สรุปสาระสำคัญ - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 5

  • 117 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ในสถานที่จัดเก็บ ในระหว่างการใช้งาน ในระหว่างการขนส่งหรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม 2555. สรุปสาระสำคัญ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สรุปสาระสำคัญ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4692167

.. 2554 26 2555


4692167

  • 30


4692167

  • -

  • 1. 2


4692167

  • 2.

  • -


4692167


  • Login