บุญญ ลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 88

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

บุญญ ลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. โรงเรียนในฝัน...กับการพัฒนา คุณภาพการศึกษา. โรงเรียนใน ฝัน...กับการพัฒนา คุณภาพการศึกษา. บุญญ ลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. บุญญ ลักษณ์ พิมพา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บุญญ ลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3368215

.

...


3368215

...

.

.


3368215

.


3368215


3368215

.


3368215

5

.. 2551


3368215

8


3368215

5

5.

(Learning to Serve)

4.

(Learning to Communicate)

3.

(Learning to Construct)

2.

(Learning to Search)

1.

(Learning to Question)

- -


3368215


3368215

5

/

/


3368215

1.

.

..

8


3368215

green

clean

safe

2.

...


3368215

3. .6


3368215

4.


3368215

5. KM

Knowledge management


3368215

Forget me not


3368215

.


3368215

1

2

/

3


3368215

5

.. 2551


3368215

8

. --


3368215

1

21st Century Learning

- -

. --


3368215

1

- -

. --


3368215

Acquisition

80%

Integration

Application

10%

10%

Dr. James Gallager

- -

. --


3368215

34%

33%

Integration

Acquisition

Application

33%

Dr. James Gallager

- -

. --


3368215

Integration

Acquisition

Application

Dr. James Gallager

- -

. --


3368215

...

Creating an Environment that Facilitates Learning

7


3368215

2


3368215


3368215


3368215

/


3368215

3

/

etc


3368215

?/.?


3368215

What schools are for ?

- -


3368215

Where to Next?

3


3368215

Or

3

. --


3368215

Positive Discipline

ICT

ICT

CAR

(ID Plan)

(Based-Line)

. --

Outside in

Inside out

(SBM)


3368215

/


3368215


3368215

ASEAN !

/

...

. --


3368215

?... ..

. --


3368215

2015

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN


3368215

2015

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

. --


3368215

Moral Purpose in Education

 • (Raising the Bar)

 • (Closing the Gap)


Current issues of education

Current Issues of Education

 • 2556 -

 • .2556


3368215


3368215

3

/

.

.


3368215

.


3368215

2

1)

2)

3)

4)

5) ./.


3368215

1.

:

 • :

 • :


3368215

1. ()

 • :

 • :

 • :


3368215

2.


3368215

3.


3368215


3368215

4.


3368215


3368215

5. . / .

 • ( )


3368215

5. . / . ()


3368215

2556

.


3368215

2556

.


3368215

.


3368215

(O-Net)

3

(Student Achievement)

.


3368215

(EQ :Emotion Quotient)

.


3368215

.

.

(Literacy, Numeracy & Reasoning Abilities)

.


3368215

(Sufficiency & Public Mind)

.


3368215

(Excel to Excellence)

.


3368215

(Alternative Access)

.


3368215

(Southern Border Provinces)

.


3368215

(ASEAN Community)

.


3368215

(Quality School)

.


3368215

(Effective Service Areas)

.


3368215

(Strategy Map)

&

&

 • PBB/ Block Gantt *Balanced Scorecard

 • Progress Report ( Quarterly report )

/


3368215

LSQA 2555-2556

.

OBECQA

2556-2557

lab school Project

LSA Award 2556-2557

TQA 2557-2558


3368215

5


3368215

/

. --


3368215


3368215


3368215

.


Lab school symposium 2013

Lab School Symposium 2013

 • - 2556 6

 • ()

 • ()


3368215

TQA /

www.labschools.net

www.labschools.com


3368215

:- 2556

:

/


3368215

...


 • Login