Trender og drivere for sykehusutvikling
Download
1 / 18

Trender og drivere for sykehusutvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Trender og drivere for sykehusutvikling. v/fagdirektør Per Engstrand. Fremtidens helsevesen. Helsesektoren kan kræsje om tyve år Fremtidens Helse-Norge " En utvikling som truer vår samfunnsøkonomiske bæreevne". Samhandlingsreformen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Trender og drivere for sykehusutvikling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trender og drivere for sykehusutvikling

v/fagdirektør Per Engstrand


Fremtidens helsevesen

 • Helsesektoren kan kræsje om tyve år

  • Fremtidens Helse-Norge

 • "En utvikling som truer vår samfunnsøkonomiske bæreevne".

  • Samhandlingsreformen


 • Det er tre dominerende drivere i utvikling av spesialisthelsetjenesten:

  • Endring i befolkningens behov og forventninger,

  • Utvikling av medisinsk metode og teknologi

  • Endring i helsetjenestens rammevilkår (politisk og økonomisk).

   SSHF sin strategiske plan tar hensyn til dette ved å bygge på nasjonale, regionale og lokale føringer og ble vedtatt av SSHF’s styre 22. juni 2011.


  Myter og trender

  • Fremtidens helsevesen er avhengig av at vi avkler mytene og forholder oss reflektert til nye trender.

  • En rekke utfordringer i finansiering, prioritering og organisering i fremtidens helsevesen er dilemmaer som ikke har entydige løsninger men som blir enda vanskeligere å løse om de blir møtt med svart-hvitt tenkning og mytedannelser

   • Hans Olav Melberg førsteamanuensis i helseøkonomi, Universitetet i Oslo ,

   • Lars Erik Kjekshus førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, Universitetet i Oslo


  Påstand.Eldrebølgen er en flodbølge

  • Det er en vanlig oppfatning at eldrebølgen vil gjøre at helseutgiftene stiger betraktelig i fremtiden.

  • Andre viktigere drivere

   • økte krav fra pasienter

   • ny teknologi,

   • …..


  Påstand Pasienter er kravstore helsekonsumenter som velger fritt i et helsemarked

  • Forskning viser at pasientene i liten grad velger fritt og i møte mellom behandler og pasient oppfører pasienten seg fortsatt som pasienter først og fremst og søker at behandler tar de kvalifiserte avgjørelsene


  PåstandHelsevesenet er et nasjonalt anliggende

  • Helsevesenet planlegges og organiseres etter prinsippene om et homogent og ensrettet nasjonalt helsevesen.

  • Men det norske helsevesenet endrer seg med både økt innvandring og økt internasjonalisering.

  • Endrede internasjonale regler åpner opp for større flyt av helsepersonell og pasienter.


  Sykdomsforekomst

  • Levekår – små endringer?

  • Infeksjonssykdommer – resistente mikrober…

  • Sykelig overvekt

  • God behandlingseffekt…..


  Ischemisk sykdom Norge


  PåstandIT skaper en enklere hverdag

  • Helsevesenet er teknologidrevet og det er stor tro på at vi kan løse morgendagens utfordringer med ny teknologi.

  • Sikrer og gjør tilgjengelig informasjonsflyt

  • Nødvendig for å betjenes ny teknologi

  • IT skaper også økt kompleksitet. IT skaper økte muligheter men også nye samhandlingsproblemer og sårbarheter, truer personvernet.


  Teknologisk utviklingProsedyrer – og operasjonsteknikk

  • Mer presis, færre bivirkninger, kortere liggetid

  • Endoskopisk teknikk

  • Miniinvasivteknikk

  • Navigasjonsutstyr kirurgi

  • Robotteknologi

  • Robot m navigering

  • Telemedisin – multidisiplinær samarbeid


  Kompetanse

  • MTU utvikling øker behovet for kompetanseutvikling

  • Stor avgang pleiepersonell – mindre behov pga mindre liggetid og tjenesteoverføring til primærhelsevesenet.


  PåstandSykehus er dinosaurer som i liten grad tar til seg nye organisasjonsløsninger

  • Sannheten er at sykehusene endrer seg med stor fart - og kanskje i for stor fart?

  • Nye organisasjonsreformer blir lagt til som lag på lag.

  • De ulike organisasjonsløsningene øker kompleksiteten snarere enn å gjøre hverdagen enklere


  PåstandBlårussens inntogsmarsj ødelegger norsk helsevesen

  Det er en utbredt oppfatning i helsevesenet at det er økonomer som innfører reformer som er fremmed for norsk helsevesen.

  Radikale markedsreformer og incentivsystemer ble først og fremst omfavnet og innført av ledere med medisinskfaglig bakgrunn.

  Selv om reformene kan skape problemer, og ikke alle reformer vil være gode, så er det en myte at man kan løse problemene ved å gå tilbake til "slik det var før".


  Samhandling

  • Desentralisering av tjenester – hvor mye

  • Primærhelsetjenester får oppgaver knyttet til de store pasientgruppene

  • Behov for sorteringskompetanse

  • Neye behandlingsenheter i kommune


  Pasient fokus

  • Enda større plass til mennesket i en høyteknologisk medisinsk verden

  • En lederutfordring å styre etter verdier, etiske rammer og prioriteringer


  ad
 • Login