Literat ros epochos
Download
1 / 59

Literaturos epochos - PowerPoint PPT Presentation


 • 1526 Views
 • Uploaded on

Literatūros epochos. Antika VIII a. pr. Kr. – V a. Homeras . “Iliada”, “Odisėja” (poemos) Eschilas . “Prikaltasis Prometėjas” (drama) Euripidas Aristofanas Sofoklis Ezopas. Viduramžiai V – XIV a. Dantė . “Dieviškoji komedija” (poema) “Rolando giesmė” (aut. nežinomas)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Literaturos epochos' - cheryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Antika viii a pr kr v a
Antika VIII a. pr. Kr. – V a.

 • Homeras. “Iliada”, “Odisėja” (poemos)

 • Eschilas. “Prikaltasis Prometėjas” (drama)

 • Euripidas

 • Aristofanas

 • Sofoklis

 • Ezopas


Viduram iai v xiv a
ViduramžiaiV – XIV a.

 • Dantė. “Dieviškoji komedija” (poema)

 • “Rolando giesmė”(aut. nežinomas)

 • “Nybelungų giesmė” (aut. nežinomas)

 • “Tristanas ir Izolda” (aut. nežinomas)

 • “Kalevala” (aut. nežinomas)

 • Viduramžiai Lietuvoje

Renesansas


Viduram iai lietuvoje xiv xvi a
Viduramžiai LietuvojeXIV – XVI a.

 • Metraščiai

  “Vytauto pagyrimas”, “Lietuviškos giminės pradžia”, “Bychovo kronika”

  - Gedimino laiškai

Sugrįžti


Renesansas xv xvi a
RenesansasXV - XVI a.

 • Erazmas Roterdamietis. “Pagiriamasis žodis kvailybei” (komedija)

 • F. Rablė. “Gargantiua ir Pantagriuelis” (romanas)

 • T. Moras. “Utopija” (romanas)

 • Dž. Bokačas. “Dekameronas” (romanas)

 • M. de Servantesas. “Don Kichotas” (romanas)

 • V. Šekspyras. “Hamletas”, “Romeo ir Džuljeta”, “Makbetas”, “Otelas”, “Karalius Lyras” (dramos)

Barokas

F. Rablė (1497-1553)

M. De Servantesas (1547-1616)

V. Šekspyras (1564-1616)


Renesansas lietuvoje xvi a
Renesansas LietuvojeXVI a.

 • M. Husovianas. “Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę”


M ma vydas
M. Mažvydas

 • “Katekizmas”

Martyno Mažvydo bareljefas Vilniaus universitete


M dauk a
M. Daukša

 • “Postilė”

 • “Katekizmas”


M strijkovskis
M. Strijkovskis

 • “Kronika” ( pirmoji lietuvių istorija lenkų k.)

(1547 – 1593)

Sugrįžti


Barokas xvii a
Barokas XVII a.

 • P. Kalderonas

 • Barokas Lietuvoje

Klasicizmas


Barokas lietuvoje xvii xviii a 2 a pus
Barokas LietuvojeXVII – XVIII a. 2-a pusė

 • D. Kleinas (Gramatika lotynų kalba)


Sirvydas
Sirvydas

 • Pirmasis trikalbis žodynas

 • Pirmoji lietuvių kalbos gramatika


A vij kas kojelavi ius
A. Vijūkas - Kojelavičius

 • Lietuvos istorija lotynų kalba


M k sarbievijus
M. K. Sarbievijus

 • Poezija lotynų kalba

(1595 – 1640)

Sugrįžti


Klasicizmas xvii x ix a pr
Klasicizmas XVII-XIX a. pr.

 • Moljeras. “Tartiufas”, “Šykštuolis” (komedijos)

 • F. Šileris

 • J. V. Gėtė

 • Ž. Rasinas

 • P. Kornelis

V. J. Gėtė (1749 – 1832)

Šviečiamasis a.


Klasicizmas lietuvoje xviii a 2 oji pus xix a pr
Klasicizmas LietuvojeXVIII a. 2-oji pusė – XIX a. pr.

 • Klasicizmo bruožai reiškėsi kartu su šviečiamojo a. epochos idėjomis


A strazdas
A. Strazdas

 • Pirmieji pasaulietiniai eilėraščiai

(1763-1833)

“Giesmės svietiškos ir šventos”


S stanevi ius
S. Stanevičius

“Pasakos”


D po ka
D. Poška

“Mužikas žemaičių ir Lietuvos”. Rankraštis

Sugrįžti


Vie iamasis am ius xviii a
Šviečiamasis amžius XVIII a.

 • D. Defo. “Robinzonas Kruzas” (romanas)

 • J. V. Gėtė. “Faustas” (poema), “Vilhelmo Meisterio mokymosi metai” (auklėjamasis romanas), “Vilhelmo Meisterio klajonių metai” (romanas), “Romos elegijos” (eil. ciklas), “Egmontas”, “Torkvatas Tasas” (draminiai kūriniai)

 • V. Skotas. “Aivenhas”, “Rob Rojus” (romanai)

 • Šviečiamasis amžius Lietuvoje

 • Pseudoklasicizmas (šviečiamojo a. atšaka)

 • Sentimentalizmas (šviečiamojo a. atšaka)

 • Preromantizmas (šviečiamojo a. atšaka)

Romantizmas


Vie iamasis am ius lietuvoje xviii xix a pab
Šviečiamasis amžius LietuvojeXVIII – XIX a. pab.

 • V. Kudirka. “Viršininkai” (satyros), “Laisvos valandos” (Eilėraščių rinkinys)

(1858 – 1899)


K donelaitis
K. Donelaitis

 • “Metai” (poema)

 • “Lapės ir gandro česnis”, “Rudikis jomarkininks”, “Šuo Didgalvis”, “Pasaka apie šūdvabalį”, “Vilkis provininks”, “Aužuols gyrpelnys” (pasakėčios)

(1714 – 1780)

Sugrįžti


M valan ius
M. Valančius

 • “Palangos Juzė” (apysaka)

(1799 – 1869)

Sugrįžti


Pseudoklasicizmas vie iamojo a at aka xviii xix a pr
Pseudoklasicizmas (šviečiamojo a. atšaka) XVIII-XIX a. pr.

 • Dž. Sviftas. “Guliverio kelionės” (fantastinis,satyrinis romanas)

 • D. Defo. “Robinzonas Kruzas” (romanas)

 • H. Fyldingas. “Pamestinuko Tomo Džonso istorija” (romanas)

Sugrįžti


Sentimentalizmas vie iamojo a at aka xviii a vid
Sentimentalizmas (šviečiamojo a. atšaka) XVIII a. vid. pr.

 • S. Ričardsonas. “Pamela, arba Atlygintoji dorybė”, “Klarisa, arba Jaunos merginos istorija” (epistoliniai romanai)

 • Ž. Ž. Ruso. “Julija, arba Naujoji Eloiza” (romanas)

Sugrįžti


Preromantizmas vie iamojo a at aka xix a
Preromantizmas (šviečiamojo a. atšaka) XIX a. pr.

 • V. J. Gėtė. “Gecas fon Berlichingenas” (drama), “Jaunojo Verterio kančios” (romanas)

 • F. Šileris. “Plėšikai” (drama)

Sugrįžti


Romantizmas xviii a pab xix a pr
Romantizmas pr.XVIII a. pab. – XIX a. pr.

 • A. Mickevičius. “Gražina”, “Vėlinės”, “Ponas Tadas” (poemos) “Krymo sonetai” (sonetai)

 • A. Puškinas. “Eugenijus Oneginas” (eiliuotas romanas)

 • D. Baironas. “Kainas” (misterija)

 • V. Hugo. “Paryžiaus katedra”, “Vargdieniai” (romanai)

 • M. Lermontovas. “Mūsų laikų didvyris” (romanas)

 • A. Diuma. “Grafas Montekristas”, “Trys muškietininkai” (romanai)

 • D. F.Kuperis. “Paskutinis mohikanas”

  (romanas)

A. Mickevičius

Realizmas


Romantizmas lietuvoje xix a pab xx a pr
Romantizmas Lietuvoje pr. XIX a. pab. – XX a. pr.

 • S. Daukantas. “Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių”, “Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių”, “Istorija žemaitiška” (publicistika)


A baranauskas
A. Baranauskas pr.

 • “Anykščių šilelis” (poema)

(1835 – 1902)


Maironis
Maironis pr.

 • “Pavasario balsai” (eil. rinkinys)

 • “Apsakymai apie Lietuvos praeigą” (poema)

 • “Jaunoji Lietuva” (poema)

 • “Raseinių Magdė” (poema)

 • “Mūsų vargai” (poema)

 • “Kęstučio mirtis” (istorinė drama)

 • “Vytautas pas kryžiuočius” (istorinė drama)

(1862 – 1932)


K boruta
K. Boruta pr.

 • “Baltaragio malūnas” (romanas)

(1905 – 1965)

Sugrįžti


Realizmas xix a vid
Realizmas pr. XIX a. vid.

 • O. de Balzakas. “Tėvas Gorijo” (romanas)

 • L. Tolstojus. “Karas ir taika”, “Ana Karenina” (romanai)

 • Stendalis

 • Dž. Londonas. “Jūrų vilkas” (romanas)

 • F. Dostojevskis. “Nusikaltimas ir bausmė” ,“Pažemintieji ir nuskriaustieji”, “Idiotas”, “Lošėjas”, “Broliai Karamazovai”, “Velniai” (romanai)

 • V. Tekerėjas

 • Realizmas Lietuvoje

 • Natūralizmas (realizmo atmaina)

Modernizmas


Realizmas lietuvoje xix a pab gyvuoja iki i dien
Realizmas Lietuvoje pr.XIX a. pab. – gyvuoja iki šių dienų

 • Žemaitė. “Marti” (apsakymas)


J bili nas
J. Biliūnas pr.

 • “Vagis”, “Brisiaus galas”, “Kliudžiau”, “Joniukas”, “Ubagas” (novelės)

 • “Liūdna pasaka” (apysaka)

(1879 – 1907)


Putinas
Putinas pr.

 • “Altorių šešėly” (romanas)

(1893 – 1967)


B sruoga
B. Sruoga pr.

 • “Dievų miškas” (romanas)

(1896 – 1947)


V pietaris
V. Pietaris pr.

 • “Algimantas” (pirmasis lietuviškas romanas)


Lazdyn pel da
Lazdynų Pelėda pr.

 • “Našlaitė”, “Prie pat dvaro”, “Klajūnas” (apsakymai)

 • “Naujasis takas”, “Neapžiojo”, “Ponas Dramblevičius” (apysakos)

(1867 – 1926)


J tumas vai gantas
J. Tumas - Vaižgantas pr.

 • “Scenos vaizdai”

 • “Karo vaizdai”

(1869 – 1933)


P cvirka
P. Cvirka pr.

 • “Kasdienės istorijos” (novelių rinkinys)

 • “Žemė maitintoja” (romanas)

Sugrįžti

(1909 – 1947)


Nat ralizmas realizmo atmaina xix a p ab xx a pr
Natūralizmas (realizmo atmaina) XIX a. pr.pab. – XX a. pr.

 • E. Zola. “Rugonai – Makarai” (romanas)

 • G. de Mopasanas

 • Lietuvoje natūralizmas neegzistuoja

Sugrįžti


Modernizmas xix a p ab xx a
Modernizmas pr. XIX a. pab. – XX a.

 • Š. Bodleras

 • A. E. Po

 • P. Verlenas

 • A. Rembo

 • F. Dostojevskis

 • Impresionizmas (modernizmo atmaina)

 • Simbolizmas (modernizmo atmaina)

 • Neoromantizmas (modernizmo atmaina)

 • Avangardizmas (modernizmo atmaina)


Impresionizmas xix a pab xx a pr
Impresionizmas pr. XIX a. pab. – XX a. pr.

 • K. Hamsunas. “Badas” (romanas)

 • Impresionizmas Lietuvoje


Impresionizmas lietuvoje xx a antras de imtmetis
Impresionizmas Lietuvoje pr.XX a. antras dešimtmetis

 • I.Šeinius. “Kuprelis” ( romanas)

Sugrįžti

(1889 – 1959)


Simbolizmas xixa pab xx a pr
Simbolizmas pr. XIXa. pab. – XX a. pr.

 • Š. Bodleras. “Blogio gėlės” (eil. rinkinys)

 • P. Verlenas

 • A. Rembo

 • K. Balmontas

 • A. Blokas

 • Simbolizmas Lietuvoje

Š. Bodleras (1821 – 1867)


Simbolizmas lietuvoje xx a antras de imtmetis
Simbolizmas Lietuvoje pr.XX a. antras dešimtmetis

 • Putinas. “Tarp dviejų aušrų”, “Būties valanda”, “Langas” (eil. rinkiniai)

Sugrįžti

(1893 – 1967)


B sruoga1
B. Sruoga pr.

 • “Saulė ir smiltys”, “Dievų takais” (eilėraščių rinkiniai)

(1896 – 1947)


Neoromantizmas xx a pr
Neoromantizmas XX a. pr. pr.

 • S. Nėris. “Diemedžiu žydėsiu” (eilėraščių rinkinys)

 • J. Aistis. “Imago mortis”, Intymios giemės”, “Užgesę chimeros akys”

 • A. Miškinis. “Balta paukštė”, “Varnos prie plento” (eilėraščių rinkiniai)

 • B. Brazdžionis. “Amžinas žydas”, “Krintančios žvaigždės”, “Per pasaulį keliauja žmogus” (eilėraščių rinkiniai)

 • J. A.Herbačiauskas

 • S. Kymantaitė – Čiurlionienė

 • Šatrijos Ragana. “Sename dvare” (apysaka)

 • V. Krėvė. “Skirgaila” (drama)

 • Ankstyvasis neoromantizmas (Lietuvoje)

 • Vėlyvasis (modernusis) neoromantizmas (Lietuvoje)

Sugrįžti


Ankstyvasis neoromantizmas lietuvoje xx a pr
Ankstyvasis neoromantizmas Lietuvoje XX a. pr. pr.

 • J. A. Herbačiauskas

 • S. Kymantaitė – Čiurlionienė

 • Šatrijos Ragana. “Sename dvare” (apysaka)

 • Vaižgantas. “Pragiedruliai” (romanas)

 • Vydūnas

Šatrijos Ragana (1878 – 1930)

Vydūnas (1878 – 1930)

Sugrįžti

Vaižgantas (1869 – 1933)


V lyvasis modernusis neoromantizmas lietuvoje xx a ketvirtas de imtmetis
Vėlyvasis (modernusis) neoromantizmas Lietuvoje pr. XX a. ketvirtas dešimtmetis

 • S. Nėris. “Anksti rytą”, “Pėdos smėly”, “Per lūžtantį ledą”, “Diemedžiu žydėsiu”, “Dainuok, širdie, gyvenimą”, “Prie didelio kelio” (eilėraščių rinkiniai)

(1904 – 1945 )


B brazd ionis
B. Brazdžionis pr.

 • “Per pasaulį keliauja žmogus” (eil. rink.)

 • “Amžinas žydas” (eil. rink.)

 • “Krintančios žvaigždės” (eil. rink.)

 • “Kunigaikščių miestas” (eil. rink.)

(1907-2002)


J aistis
J. Aistis pr.

 • “Imago mortis” (eil. rink.)

 • “Intymios giesmės” (eil. rink.)

 • “Užgesę chimeros akys” (eil. rink.)

(1904 – 1973)


A mi kinis
A. Miškinis pr.

 • “Varnos prie plento” (eil. rink.)

 • “Balta paukštė” (eil. rink.)

 • “Arti žemės” (eil. rink.)

(1905 – 1983)


B sruoga2
B. Sruoga pr.

 • “Milžino paunksmė” (drama)

(1896 – 1947)


V kr v
V. Krėvė pr.

 • “Šiaudinėj pastogėj” (apsakymų rinkinys)

 • “Žentas” (draminė apysaka)

 • “Raganius” (novelių apysaka)

 • “Šarūnas” (draminė misterija)

 • “Dainavos šalies sunų žmonių padavimai” (romantinės legendos)

 • “Skirgaila” , “Mindaugo mirtis” (istorinės dramos)

 • “Rytų pasakos” (orientalistiniai kūriniai)

 • “Dangaus ir žemės sūnūs” (biblinis romanas)

(1882 – 1954)

Sugrįžti


Avangardizmas xx a 2 3 de imtme iai
Avangardizmas pr. XX a. 2-3 dešimtmečiai

 • Futurizmas

 • Ekspresionizmas

Informacijos šaltiniai


Futurizmas avangardizmo atmaina lietuvoje xx a pr
Futurizmas (avangardizmo atmaina) Lietuvoje XX a. pr. pr.

 • K. Binkis. “100 pavasarių” (eil. rinkinys)

(1893 – 1942)

Sugrįžti


Ekspresionizmas (avangardizmo atmaina) XX a. 2-as dešimtmetis (Lietuvoje vyravo XX a. 3-ame dešimtmetyje)

 • J. Savickis. “Šventadienio sonetai”, “Ties aukštu sostu”, “Raudoni batukai” (eil. rinkiniai)

(1890 – 1952)

Sugrįžti


Informacijos altiniai
Informacijos šaltiniai dešimtmetis (Lietuvoje vyravo XX a. 3-

 • Literatūros vadovėlis 11 kl. “Mokymo knyga bendrajam kursui”, leidykla “Baltos lankos”

 • Internetas (nuotraukos)


ad