แนวปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทน ขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 31

 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนทัศน์ใหม่ด้านระบบค่าตอบแทน. แนวปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทน ขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ. สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ. สุวิช นุกูลสุขศิริ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด suwichn1@yahoo.com 089-104-2306. ดึงดูด รักษา.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

แนวปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทน ขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6435521

suwichn1@yahoo.com

089-104-2306


6435521


6435521

Total Rewards

 • Compensation

 • Base Salary

 • Cash Allowance

 • Incentive

 • PERK

 • Pay Increase

 • Career Growth

 • Performance Management

 • Learning & Development

 • Career Development

 • Challenging Job

Communal Individual

Work Environment

-Leadership / Supervision

-Atmosphere / Culture

-Recognition

-Interesting Work

-Quality of Work-Life Balance

 • Welfare & Benefits

 • Core Benefits

 • Flexible Benefits

 • Hi-tech.Working Tools

 • Other Benefits

Total Remuneration

Emotional Rewards


Total remuneration mix

Total Remuneration Mix

 • Fixed Bonus

 • Variable Bonus

 • Cost of Living Allowance

 • Attendance Premium

 • Position Allowance

I. Compensation

Salary / Wage

2. Cash Supplement

1. Basic Salary

 • Leave

 • Medical Benefits

 • Loan

 • Retirement Benefits

 • Survival / Death Benefits

 • Other Benefits

II. Welfare & Benefits

3. Hardship Allowance

 • Up-Country Allowance

 • Housing Allowance

 • Shift Premium


6435521

INTERNAL EQUITY

EXTERNAL COMPETITIVENESS

MOTIVATION


6435521


6435521

BMC


6435521

Job Grade Structure & Career Path

JG Administration Operation Professional Technical Management

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Practical Knowledge-based

3

2

6

1

6

5

5

4

4

3

Managerial-based

3

2

4

2

1

3

3

1

2

2

Theory and conceptual-based

1

1


6435521

Technical / Professional Track

Managerial track

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Technical Specialist

Professional Specialist

Dept. Mgr.

Sr. Technical Staff

Sr.Professional Staff

Supervisor

Technical Staff

Professional Staff

Leader/Foreman

Operator / Technician /

Office Support Staff

Driver / Messenger

Worker


6435521

Knowledge & Skill Required

1

Performance

1

Job

3

People

2

3

3

2

Responsibility

Job End Result

Potential

Competencies

Match ?


6435521


6435521


6435521


6435521

Percentage

0

I

II

IIIA

IIIB

IIIC

IV

V

Performance Rating

Performance Distribution Model

A B C D E


6435521

C 10% = 1,500

C 10% = 1,000

C 10% = 1,400

MAX 18,000

By Salary Range

By Individual Salary

X 15,000

MP 14,000

X 10,000

MIN 10,000


6435521

MP

20,000

MP

10,000

C 10% 2,000

C 10% 1,000

A-1


6435521

1.

2.

3.


6435521

A

B

C

D

E

15 % 25 % 50 % ---- 10 % ----

%

7-10 5-7 3-5 ---- 0-3 ------

5 %


Midpoint

A-1

(Midpoint)


6435521

 • Performance :

  ()

 • Years in Position :

  ()

 • Competency :

  ( Competency Profiles)

 • Management Judgment :

  ( )


6435521


6435521

*

*

*

*

*

+ __ %

Mid Point


6435521

Rewards

System

Tools

Work Process


6435521

186

210

39

39

59

46

112

100

Company Market


6435521

Performance-linked Rewards

Base Salary Increase

Annual Incentive / Special Bonus

Long-term Incentive / ESOP

Profit Sharing

Group Incentive

Recognition Awards

etc.


6435521

Q & A


6435521

Position Title Structure


6435521

Position Title Structure


3 key hrm systems

Corporate Strategies

/ KPIs

Organization /

Functional Structure

Measurement / KPIs

Job Description

Competency Model

Competency

Assessment

Performance

Evaluation

Job Evaluation /

Classification

Compensation

Management System

Performance

Management System

Human Resource

Development System

3 Key HRM Systems

Mission/

Vision / Values

How

What


6435521

1.

2.

3.

:


6435521

 • .. 2551 -


 • Login