Odborné vzdělávání v Evropě - PowerPoint PPT Presentation

Odborn vzd l v n v evrop
Download
1 / 20

 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Odborné vzdělávání v Evropě. Mobilita znamená víc než volnost v cestování. Dne 14. prosince 2004 se usnesli ministři školství z 32 evropských zemí v Maastricht u , Vytvoření evropského kvalifikačního rámce (EQF). Základ :

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Odborné vzdělávání v Evropě

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Odborn vzd l v n v evrop

Odborné vzdělávání v Evropě

Mobilita znamená víc než volnost v cestování

Dne 14. prosince 2004 se usnesli ministři školství

z 32 evropských zemí v Maastrichtu,

Vytvoření evropského kvalifikačního rámce (EQF).

Základ:

Vzdělávací systémy v jednotlivých státech EU se vzhledem k různorodým rámcovým podmínkám po desetiletí rozvíjelnezávisle na sobě.Každá země vykazuje zvláštnosti, které by neměly a ani to není možné a žádoucí, zaniknout.


Du ln odborn vzd l v n v n mecku

Duální odborné vzdělávání v Německu


Du ln odborn vzd l v n v n mecku1

Duální odborné vzdělávání v Německu

 • Ze školy do zaměstnání

 • Kvalifikovaná práce

 • odborné školy duální systém vysoké školy

 • regulované vzdělávání vedoucí k pracovnímu zařazení

 • obecně vzdělávací školský systém


Du ln odborn vzd l v n v n mecku2

Duální odborné vzdělávání v Německu


Du ln odborn vzd l v n v n mecku3

Duální odborné vzdělávání v Německu


Du ln odborn vzd l v n v n mecku4

Duální odborné vzdělávání v Německu

 • Duální vzdělávání

 • vzdělávací místo škola x vzdělávací místo podnik

 • Vzdělávání probíhá z převážné části v podniku – doplněno přednáškami ve škole

 • Pro obě vzdělávací místa platí samostatná – avšak navzájem odsouhlasená pravidla


Du ln odborn vzd l v n v n mecku5

Duální odborné vzdělávání v Německu


Du ln odborn vzd l v n v n mecku6

Duální odborné vzdělávání v Německu

 • Duální vzdělávání

 • Vzdělávací místo podnik

 • - 3-4 dny za týden

 • na základě vzdělávacích pravidel

 • v rámci vzdělávacího podniku

 • převážně přímo na pracovišti


Du ln odborn vzd l v n v n mecku podnik odborn kola nadpodnikov vzd l v n a mimopodnikov vzd l v n

Duální odborné vzdělávání v Německupodnik - odborná školanadpodnikové vzdělávání a mimopodnikové vzdělávání

 • zpravidla 3-letý vzdělávací cyklus

 • financovaný podniky

 • pro návštěvu odborné školy a nadpodnikové vzdělávání je podnik uvolňuje

odborná škola

podnik


Du ln odborn vzd l v n v n mecku7

Duální odborné vzdělávání v Německu


Du ln odborn vzd l v n v n mecku8

Duální odborné vzdělávání v Německu

 • Duální vzdělávání

 • Vzdělávací místo škola

 • průměrně1-2 dny v týdnu

 • na základě rámcového učebního plánu

 • zprostředkovává obecné a odborné kompetence v rámci povinné školní docházky


Du ln odborn vzd l v n v n mecku9

Duální odborné vzdělávání v Německu


Du ln odborn vzd l v n v n mecku10

Duální odborné vzdělávání v Německu

 • Vzdělávací obory duálního vzdělávání

 • Odborné zaměstnání v každé oblasti

 • - cca 340 vzdělávacích oborů

 • průmysl – obchod – řemesla – kancelářské práce a úřady – zdravotnictví - zemědělství


Du ln odborn vzd l v n v n mecku11

Duální odborné vzdělávání v Německu


Du ln odborn vzd l v n v n mecku12

Duální odborné vzdělávání v Německu

 • Rozdělení úloh v duálním vzdělávání

 • Hospodářství

 • Samostatné orgány (komory)

 • Poradenství pro ty kdo se vzdělávají

 • Kontrola vzdělávání v podnicích

 • Stanovení způsobilosti podniků a vzdělavatelů

 • Registrace žádostí na vzdělávací místo

 • Realizace zkoušek


Du ln odborn vzd l v n mechatroni k ka

Duální odborné vzdělávání Mechatronik /-čka

Mechatronik/-čka

 • Státem uznávaný vzdělávací obor

 • Doba vzdělávání 3,5 roku


Du ln odborn vzd l v n mechatroni k ka1

Duální odborné vzdělávání Mechatronik /-čka

Náplň práce - přehled

 • tvorba zařízení a komponentů mechatronických

 • systémů

 • instalace elektrických zařízení a komponentů,

 • měření a přezkoušení elektrických veličin

 • instalace a testování komponentů hardwaru

 • a softwaru

 • plánování a realizace opatření k údržbě

 • nebo zavedení do provozu s ohledem na provoz

 • a plánovací proces v podniku, vyhodnocení podkladů k zapojení,

 • interpretace a změna programů


Du ln odborn vzd l v n mechatroni k ka2

1. ročník

2. ročník

3.+4. ročník

Duální odborné vzdělávání Mechatronik /-čka

Časové rozdělení vzdělávaní

14% teorie

86% praxe

 • 8 týdnů

 • 7 týdnů

 • 10,5 týdnů

 • 44 týdnů

 • 45 týdnů

 • 67,5 týdnů

Z celkových 182 týdnů vzdělávání bude 156,5 týdnů

absolvováno v podnicích


Du ln odborn vzd l v n mechatroni k ka3

Část zkoušky B

Část zkoušky A

Duální odborné vzdělávání Mechatronik /-čka

Struktura zkoušek mechatronik

Podniková

zakázka

s dokumentací

50%

max. 30 hodin

Odborný pohovor

50%

max. 30 minut

Pracovní plán

40%

150 minut

Funkční analýza

40%

150 minut

WiSo

20%

60 minut


Mobilita znamen v ce ne mo nost v cestov n

DeutschEnglisch

Was ist der europass?

europass Lebenslauf

europass Sprachenpass

europass Mobilität

europassDiploma Supplement

europassZeugniserläuterung

Häufig gestellteFragen zum europass

Archiv

Linkliste

Downloadbereich

Kontakt und Impressum

Mobilita znamená více než možnost v cestování


 • Login