R gas teritorijas izmanto anas un apb ves noteikumu groz jumu 1 redakcija saisto ie noteikumi nr 34
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Pilsētas attīstības departaments 26.05.2012. PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RĪGAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMU GROZĪJUMU 1.REDAKCIJA (Saistošie noteikumi Nr.34). Pilsētas attīstības departaments 26.05.2012. veikti redakcionāli labojumi atbilstoši šobrīd spēkā esošo normatīvo aktu terminoloģijai; definīcijas papildinātas ar jaunu terminu skaidrojumu;

Download Presentation

Pilsētas attīstības departaments 26.05.2012.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R gas teritorijas izmanto anas un apb ves noteikumu groz jumu 1 redakcija saisto ie noteikumi nr 34

RĪGAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMU GROZĪJUMU 1.REDAKCIJA(Saistošie noteikumi Nr.34)

 • Pilsētas attīstības departaments 26.05.2012.


Pils tas att st bas departaments 26 05 2012

 • veikti redakcionāli labojumi atbilstoši šobrīd spēkā esošo normatīvo aktu terminoloģijai;

 • definīcijas papildinātas ar jaunu terminu skaidrojumu;

 • papildināti atsevišķi punkti, pamatojoties uz jaunākajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, vides pieejamības prasības);

 • svītroti atsevišķi punkti, kuri dublēja augstākstāvošos normatīvos aktus;


Pils tas att st bas departaments 26 05 2012

 • papildinātas prasības paaugstinātas bīstamības objektiem;

SIA „Latvijas propāna gāze Rīgas eksporta gāzes uzpildes

stacijas (Zilajā ielā 20)” individuālā riska zona

SIA „Man-Tess” naftas vada individuālā riska zona


Pils tas att st bas departaments 26 05 2012

 • izveidota jauna apakšnodaļu „Prasības gaisa kvalitātes uzlabošanai”;

 • nodalītas prasības automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS) un dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS);

 • papildinātas prasības īslaicīgas lietošanas būvēm;


Pils tas att st bas departaments 26 05 2012

 • izveidotas jaunas apakšnodaļas – „Prasības piestātnēm, laivu un jahtu ostām”, „Prasības un noteikumi peldošo būvju un peldmāju teritorijām”;

 • precizētas prasības atkritumu konteineru novietnēm un savākšanas laukumiem;

 • juridiski precizēti atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi, apvienojot primārās un sekundārās izmantošanas vienā punktā;

 • papildināta ūdens teritoriju atļautā izmantošana


Pils tas att st bas departaments 26 05 2012

 • papildināts apstiprināto detālplānojumu saraksts;

 • precizētas atsevišķu ielu kategorijas 5. pielikumā;

 • precizēti autotransporta apgriešanās laukumu parametri 6.1 pielikumā;


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!


 • Login