ข้อมูลและ แหล่งข้อมูลรอบตัว - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 34

  • 105 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ข้อมูลและ แหล่งข้อมูลรอบตัว. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. โดย นาย วรก ฤต เอกธ นารัฐ ครู วิทย ฐานะ ครูชำนาญการ. โรง เรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. ตัวชี้วัด.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ข้อมูลและ แหล่งข้อมูลรอบตัว

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3163963

1

4 ()


3163963

1.

2.


3163963


3163963

...


3163963

1.

2.

3.


3163963

1.

2.


3163963

... ?


3163963

1.


3163963

2.


3163963

3.


3163963

4.


3163963


3163963


3163963

1.

2.


3163963

3.

4.


3163963

5.

6.


3163963


3163963

1.

1.

2.


3163963

2.

1.

2.


3163963

3.


3163963

4.


3163963

4.


3163963

.

.

.

.


3163963

.

.

.

.


3163963

.

.

.

.


3163963

.

.

.

.


3163963

.

.

.

.


3163963

.

.

.

.


3163963

.

.

.

.


3163963

.

.

.

.


3163963

.

.

.

.


3163963

.

.

.

.


3163963


3163963

.(2551). .1. : .

http://www.makluakao.go.th/hotnews/view.php?No=24

http://www.trueplookpanya.com


  • Login