Materi ly pro rekonstrukce staveb ci57
Download
1 / 28

Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57 - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57. Polymery a kompozity Ing. Michal Stehlík, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Rozvoj stavební výroby – materiálová základna 1. kámen dřevo přírodní materiály cihla vápno umělé materiály sádra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57' - chesmu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Materi ly pro rekonstrukce staveb ci57

Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Polymery a kompozity

Ing. Michal Stehlík, Ph.D.

Ústav stavebního zkušebnictví

FAST VUT v Brně


Rozvoj stavebn v roby materi lov z kladna 1
Rozvoj stavební výroby – materiálová základna 1

kámen

dřevo přírodní materiály

cihla

vápno umělé materiály

sádra

Průmyslová revoluce …………………………..1850

beton

kovy

keramika prvý kvalitativní skok

sklo

vyztužený beton

izolace asfaltové ………………………………….1900


Rozvoj stavebn v roby materi lov z kladna 2
Rozvojstavební výroby – materiálová základna 2

hliník

konstrukční sklo

syntetické materiály – duroplasty …….. …….1945

syntetické materiály ….…druhý kvalitativní skok

kontinuální výroba skla

hutnictví železa + kovů ……………………… 2000

(elektronová mikroskopie, UZ defektoskopie)


Polymery jsou

 • převážně organické materiály odvozeny z ropy a uhlí ═►řetězce -C-C-C nebo

  –C-C-O-C nebo –C-C-N-C-C, event. Si

 • makromolekulární látky sestávající z velkých řetězových molekul

 • umělé hmoty, plastické látky, polymery, pryskyřice a pod.

 • náhrady kovů, skla, porcelánu, kůže, gumy…..


Zp sob tvorby makromolekul
Způsob tvorby makromolekul

 • Polymery vznikají z jednoduchých molekul (monomerů) systémem řetězení

 • Makromolekuly jsou rozdílných délek a tvarů

 • Vytvořený polymer má stejné procentuelní složení jako monomer, liší se ale vysokou molekulovou hmotností a nízkým bodem měknutí

 • Polymer = makromolekulární látka = vysokomolekulární látkaMakromolekuly - rel. mol. hmotnost ►10000

Počet atomů v makromolekule ► 1000

Tři formy zesíťování monomerů: a) lineární (termoplast)

b) plošné (elastomer) , c) prostorové (duroplast)


Technologie v roby polymer
Technologie výroby polymerů

 • Polymerizace – sloučení monomeru bez vedlejších zplodin ..A-A-A-A..

 • Polykondenzace – sloučení min. dvou monomerů, odštěpují se vedl. zplodiny

  A + B ►makromolekula + voda

  ..A-B-A-B-A-B-A..

 • Polyadice – sloučení min. dvou monomerů bez zplodin

  A + B ►makromolekula + voda

  ..A-B-A-B-A-B-A


Rozd len polymer
Rozdělení polymerů

 • Dle původu: a) polosyntetické (z celulozy)

 • b) syntetické (z monomerů)

 • Dle základní makromolekulární hmoty:

  a) termoplasty, b) termosety (duroplasty, reaktoplasty), c) elastomery (pryže), d) ostatní

 • Dle dalšího použití: a) recyklovatelné

  b) nerecyklovatelné


Slo en technick ch polymer
Složení technických polymerů

 • Tech. polymery jsou kompozitní materiály,

  skládající se z:

  30% polymeru + 69% výplně + 1% barviva.

 • Technické polymery se vyrábí obyčejně ve třech modifikacích:

 • tvrdý polymer (PVC - novodur)

 • měkčený polymer (PVC – novoplast) a

 • pěnový polymer (PS – polystyrenové izolační desky)


Rozd ly mezi polymery a silik ty
Rozdíly mezi polymery a silikáty

polymery X silikáty

bez pórů pórovité

řádově > deformace < deformace

závislost vlast. na teplotě x

nejsou konstrukční hmoty jsou

jsou modifikační hmoty nejsou

nízká odolnost proti ohni vysoká odolnost

adhese, nepropustnost propustnost

pružná deformace, nižší creep

vyšší cena nižší cenaVztah mezi strukturou a vlastnostmi
Vztah mezi strukturou a vlastnostmi

 • PE – pravidelně se opakující strukturní jednotky C-H2

  O vlastnostech polymerů rozhoduje: chem. složení, tvar molekulárních jednotek, délka makromolekuly a pohyblivost makromolekulárních řetězců

 • Typický deformační diagram makromolekulárních látek
Pevnost a tuhost polymer
Pevnost a tuhost polymerů

 • Modul pružnosti v závislosti na teplotě

 • Pevnost a tuhost prvku z modifikovaného polystyrenu


Z kladn informace konstrukt ra o polymeru
Základní informace konstruktéra o polymeru

 • Závislost modulu pružnosti a mezní pevnosti na čase a teplotě

 • Poissonův poměr

 • Modul ve smyku event. objemový modul

 • Křivky dotvarování (creep)

 • Mezní odolnost vůči nárazové teplotě

 • Geometrie stavebních prvků

 • Odolnost vůči danému prostředí

 • Vlivy dané způsobem zpracování

 • Závislost modulu pružnosti a mezní pevnosti na čase a teplotě

 • Poissonův poměr

 • Modul ve smyku event. objemový modul

 • Křivky dotvarování (creep)

 • Mezní odolnost vůči nárazové teplotě

 • Geometrie stavebních prvků

 • Odolnost vůči danému prostředí

 • Vlivy dané způsobem zpracování


Rozd len polymer do t aplika n ch sf r pro konstrukce
Rozdělení polymerů do tří aplikačních sfér pro konstrukce

 • Polymery pro aplikace konstrukčního charakteru (vláknové kompozity, polymerbetony)

 • Kompozity polymerů a tradičních stavebních hmot (částicové kompozity)

 • Polymery zlepšující bývalé postupy nebo umožňující nová řešení rekonstrukcí (tmely, fólie, emulze, nátěry)

 • Polymery pro aplikace konstrukčního charakteru (vláknové kompozity, polymerbetony)

 • Kompozity polymerů a tradičních stavebních hmot (částicové kompozity)

 • Polymery zlepšující bývalé postupy nebo umožňující nová řešení rekonstrukcí (tmely, fólie, emulze, nátěry)


Kompozity
Kompozity konstrukce

 • „Kompozit je každý materiálový systém, který je složen z více (nejméně dvou) fází, z nichž alespoň jedna je pevná, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, a který dosahuje vlastností, které nemohou být dosaženy kteroukoli složkou (fází) samostatně ani prostou sumací.“


Slo en kompozit 1
Složení kompozitů 1 konstrukce

 • Kompozitní materiály =

  MATRICE + PLNIVO + TEKUTÁ FÁZE

  (pojivo) (vlákna) (plynné póry)

 • Rozdělení kompozitů: dle materiálu matrice na

 • kovové (+disperze, částice, vlákna)

 • polymerní

 • keramické

 • anorganické


Slo en kompozit 2
Složení kompozitů 2 konstrukce

 • Rozdělení kompozitů: dle geometrické charakteristiky plniva na

 • granulární (částicové)

 • fibrilární (vláknové)

 • lamelární (plošné)

  Tři základní strukturní typy kompozitních materiálů:

 • Kompozit I. typu (Vk = Vf + Vm)

 • Kompozit II. typu (Vk = Vf + Vm + Vv) – uzavřené póry

 • Kompozit III. typu (Vk = Vf + Vm + Vv) – otevřené póry • Změny vlastností polymerů po vyztužení skelnými vlákny (polyester, epoxid, akrylát)

 • Výztuž: rohož (sekaná, nahodile rozložená vlákna)

  tkanina

  roving (pramence vláken s orientací ve

  směru namáhání)

  vinuté vlákno (impregnace předpolymerem)

  Vlákna – přírodní, chemická, hutnická. Vláknové kompozity:

  > tuhost, modul pružnosti, < mech. parametry klesají s teplotou a časem (creep)


Uhl kov lamely
Uhlíkové lamely vlákny (polyester, epoxid, akrylát)

Kompozit: uhlík – polymer X uhlík – uhlík

(C-P) (C-C)

Matrice v C-C kompozitech je uhlík, který vzniká karbonizací či grafitizací prekurzoru.

C – vlákna→ anorganická, výroba pyrolýzou organických materiálů:

 • částečně karbonizovaná, 400°C, 90%C

 • karbonizovaná, 900-1000°C, 90-95%C

 • grafitová, 2800-3000°C, 98%C

  Uhlíková vlákna = grafitové krystality 2-10nm


 • Grafitové krystality b) Grafitové vrstvy a jejich vazby vlákny (polyester, epoxid, akrylát)

  ←→ kovalentní vazba, E = 910 GPa

  ↕ Wan der Waalsovy vazby, E = 30 GPa

  Geometrický charakter C – vláken:

  1D – vláknové

  2D – vyztužené plošnými textiliemi

  3D – objemové textilie tkané nebo splétané


Charakteristick vlastnosti vl ken
Charakteristické vlastnosti vláken vlákny (polyester, epoxid, akrylát)


Porovn n uhl kov ch a ocelov ch lamel
Porovnání uhlíkových a ocelových lamel vlákny (polyester, epoxid, akrylát)

 • Nevýhoda C – lamel = cena!


Konec p edn ky
Konec přednášky vlákny (polyester, epoxid, akrylát)

V přednášce byly použity obrázky z knih:

 • „Materials“ autor Alan Everett, Longman Scientific and Technical, England 1995

 • „Plasty v stavebníctve“ autor A. Letenay a M. Aroch, Alfa Bratislava, 1985

 • „Plastické látky ve stavebnictví“ autor R. Drochytka, skripta VUT 1998

 • „Kompozitní materiály ve stavebnictví“ autor L. Bodnárová, skripta VUT 2002


ad