Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej
Download
1 / 22

Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej „Sukces przydaje się nawet ludziom najmniej dbającym o sławę” Maria Dąbrowska. Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ' - chet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej „Sukces przydaje się nawet ludziom najmniej dbającym o sławę”Maria Dąbrowska

Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ

„Rola Inkubatorów Technologicznych w rozwoju przedsiębiorczości i globalizacji biznesu” 27 września 2007 roku


Nasz potencjał

 • Największa uczelnia techniczna w regionie (1500 pracowników naukowych, 20 tysięcy studentów )

 • Projekty badawczo – rozwojowe, projekty wynalazcze, zaawansowane technologie, programy komputerowe różnego typu, usługi inżynierskie, patenty i zgłoszenia patentowe, licencje, laboratoria, unikatowa aparatura

 • Duża liczba wdrożonych rozwiązań

 • Integracja zespołów badawczych z zespołami specjalistów branżowych

 • Aktywna polityka i zarządzanie własnością przemysłową

 • Rozwój i zmiany w kulturze organizacyjnej, akceptacja cech charakterystycznych dla działania i organizacji przedsiębiorstwa


Polityka wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

 • Utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ

 • Polityka tworzenia nowych firm innowacyjnych na bazie opracowanych technologii

 • Wsparcie w tworzeniu struktury prawnej przez nabycie udziałów w spółkach

 • Polityka motywacji naukowców

 • Udostępnienie infrastruktury ( zaplecza badawczego, lokalowego, personalnego - powołanie menedżerów rozwoju)


Polityka wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

 • Polityka struktur organizacyjnych ułatwiających profesjonalne postępowanie w procesie komercjalizacji wiedzy

 • Badania trendów naukowych – analiza nisz rynkowych – strategia komercjalizacji

 • Wprowadzenie regulacji dotyczących zarządzania własnością intelektualną na PŁ

 • Procedury uzyskiwania ochrony prawnej nowych rozwiązań i wyników prac badawczych

 • Zasady partycypacji Uczelni i twórców w korzyściach osiągniętych z komercjalizacji


Przykłady wdrażania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

 • Projekt pilotażowy MNISW „Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”

 • Wspólny Projekt Europejskiego Urzędu Patentowego/ Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Politechniki Łódzkiej

 • Inicjatywa technologiczna

 • Kreator Innowacyjności


Przykłady wdrażania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

 • Patent Plus

 • Technostarterzy

 • Baza inicjatyw akademickich PARP

 • Mechanizm Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów

 • Ogólnopolska Izba MSP Wysokich Technologii


Projekt pilotażowy „Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”

 • Tworzenie i wdrażanie uczelnianego systemu komercjalizacji technologii

 • Przygotowanie i wdrażanie procedur zarządzania własnością intelektualną

 • Tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach prac badawczych

 • Usługi doradcze i szkoleniowe

 • Udział w targach i wystawach

 • Działalność informacyjno – promocyjna


Instytucje Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ ( CITT)

 • Służy lepszemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego w gospodarce krajowej, poprzez promowanie i wdrażanie wyników prac naukowych

 • Gromadzi informacje o realizowanych pracach badawczych - nowe technologie, wynalazki, patenty

 • Wyszukuje tematy badawcze w ostatnim stopniu rozwoju, nadające się do ewentualnej komercjalizacji


Instytucje Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej

 • Pozyskuje podmioty gospodarcze zainteresowane badaniami, szkoleniami oraz innymi formami, które mogą być oferowane w oparciu o potencjał jednostek

 • Informuje o możliwościach transferu technologii, nakłania potencjalnych partnerów do kooperacji oraz wspiera przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie lub komercjalizację wyników pracy naukowej

 • Prowadzi szkolenia dla pracowników i studentów uczelni w kwestiach związanych z komercjalizacją opracowań naukowych oraz doradztwo w tym zakresie

 • Wspiera pracowników uczelni w próbach utworzenia własnej firmy spin-off


Ewolucja zadań i roli Uniwersytetu Akademickiej

 • Uniwersytet średniowieczny - zadania fundamentalne

 • Uniwersytet humboldtowski – nowe technologie, ale meta dla własności intelektualnej

 • Uniwersytet trzeciej generacji – cele cywilizacyjne - wiedza, pomysły i innowacje w służbie społeczeństwu


Definicja Przedsiębiorczości Akademickiej Akademickiej

 • Przedsiębiorczość akademicka w pojęciu potocznym – zachęcanie do tworzenia firm przez wszystkie osoby w jakimś stopniu związane z uczelnią

 • Przedsiębiorczość akademicka w węższym ujęciu – ograniczenie do zaangażowania pracowników nauki w tworzenie nowych przedsiębiorstw spin-off

 • Szkoła wyższa to swoiste przedsiębiorstwo, które może i powinno być dobrze zorganizowane i zarządzane


Podstawa prawna Akademickiej

Prawo o szkolnictwie wyższym

(z dnia 27.07.2005 art. 4 ust. 4)

„Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14”.Absolutną nowością w przytoczonej ustawie jest artykuł 86, który umożliwia tworzenie nowych uczelnianych instrumentów transferu technologii.


Sposoby komercjalizacji wyników badań Akademickiej

 • Sprzedaż dóbr intelektualnych lub praw wyłącznych je chroniących, bądź ich licencjonowanie

 • Wniesienie przez uczelnię praw wyłącznych do spółki spin-off w zamian za udziały


Spin-off Akademickiej

Korzyści dla jednostki naukowej:

 • Większe możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania, rozłożenie ciężaru ponoszenia kosztów, przeniesienie ryzyka finansowego i gospodarczego na spółkę, źródło dochodów z tytułu komercyjnego wykorzystania praw

  Korzyści dla pracowników jednostki naukowej:

 • Możliwość komercyjnego wykorzystania posiadanej wiedzy, motywacja do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, współudział we własności nowej spółki, możliwość lepszych zarobków


Bariery komercjalizacji badań Akademickiej

 • Zakaz obejmowania lub nabywania przez jednostki sektora finansów publicznych ( do których należą państwowe szkoły wyższe) udziałów lub akcji

 • Obowiązek nieodpłatnego udostępniania wyników projektów rozwojowych i informacji o tych wynikach podmiotom zainteresowanym ich gospodarczym wykorzystaniem ( art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania Nauki )

 • Problem utraty możliwości uzyskania praw wyłącznych, jakie mogą chronić wyniki po ich publicznym udostępnieniu

 • Problemy z oszacowaniem wartości produktów, klarownością praw własności, jak również asymetria wiedzy sprzedającego i kupującego mogą niekorzystnie wpływać na motywację tworzenia firm akademickich

 • Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej są tożsame z przeszkodami w rozwoju przedsiębiorczości w ogóle


Dobre praktyki Akademickiej

Największym mówcą świata jest sukces

Napoleon Bonaparte

 • Pharmena Sp. z o.o.

 • Ifotam Sp. z o.o.

 • Ichem Sp. z o.o.


Pharmena Sp. z o.o. Akademickiej

 • W wielu publikacjach wymieniana jako wzorcowy polski spin-off

 • Laureat IX Edycji Nagrody Specjalnej Prezydenta Miasta Łodzi „Łódź proponuje” 2006

 • „Lider Nowoczesnych Technologii” 2005

  DERMENA Szampon zapobiegający wypadaniu włosów, Żel zapobiegający wypadaniu włosów, DERMENA PLUS Szampon-żel z dodatkową funkcją przeciwłupieżową, THERMI Żel pielęgnacyjno-łagodzący,  ACCOS Żel przeciwtrądzikowy, ALLERCO Krem do skóry skłonnej do podrażnień i alergii


IFOTAM Sp. z o.o. Akademickiej

Spółka założona w 1989 z inicjatywy

 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMiM), Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie, pracowników naukowych zatrudnionych w CBMiM

  Założenia działalności Spółki

 • Transfer wyników badań naukowych do przemysłu

 • Zyski ze sprzedaży produktów i technologii

  Wytwarzane substancje czynne leków:

 • Ifosfamid ( Macdafenproducent: Instytut Farmaceutyczny)

 • Pamidronian disodowy ( Pamifosproducent: Vipharm S.A.)

  Leki stosowane coraz szerzej i z bardzo dobrymi wynikami w terapii nowotworowej


ICHEM Sp. z o.o. Akademickiej

 • Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM Sp. z o.o. powstał w 1988 roku jako wspólne przedsięwzięcie Politechniki Łódzkiej, Łódzkich, Pabianickich, Rzeszowskich i Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa"

 • Obecnie większość udziałów firmy pozostaje w rękach osób prywatnych

 • Napój sojowy, Budyń sojowy, Baton sojowy, Krówki sojowe, Kotlety sojowe , Lecytyna sojowa, Białko sojowe


Przepis na przedsiębiorczość Akademickiej

Przygotuj

 • * szklankę pracowitości

 • * 2 garści wiedzy i talentu

 • * 2 łyżki odwagi

 • * filiżankę zaradności

 • * łyżeczkę refleksu

 • Wszystko dokładnie wymieszać, przyprawić szczyptą szaleństwa

 • Wstawić do nagrzanego piekarnika biurokracji i przeciwności losu...


Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania.

Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca

Norman Vincent Peale


Grażyna Antonowicz podjęciem działania.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

tel. 042 631 20 41

[email protected]


ad