จำนวน 46,392 รายการ - PowerPoint PPT Presentation

46 392
Download
1 / 12

  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

สรุปรายงานผลการล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2555. เมษายน 55. จำนวน 46,392 รายการ. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับชำนาญการ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2555 – 24 สิงหาคม 2555

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

จำนวน 46,392 รายการ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


46 392

2555

55

46,392


46 392

14 2555 24 2555

5 14


  • Login