przemysł
   • Czas życia maszyn, czas naprawy maszyn
  • Komunikacja
   • Odstęp między wiadomościami, typ wiadomości, długość wiadomości
  • Transport
   • Czas załadunku statku, odstęp między klientami przybywającymi do odprawy
zagadnienia2
Zagadnienia
 • Wstęp
 • Planowanie zdarzeń
 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe
 • Generatory liczb losowych
 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów
planowanie zdarze przyk ad 1
Planowanie zdarzeń – przykład (1)
 • Symulacja prostego systemu kolejkowego z jednym serwerem obsługi i jedną kolejką

Napływ klientów

Kolejka

Serwerobsługi

Wypływ klientów

Rys. 1: Prosta reprezentacja modelu systemu

planowanie zdarze przyk ad 2

inicjalizacja

Możliwe przejście

Planowanie zdarzeń - przykład(2)

Graf zdarzeń, model kolejkowy

Przybycie do systemu

Opuszczenie systemu

zagadnienia3
Zagadnienia
 • Wstęp
 • Planowanie zdarzeń
 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe
 • Generatory liczb losowych
 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów
generowanie zdarze a zmienne losowe
Generowanie zdarzeń a zmienne losowe
 • Symulacja systemów o parametrach wejściowych opisanych pewnymi zmiennymi losowymi wymaga określenia rozkładów prawdopodobieństwa tych zmiennych
 • Przykłady
  • Zmienne losowe opisujące:
   • Odstępy między klientami napływającymi do systemu kolejkowego
   • Czas obsługi klientów w systemie kolejkowym
zmienne losowe a generowanie zdarze
Zmienne losowe a generowanie zdarzeń
 • Założenie
  • parametry wejściowe modelu symulacyjnego
   • zmienne losowe opisane danym rozkładem
 • Przebieg symulacji
  • wartości zmiennych losowych generowane zgodnie z przyjętym rozkładem
zmienne losowe i ich w asno ci
Zmienne losowe i ich własności
 • Oznaczenia zmiennych losowych
  • X, Y, Z
 • Założenia
  • Eksperyment – pewien proces, którego wynik nie jest znany
  • Zbiór wszystkich możliwych wyników jest określany zbiorem próbek, S
  • Zmienna losowa jest pewną funkcją, która przypisuje wartość ze zbioru liczb rzeczywistych każdemu z wyników eksperymentu ze zbioru S
 • Wartości, które może przyjmowaćzmienna losowa
  • x, y, z
zmienne losowe i ich w asno ci1
Zmienne losowe i ich własności
 • Dystrybuanta zmiennej losowej X jest zdefiniowana dla każdego x, jako
  • Gdzie P(X≤x) oznacza prawdopodobieństwo skojarzone ze zdarzeniem, że {X≤x}
 • Własności dystrybuanty
  • 0 ≤F(x) ≤1 dla wszystkich x
  • F(x) nie jest malejąca
zmienna losowa ci g a 1
Zmienna losowa ciągła (1)
 • Zmienna losowa X jest zmienną losową ciągłą, jeżeli istnieje nieujemna funkcja f(x) taka, że dla dowolnego zbioru liczb rzeczywistych
zmienna losowa ci g a 2
Zmienna losowa ciągła (2)
 • f(x) – funkcja gęstości
 • f(x)=F’(x)
 • Ponadto
  • jeżeli I=[a,b] dla każdej liczby rzeczywistej a i b, takiej że a < b,
rozk ad r wnomierny

f(x)

1

x

0

1

Rozkład równomierny
 • Funkcja gęstości dla rozkładu równomiernego na odcinku [0,1]
rozk ad wyk adniczy
Rozkład wykładniczy
 • Funkcja gęstości
 • Dystrybuanta
zagadnienia4
Zagadnienia
 • Wstęp
 • Planowanie zdarzeń
 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe
 • Generatory liczb losowych
 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów
generatory liczb losowych
Generatory liczb losowych
 • Generowanie liczb losowych
  • Umożliwia otrzymywanie wartości zmiennych losowych z przyjętego rozkładu
 • Załóżmy, że rozkład jest znany
  • Chcemy wygenerować liczby losowe zgodnie z danym rozkładem, aby przeprowadzić symulację dla przyjętego modelu symulacyjnego
ci gi losowe
Ciągi losowe
 • Wyróżniamy trzy typy ciągów losowych
  • Prawdziwie losowe
   • Generowane przez losowy proces fizyczny
  • Pseudolosowe
   • Liczby generowane wg ścisłej procedury matematycznej, czyli reprodukowalne
  • Quasilosowe
   • Ciągi, które nie muszą spełniać kryteriów losowości, ale jedynie dawać poprawne rozwiązania problemów
   • Ciągi quasilosowe tworzy się na użytek już postawionych zadań
metody generowania liczb losowych
Metody generowania liczb losowych
 • Dla celów badań symulacyjnych, w których opisujemy zmienne losowe za pomocą rozkładów prawdopodobieństwa stosujemy metody generowania liczb pseudolosowych
 • Jednak w dalszej części liczby pseudolosowe będziemy określać jako liczby losowe
 • W praktyce nie przeprowadzamy badań symulacyjnych z ciągiem liczb prawdziwie losowych
 • Interesują nas wyniki w pewien sposób powtarzalne
  • Np. aby porównać dwa systemy
metodologia generowania liczb losowych
Metodologia generowania liczb losowych
 • Pierwszy generator arytmetyczny
  • Generator von Neumanna i Metropolisa (lata 40-te XX wieku)
  • Bazujący na metodzie średniokwadratowej
wymagania na arytmetyczny generator liczb losowych
Wymagania na arytmetyczny generator liczb losowych
 • Przede wszystkim, generowane liczby powinny
  • Pokrywać się z rozkładem równomiernym na odcinku [0,1]
  • Nie powinny wykazywać korelacji, w przeciwnym przypadku wyniki symulacji nie będą prawidłowe
 • Powinniśmy móc otrzymać taki sam ciąg liczb powtórnie
  • Np. w celu powtórzenia eksperymentu symulacyjnego
  • Lub w celu porównania działania dwóch systemów
 • Generator powinien umożliwić
  • łatwe generowanie kilku oddzielnych ciągów liczb losowych (jeden ciąg dedykowany dla jednego źródła losowego)
przyk ad metoda redniokwadratowa
Przykład – metoda średniokwadratowa
 • Rozpocznijmy od czterocyfrowej dodatniej liczby całkowitej Z0
 • Podnieśmy ją do kwadratu, aby uzyskać liczbę całkowitą ośmiocyfrową (jeżeli konieczne uzupełnijmy zerami z lewej strony)
 • Należy wybrać cztery środkowe cyfry, które będą stanowić kolejną czterocyfrową liczbę całkowitą Z1
 • Aby uzyskać pierwszą liczbę losową z rozkładu równomiernego U1(0,1) tworzymy w oparciu o Z1 liczbę dziesiętną
przyk ad metoda redniokwadratowa2
Przykład – metoda średniokwadratowa
 • Ocena metody
  • Metoda ma tendencję dążenia do zera i pozostawania w tym stanie
  • Można to zaobserwować np. w rozważanym przykładzie dla większej liczby kroków lub np. dla Z0=1009
metody generowania liczb losowych1

f(x)

1

x

0

1

Metody generowania liczb losowych
 • Metoda generowania zmiennych losowych z rozkładu równomiernego na odcinku [0,1]
generatory kongruencyjne liniowe
Generatory kongruencyjne liniowe
 • Wiele generatorów liczb losowych stosowanych obecnie to generatory kongruencyjne liniowe, LCG (Linear Congruential Generator)
  • Sekwencja liczb całkowitych Z1, Z2, ... jest wyznaczana następująco:
  • Gdzie m, a, c, Z0 - wartość początkowa, są to liczby całkowite nieujemne
generatory kongruencyjne liniowe1
Generatory kongruencyjne liniowe
 • Aby otrzymać żądaną liczbę losową stosujemy wzór:
  • gdzie 0<m, a<m, c<m i Z0<m
przyk ad
Przykład
 • Rozważmy generator LCG o parametrach
  • m=16,
  • a=5,
  • c=3,
  • Z0=7
przyk ad1
Przykład
 • Podsumowanie
  • W rozważanym przypadku obserwujemy cykliczne powtarzanie się otrzymywanych wyników
  • Długość cyklu jest określana jako okres
  • W rozważanym przykładzie okres wynosi 16
generator lcg
Generator LCG
 • Generator LCG jest generatorem pełno-okresowym
 • Jeżeli generator jest pełno-okresowy dowolny wybór wartości Z0 z przedziału {0, 1, ..., m-1} będzie generował pełny ciąg
generator lcg1
Generator LCG
 • Twierdzenie
  • Generator LCG opisany wzorem
  • ma pełny okres wtedy i tylko wtedy, jeżeli spełnione są następujące warunki
   • Jedyną dodatnią liczbą całkowitą, która dzieli bez reszty m i c jest 1
   • Niech q będzie liczbą pierwszą, jeżeli m jest podzielne przez q, wówczas a-1 jest również podzielne przez q
   • Jeśli m jest podzielne przez 4 wówczas a-1 jest również podzielne przez 4
zagadnienia5
Zagadnienia
 • Wstęp
 • Planowanie zdarzeń
 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe
 • Generatory liczb losowych
 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów
generowanie warto ci zmiennych losowych
Generowanie wartości zmiennych losowych
 • Załóżmy, iż
  • chcemy wygenerować zmienną losową X, która jest zmienną losową ciągłą
  • Zmienna ta ma dystrybuantę F, która jest ciągła i rosnąca, gdy 0<F(x)<1
  • Niech F-1 będzie funkcją odwrotną do funkcji F
generowanie warto ci zmiennych losowych1
Generowanie wartości zmiennych losowych
 • Metodologia
  • Wówczas algorytm generowania zmiennej losowej X mającej dystrybuantę F jest następujący
   • Generujemy
   • Zwracamy
rozk ad wyk adniczy1
Rozkład wykładniczy
 • Funkcja gęstości
 • Dystrybuanta
przyk ad2
Przykład
 • Niech X będzie zmienną losową mającą rozkład wykładniczy z wartością średnią 
 • Dystrybuanta rozkładu dana jest funkcją
 • Aby znaleźć F-1, przyjmujemy u=F(x) i w ten sposób znajdujemy x
przyk ad3
Przykład
 • Funkcja odwrotna przyjmuje wartość
ad