Normen waarden en zingeving in gezin
Download
1 / 28

Normen, waarden en zingeving in gezin - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Normen, waarden en zingeving in gezin . Dimitri Mortelmans. Sociologen en waarden. VALUE = A desirable, transsituational goal, varying in importance, that serves as guiding principle in people’s lives (Schwarz).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Normen, waarden en zingeving in gezin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Normen, waarden en zingeving in gezin

Dimitri Mortelmans


Sociologen en waarden

 • VALUE= A desirable, transsituational goal, varying in importance, that serves as guiding principle in people’s lives (Schwarz).

 • Individualisation= transforming human ‘identity’ from a ‘given’ into a ‘task’ (Bauman)

  • Detraditionalisering

  • Keuzevrijheid

  • Nadruk op zelfontplooiing (Vandecasteele)


Gezinssociologen en waarden

 • Tweede Demografische Transitie

  • Veranderend demografisch gedrag gestuurd door veranderend waardenpatroon (Lesthaeghe, et.al.)

  • Gezinsverdunning (< personen / hh)

  • ‘Beanpole’ families (>generaties levend)

 • VS-debat “The End of the Family” ?


STRUCTUUR van de lezing

 • De betekenis van het huwelijk (STRUCTUUR)

  • Voorbijgestreefd of niet ?

 • Genderrollen in het gezin (INHOUD)

  • Het einde van het kostwinnersmodel ?

 • Intergenerationele solidariteit (RELATIES)

  • Zorgen we nog voor ouders en kleinkinderen ?


1. Veranderingen in waarden ten aanzien van de structuur van het gezin

Huwen of niet ?


1. Veranderingen in de gezinsstructuur

 • Evolutie in gezinsstructuren

  WE KENNEN DE EVOLUTIE SINDS 1970:

  • Geleidelijke daling van huwelijken

  • Toenemend aantal samenwoners

  • Kinderen steeds vaker buiten huwelijkse context geboren

  • Juridisch gelijktrekken van samenwoners

   MAAR: Ook een wegdeemsterende steun voor het instituut “huwelijk” ?


1. Veranderingen in de gezinsstructuur

 • Het gezin is (tamelijk / zeer) belangrijk

  • Stabiel gebleven tss 1981 en 2009: 96 %

 • Het huwelijk is een voorbijgestreefde instelling

  • 1981: 16 %

  • 1990: 20 %

  • 1999: 29 %

  • 2009: 35 %


1. Veranderingen in de gezinsstructuur

“Huwelijk is voorbijgestreefde instelling” = JA (35 %)


1. Veranderingen in de gezinsstructuur

“Ongehuwd samenwonen = OK” (64 %)


1. Veranderingen in de gezinsstructuur

 • Vaststellingen

  • Geen einde aan het huwelijk als instelling

  • Grote tolerantie ten aanzien van afwijkende gezinsvormen

  • “Trouw” is het essentiële kenmerk van een relatie (seriële monogamie)


2. Veranderingen in waarden ten aanzien van de plaats van mannen en vrouwen in het gezin

HET EINDE VAN HET KOSTWINNERSMODEL ?


2. Veranderingen in de gezinsinhoud

 • Evolutie van geslachtsrollen

  WE KENNEN DE EVOLUTIE SINDS 1970:

  • Liberaliseringsbeweging van de vrouw

  • Massale toegang tot hoger onderwijs

  • Herintrede op de arbeidsmarkt

  • Financiële autonomie

  • Juridische gelijkheid

   MAAR: Ook huishoudelijke gelijkheid ?


2. Veranderingen in de gezinsinhoud

 • VRAGEN in de EVS

 • Een werkende moeder kan met haar kinderen een even warme en hechte relatie hebben als een moeder die niet buitenshuis werkt

 • Een kind dat nog niet naar school gaat zal eronder lijden wanneer zijn of haar moeder buitenshuis werkt

 • Een job hebben is prima maar wat de meeste vrouwen eigenlijk willen is een huis en kinderen

 • Huisvrouw zijn geeft net zoveel voldoening als het hebben van een betaalde job


2. Veranderingen in de gezinsinhoud

 • VRAGEN in de EVS

 • Het hebben van een job is voor een vrouw de beste manier om onafhankelijk te zijn

 • Zowel man als vrouw moet elk een deel van het huishoudelijke inkomen inbrengen

 • Over het algemeen zijn de vaders net zo geschikt om voor hun kinderen te zorgen als moeders

 • Mannen zouden net zoveel verantwoordelijkheid moeten opnemen voor het huishouden en de kinderen als vrouwen


2. Veranderingen in de gezinsinhoud

 • Gender-rollen - % (HELEMAAL) MEE EENS


2. Veranderingen in de gezinsinhoud

 • Vaststellingen

  • Geen verschil tussen regio’s

  • Sterkere nadruk op gender-gelijkheid bij vrouwen

  • Er is een verschuiving over de periode heen (alle cohorten zijn meer gender-gelijk-denkend)maar jongere cohorten uiten dit sterker dan oudere


3. Veranderingen in waarden ten aanzien van de steun tussen generaties

HET EINDE VAN DE INTERGENERATIONELE STEUN ?


3. Veranderingen in familierelaties

 • Evolutie in familiestructuren

  WE KENNEN DE EVOLUTIE SINDS 1970:

  • Toenemend aantal alleenstaanden

  • Toenemend aantal gescheidenen

  • Hogere levensverwachting

  • Veranderende oude dag (activeaging)

   MAAR: Nog steeds steun tussen de generaties ?


3. Veranderingen in familierelaties

 • Normatieve solidariteit: OPWAARTS

  VRAAG 1: Met welke van de twee volgende beweringen bent u eerder geneigd het eens te zijn?

 • 1 - Het doet er niet toe hoe iemands ouders zijn, men moet hen altijd respecteren en van hen houden.

 • 2 - Men is niet verplicht om zijn ouders te respecteren en van hen te houden als die ouders dat door hun gedrag en hun houding niet verdienen.


3. Veranderingen in familierelaties

 • Normatieve solidariteit: OPWAARTS

  VRAAG 2: Welke van de volgende stellingen beschrijft het best uw mening over de verantwoordelijkheid van volwassen kinderen tegenover hun ouders wanneer hun ouders voor lange tijd zorg nodig hebben?

 • 1 – Volwassen kinderen hebben de plicht om langdurige zorg te verlenen aan hun ouders, zelfs als dat ten koste gaat van hun eigen welzijn

 • 2 – Volwassen kinderen hebben hun eigen leven en men moet hen niet vragen hun eigen welzijn op te offeren in het belang van hun ouders

 • 3 – Geen van beide


3. Veranderingen in familierelaties

 • Normatieve solidariteit: NEERWAARTS

  Welke van de volgende beweringen beschrijft het beste uw zienswijze omtrent de verplichtingen van ouders t.o.v. hun kinderen?

  1 – Het is de plicht van ouders om hun best te doen voor hun kinderen, zelfs al gaat dat ten koste van hun eigen welzijn

  2 – Ouders moeten hun eigen leven leiden. Men moet hen niet vragen hun eigen welzijn op te offeren ten behoeve van hun kinderen

  3 – Geen van beide


3. Veranderingen in familierelaties


3. Veranderingen in familierelaties


4. Enkele conclusies als aanzet tot het debat

WAARDEN OVER GEZINNEN


Conclusies

 • Causaliteit is niet (meer) te achterhalen.Waarden en gedrag zijn samen geëvolueerd.

 • De verscheidenheid in leefvormen correspondeert met een verscheidenheid aan visies op het gezin.

 • Gezin is nog steeds cruciaal maar de notie van het begrip “gezin” omvat nu alle samenleefvormen.


Conclusies

 • Het kostwinnersmodel is over zijn hoogtepunt en mannen worden niet geacht zich van het huishouden terug te trekken.

 • Familiale banden zijn minder verplichtend geworden.


Conclusies

 • MAAR

  • Huishoudelijke arbeid is verre van egalitair verdeeld in de praktijk.

  • Mantelzorg is zeer sterk aanwezig is ons land.

   “Intimate but distant relations”


Normen, waarden en zingeving in gezin

Dimitri Mortelmans


ad
 • Login