Propozycja edukacyjna
Download
1 / 99

Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014. Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Propozycja edukacyjna

Liceum Oglnoksztaccego

im. Jzefa Pisudskiego

w Ustrzykach Dolnych

na rok szkolny 2013/2014


Zesp Szk Licealnych im. Jzefa Pisudskiego w Ustrzykach Dolnych

Liceum Oglnoksztacce jest szko o najduszej tradycji w Bieszczadach Wschodnich. Zostao zaoone w 1951 roku, odtd ksztaci wychowuje kolejne roczniki modziey. Do dzi szkolne mury opucio ponad cztery tysice trzystu absolwentw.


LO ksztaci i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia poprzez:

A wybr kierunku ksztacenia (wskazanie przedmiotw nauczanych wstopniu rozszerzonym) przy ubieganiu si o przyjcie do klasy pierwszej;

B dostosowanie poziomu nauczania jzykw obcych do potrzeb ioczekiwa ucznia w granicach moliwoci organizacyjnych szkoy;

C zajcia nadobowizkowe, pozalekcyjne prowadzone na terenie szkoy oraz poza ni np. w obiektach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wMidzyszkolnej Krytej Pywalni;

D uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

E realizacj projektw edukacyjnych opartych o wspprac midzynarodow szk i dajcych moliwo uczestnictwa w dodatkowych zajciach wspierajcych i wzbogacajcych edukacj.


Wybr kierunku ksztacenia

 • Proponujemy bogat ofert edukacyjn odnonie oddziaw dla uczniw klasy pierwszej z rozszerzonym zakresem wybranych przedmiotw:

 • matematyka, fizyka i informatyka,

 • matematyka, geografia, jzyk angielski,

 • biologia, chemia, matematyka,

 • jzyk polski, historia, wiedza o spoeczestwie,

 • historia, wiedza o spoeczestwie, geografia.


Nauczanie jzykw obcych

Uczniowie gimnazjalni ucz si obowizkowo dwch jzykw obcych. Jzyki te w zasadzie bd kontynuowane w liceum.

Pierwszy jzyk nowoytny bdzie nauczany w cyklu o wikszej liczbie godzin. Ponadto grupy jzykowe bd formowane na podstawie podbudowy wymaga poziomu realizowanego w szkole gimnazjalnej.

Ucze samodzielnie, wedug wasnego uznania dokona wyboru pierwszego idrugiego jzyka obcego.

Poza kursem podstawowym realizujemy take rozszerzony zakres nauczania jzyka angielskiego wymiarze (15 godzin w cyklu).

Nauczanie obywa si w razie potrzeby wgrupach midzyoddziaowych.

W LO nauczany jest take jzyk rosyjski na zajciach pozalekcyjnych. W przypadku wikszego zainteresowania tym jzykiem moemy zorganizowa nauk od podstaw.


Zajcia pozalekcyjne

Rodzaj i charakter zaj jest dostosowany do zapotrzebowania zgaszanego przez uczniw.

Prowadzimy zajcia sportowo-rekreacyjne, gry zespoowe, aerobik, plastyczne, twrczo-artystyczne, teatralne, historii sztuki, chr. Organizujemy take kka przedmiotowe np. matematyczne, fizyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, historyczne.

W ramach zaj pozalekcyjnych szkoa corocznie organizuje rne imprezy kulturalne i artystyczne (spektakle, wieczorki poezji, koncerty, wystawy), ktre czsto s oparte na twrczoci licealistw.

Corocznie organizowane s Licealne Dni Kultury, podczas ktrych modzie prezentuje swoje prace w zakresie plastyki, fotografii, muzyki, wystpw wokalnych, teatralnych, prac literackich i innych.


Olimpiady, konkursy, zawody

Modzie licealna systematycznie bierze udzia w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, osigajc bardzo dobre rezultaty.

Nauczyciele indywidualnie pracuj z uczniami przygotowujcymi si do olimpiad i konkursw przedmiotowych, co przynosi wysokie wyniki.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestnicz w zawodach sportowych, szczeglnie w takich dyscyplinach jak gry zespoowe, lekka atletyka, aerobik, pywanie.

Szkoa stwarza warunki do treningu dla uczniw zrzeszonych w klubach sportowych.


Coroczne sukcesy w olimpiadach

i konkursach


Wrczenie stypendium

Ministra Edukacji Narodowej w 2013 r.


Coroczne sukcesy w olimpiadach

i konkursach


Coroczne sukcesy w olimpiadach

i konkursach


Wrczenie nagrd i dyplomw Krakw UJ


Projekty edukacyjne - dowiadczenia

 • Kadra pedagogiczna szkoy wykorzystuje aktualne moliwoci zwizane zczonkostwem Polski w Unii Europejskiej poprzez przygotowywanie projektw edukacyjnych, ktrych realizacja jest pokrywana przez rodki unijne.

 • Pamitajc o przeszoci mylimy o przyszoci wsppraca transgraniczna z ukraisk szko redni w Strikach ( 2005-2006).

 • Poznajemy pikno, tradycj i kultur materialn ziemi bieszczadzkiej program edukacji regionalnej (2007).

 • Od wsplnoty historycznej do wsplnoty wartoci - wsppraca transgraniczna ze szko w Strikach na Ukrainie program dotyczy upowszechniania form demokracji w spoeczestwie otwartym (2008).

 • Odnajdujemy wymiary wsplnego ssiedztwa - budujemy wsplnot ssiadujcych spoecznoci wsppraca transgraniczna z Gimnazjum w Giraltowcach na Sowacji w obszarach historii i kultury materialnej, przyrody i turystyki na terenie Karpat (2010).

 • Dobra szkoa szans na udany start w ycie (2012-2013).


Projekty edukacyjne realizowane aktualnie

 • Wirtualna Fizyka wiedza prawdziwa innowacja pedagogiczna realizowana na zajciach z fizyki przy wsppracy z Politechnika Koszaliska.

 • Wykorzysta szans wsplnego ssiedztwa - wsppraca ze szko

 • w Giraltovcach na Sowacji.

 • Weihnachtsprojekt - wsppraca polsko -niemiecko -ukraiska z Gersheim w Saarbrcken.


Oferta edukacyjna rozszerzony zakres nauczania matematyki fizyki iinformatyki (mat-fiz-inf).

Przykadowe kierunki studiw po ukoczeniu profilu:

architektura, budownictwo, budowa maszyn, matematyka, elektronika, ekonomia, fizyka, finanse i rachunkowo, geodezja, geologia, inynieria rodowiska, informatyka, lotnictwo, energetyka, telekomunikacja, logistyka, mechatronika, wojskowe akademie techniczne


Oferta edukacyjna rozszerzony zakres nauczania matematyki fizyki iinformatyki - korzyci

Dobre przygotowanie do powszechnego egzaminu maturalnego

z matematyki.

Moliwo zdawania fizyki i informatyki na maturze.

Uczestnictwo w corocznych konkursach matematycznych.

Podejmowanie atrakcyjnych i zamawianych kierunkw studiw cisych

i politechnicznych .

Biege posugiwanie si nowoczesnymi narzdziami informacyjnymi.


Oferta edukacyjna rozszerzony zakres nauczania matematyki, geografii i jzyka angielskiego (mat-geo-ang)

Przykadowe kierunki studiw po ukoczeniu profilu:

administracja, analityka gospodarcza, architektura krajobrazu, ekonomia, europeistyka, finanse irachunkowo, geodezja, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, kartografia, matematyka, midzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki midzynarodowe, towaroznawstwo, turystyka

i rekreacja, turystyka midzynarodowa, zarzdzanie i inynieria produkcji.


Oferta edukacyjna rozszerzony zakres nauczania matematyki, geografii i jzyka angielskiego (mat-geo-ang) - korzyci

Szerokie moliwoci wyboru atrakcyjnego kierunku studiw, w tym kierunkw zamawianych przez MEN.

Solidne przygotowanie jednoczenie do dwch obowizkowych przedmiotw na egzaminie maturalnym.

Umiejtnoci biegego posugiwania si powszechnie stosowanym jzykiem angielskim.

Uczestnictwo w zajciach edukacyjnych prowadzonych przez pracownikw naukowych BdPN.

Moliwo uczestnictwa w konkursach przedmiotowych.


Oferta edukacyjna rozszerzony zakres nauczania, biologii, chemii i matematyki (biol-chem-mat)

Przykadowe kierunki studiw po ukoczeniu profilu:

medycyna, medycyna wojskowa, analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, biofizyka, chemia, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, neurobiologia, technologia ywienia, pielgniarstwo, poonictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, stomatologia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne.


Oferta edukacyjna rozszerzony zakres nauczania matematyki, biologii i chemii (biol-chem-mat) - korzyci

Przygotowanie do studiw medycznych i zwizanych z medycyn.

Uczestnictwo w zajciach terenowych i teoretycznych prowadzonych przez pracownikw naukowych BdPN.

Ksztacenie uzupeniajce z dwch wanych przedmiotw tj. z matematyki i fizyki.

Moliwo uczestnictwa w olimpiadzie biologicznej i konkursach chemicznych.

Moliwo uczestnictwa w wycieczkach naukowych, obserwacjach badawczych i dowiadczeniach laboratoryjnych.


Oferta edukacyjna rozszerzony zakres nauczania jzyka polskiego, historii i wiedzy o spoeczestwie. (humanistyczny)

Przykadowe kierunki studiw po ukoczeniu profilu:

polonistyka, edytorstwo, komparatystyka, informacja naukowa

i bibliotekoznawstwo, prawo, administracja, dziennikarstwo, historia, politologia, stosunki midzynarodowe, socjologia, psychologia, pedagogika, europeistyka, filozofia, etnografia, etnologia, religioznawstwo, wiedza o kulturze, historia sztuki, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia.


Coroczna wycieczka humanistw do Krakowa na UJ, kwiecie 2012


Oferta edukacyjna rozszerzony zakres nauczania jzyka polskiego, historii i wiedzy o spoeczestwie. (humanistyczny) - korzyci

Szeroki wybr kierunku studiw.

Uczestnictwo w zajciach akademickich w Instytucie Historii UJ.

Czste wyjazdy na wybrane spektakle do renomowanych teatrw Krakowa i Rzeszowa.

Wsptworzenie ycia artystycznego i spoecznego szkoy i rodowiska.

Moliwo publikacji wasnej twrczoci artystycznej w Biuletynie

Twrczym i innych wydawnictwach szkolnych.

Nauka podstaw jzyka aciskiego.

Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach humanistycznych.


Oferta edukacyjna rozszerzony zakres nauczania geografii, historii i wiedzy o spoeczestwie.

Przykadowe kierunki studiw po ukoczeniu profilu:

administracja, prawo, historia, politologia, stosunki midzynarodowe, socjologia, europeistyka, etnografia, geografia, etnologia, religioznawstwo, politologia, filozofia, turystyka, t. midzynarodowa,


Oferta edukacyjna rozszerzony zakres nauczania geografii, historii i wiedzy o spoeczestwie - korzyci

Szersza moliwo wyboru przedmiotw do egzaminu maturalnego.

Dodatkowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki.

Moliwo podjcia atrakcyjnego kierunku studiw (prawo, administracja, stosunki midzynarodowe).

Dodatkowe zajcia rozszerzajce z geografii prowadzone przez pracownikw naukowych BdPN.

Moliwo uczestnictwa w olimpiadach: historycznej i geograficznej oraz w konkursach przedmiotowych.


Kadra pedagogiczna

Kadr pedagogiczn stanowi starannie wyksztaceni z penymi kwalifikacjami nauczyciele o duym i bogatym dowiadczeniu pedagogicznym. W zdecydowanej przewadze s to nauczyciele dyplomowani, z ukoczonymi rnorodnymi formami doskonalenia zawodowego i dodatkowymi kwalifikacjami. Stabilna i profesjonalna kadra pedagogiczna jest podstaw silnej pozycji szkoy wrodowisku lokalnym.


Wyposaenie szkoy

 • Zesp posiada nowoczes pracowni informatyczne ze staym dostpem do Internetu oraz trzy pracownie multimedialne (4 stanowiskowe), poczenie Wi-Fi w budynku gwnym, bogat w ksigozbir bibliotek. Dobrze wyposaon pracowni fotograficzn, penowymiarow sal gimnastyczn, siowni, salk do wicze

  i gry tenisa stoowego, boisko sportowe z now nawierzchni asfaltow, pracowni do wicze laboratoryjnych z biologii, szereg klasopracowni dla poszczeglnych przedmiotw.

 • Pracownie s wyposaone w potrzebny i nowoczesny sprzt dydaktyczny, posiadaj dostp do Internetu. Dziki dostatecznej iloci sal lekcyjnych nauka odbywa si na jedn zmian ostatnie lekcje kocz si najczciej o godzinie 1425 a niekiedy o 1515. Godziny odjazdu autobusw s w miar moliwoci dostosowane do rozkadu tygodniowego zaj dydaktycznych.


Organizacje uczniowskie

Wan rol w yciu szkoy odgrywaj organizacj modzieowe. Aktywnie dziaa Samorzd Uczniowski. Organizuje rne imprezy np. Kabaretowy Dzie Nauczyciela, wito Patrona Szkoy, wigili szkoln, Licealne Dni Kultury a take zabawy i dyskoteki. Prowadzi dziaalno charytatywn, corocznie wydaje Biuletyn Twrczy, jest te stranikiem praw uczniowskich.

Wiele ciekawych inicjatyw realizuj:

Szkolne koo PTTK (rajd po wysokich Bieszczadach w ramach akcji Czyste Gry, wycieczki krajowe i zagraniczne). Szkolne koo PCK (kurs pierwszej pomocy, pomoc charytatywna, konkursy i zawody promujce zdrowie). Przy naszej szkole aktywnie dziaa take Uczniowski Klub Sportowy Orlik, zrzeszajcy nasz modzie w kilku sekcjach: piki koszykowej, siatkowej, turystyczno-eglarskiej i aerobiku.


Samorzd Uczniowski


Zabawa maturzystw - studniwka


Egzamin maturalny

Uzyskiwane wyniki na zewntrznym egzaminie maturalnym przez modzie koczc ustrzyckie LO s bardzo dobre i wiadcz

o dobrej pracy naszej szkoy.

Egzamin z poszczeglnych przedmiotw zasadnicza cz uczniw zdaje na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane na egzaminie wzdecydowanej wikszoci s wysze od wynikw w caym okrgu.

Corocznie grupa pracowitych uczniw osiga najwysze 100 % -95% wyniki

z niektrych przedmiotw (matematyka, jzyk angielski, jzyk polski, historia sztuki).


Tu po egzaminie z matematyki


Egzamin maturalny - rednie wyniki z poszczeglnych przedmiotw s duo wysze ni rednie wyniki w kraju i okrgu

W 2013 roku mona to zauway na poniszych przykadach.


Szkolny system pomocy materialnej

 • Ankieta diagnostyczna przeprowadzana wrd uczniw klas pierwszych.

 • Wsppraca z Gminnym Orodkiem Opieki Spoecznej zapomogi, obiady.

 • Refundacja podrcznikw przez Urzdu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

 • Stypendia realizowane w ramach programu Wyrwnywanie Szans Edukacyjnych Modziey Wiejskiej.

 • Stypendia Funduszu Stypendialnego Jana Pawa II.


Stypendia za osignicia w nauce

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrw na dany rok szkolny.

 • Stypendia Ministra Edukacji Narodowej.

 • Stypendia Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne za wybitne osignicia w nauce i sporcie.

 • Stypendia dla uczniw szczeglnie uzdolnionych z terenu wojewdztwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (2007-2013 Priorytet IX, Dziaanie 9.1.).

 • Stypendia w ramach programu Urzdu Marszakowskiego w Rzeszowie WSPIERANIE EDUKACJI UZDOLNIONEJ MODZIEY dla uczniw posiadajcych szczeglne osignicia z jednej dziedziny wiedzy bd sztuki.


 • Imprezy i uroczystoci szkolne

 • Bardzo sumienne przygotowywanie i organizacja uroczystoci i imprez okolicznociowych:

 • wito Patrona Szkoy i Narodowe wito Niepodlegoci.

 • Dzie Edukacji Narodowej.

 • Narodowe wito Konstytucji 3 Maja.

 • Realizacja programw i konkursw edukacyjnych o tematyce regionalnej i lokalnej.


Kadr z filmu

Ustrzyki Dolne Kraina cieni


Malujemy obrazy....


Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

1. Szczegowa obserwacja procesu oceniania w okresie semestru.

2. Ksztatowanie prawa wewntrzszkolnego w kierunku zwikszenia iloci obowizkowych ocen czstkowych z przedmiotu w semestrze.

3. Ocenie podlegaj wedug kryteriw przedmiotowych:

1) wypowiedzi ustne,

2) prace pisemne w rnych formach,

3) rne przejawy aktywnoci ucznia na zajciach lekcyjnych

i pozalekcyjnych.

4. Analiza przypadkw niepowodze przez zesp nauczycieli uczcych w danym oddziale.


Wsppraca dydaktyczno-wychowawcza ze staymi partnerami

Bieszczadzki Park Narodowy

Umowa o wsppracy pomidzy Bieszczadzkim Parkiem Narodowym a Liceum Oglnoksztaccym w Ustrzykach Dolnych z 1995 r.

Zajcia przeznaczone s dla uczniw realizujcych rozszerzony zakres biologii i geografii, odbywaj si dwa razy w roku na terenie obiektw BdPN w Suchych Rzekach, Woosatem, Ustrzykach Grnych i Ustrzykach Dolnych.

Zajcia praktyczne i terenowe prowadzone przez pracownikw Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Formy pracy: zajcia warsztatowe, wycieczki naukowe, prowadzenie samodzielnych obserwacji ibada. Zajcia te odbywaj si z wykorzystaniem specjalistycznego sprztu i pomocy dydaktycznych BdPN.


Zajcia terenowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym


Wsppraca dydaktyczno-wychowawcza ze staymi partnerami

Instytut Historii Uniwersytetu Jagielloskiego

Coroczne od 1997 r. organizujemy wycieczki naukowe modziey ksztaccej si humanistycznie. Celem wycieczek jest zapoznanie uczniw z najnowszymi badaniami historycznymi oraz z najbardziej znamienitymi zabytkami Krakowa.

Przebieg wycieczki:

Pierwszy dzie blok wykadw o ramowym temacie historycznym np. Kultura redniowieczna w krgu Uniwersytetu i dworu krlewskiego

Drugi dzie wykad poczony ze zwiedzaniem najwaniejszych zabytkw Krakowa.

Trzeci dzie zwiedzanie muzew i galerii.


Podczas wycieczki w Muzeum Historycznym w Krakowie


Krakw 2012


Wsppraca dydaktyczno-wychowawcza ze staymi partnerami

Powiatowa Biblioteka Publiczna wsplna organizacja wystaw, spektakli, spotka z ciekawymi ludmi, konkursy poetyckie i literackie.

Rejonowy Dom Kultury imprezy artystyczne i kulturalne, zajcia pozalekcyjne.

Muzeum Zamek w acucie lekcje muzealne

Teatr Stary w Krakowie kilka wyjazdw w roku na wybrane spektakle.


Kultura i sztuka w yciu licealisty

 • Licealne dni kultury

 • Oglnoszkolne spotkanie opatkowe przed witami Boego Narodzenia

 • Dzie filmowy

 • Biuletyn Twrczy

 • Wystawy plastyczne i fotograficzne

 • Wycieczki do muzew i galerii


wito Patrona 10.11.2012 r.


Jubileusz 60-lecia Biblioteki Powiatowej w Ustrzykach Dolnych, padziernik 2012 r.


Spektakl Madame na podstawie powieci Libery

Jubileusz 60-lecia LO, 14.10. 2011 r.


Inscenizacja Wesela S. Wyspiaskiego


Jubileusz 60-lecia LO, 14.10. 2011 r.

Koncert uczniw i absolwentw


Szkolne ycie sportowe

Dua ilo zaj rekreacyjno-sportowych.

Masowe uczestnictwo modziey w zawodach sportowych (coroczna wysoka pozycja szkoy w rankingu wojewdzkiej licealiady.

Dziaalno Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik - sekcje: piki siatkowej, piki koszykowej, turystyczno-eglarska, aerobik.

Wsppraca z Urzdem Miejskim w zakresie organizacji zawodw i ich kosztw.


... powalczy przy siatce...


LO w opiniach uczniowskich

Wysoki poziom nauczania.

Dobre przygotowanie do matury.

Tolerancja i ch pomocy innym.

Kontynuowanie tradycji.

Blisko domu.

Bezpiecznie.

Dobre wyposaenie klas.

Rozwijam swoje zainteresowania.

Wysoka zdawalno matur.

Imprezy szkolne na wysokim poziomie.

Mia atmosfera.


Absolwenci

Corocznie absolwenci naszego liceum dostaj si na rnorodne kierunki studiw wyszych w caym kraju. Czsto modzie wybiera

z powodzeniem najbardziej elitarne kierunki na prestiowych uczelniach. Inni absolwenci zdobywaj atrakcyjne zawody w szkoach policealnych.

Dla zdolnych ale niezamonych absolwentw naszej szkoy bieszczadzki oddzia Caritas Polska funduje stypendia pozwalajce im podj studia stacjonarne. Absolwenci naszej szkoy dobrze radz sobie na trudnym wspczesnym rynku pracy, charakteryzuje ich aktywno, zaradno ikreatywno. S otwarci na otoczenie, komunikatywni i w wikszoci sprawnie posuguj si jzykami obcymi i miao stosuj w yciu technologi informacyjn


Warunki przyjcia

Podstaw przyjcia do liceum dla modziey jest czny wynik

bdcy sum liczby punktw uzyskanych:

Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki wgimnazjum, zawartych w wiadectwie ukoczenia gimnazjum, maksymalnie 100 pkt.

Z przeliczenia ocen z czterech przedmiotw wyszczeglnionych na wiadectwie ukoczenia gimnazjum, ktre uwzgldnia si w procesie rekrutacji w zalenoci od wybranego kierunku ksztacenia wg poniszych zasad:


Warunki przyjcia


Warto ocen na wiadectwie gimnazjalnym

 • Z przeliczenia ocen z czterech zaj edukacyjnych na wiadectwie maksymalnie mona otrzyma 80 pkt.

 • Przy ustalaniu liczby punktw za oceny na wiadectwie przyjmuje si nastpujce wartoci ocen:

  • celujcy - 20 pkt.bardzo dobry - 16 pkt.dobry - 12 pkt.dostateczny - 8 pkt.


Punkty za konkursy i aktywno spoeczn

Za uzyskanie tytuu finalisty konkursw organizowanych przez kuratora owiaty 5 pkt, za uzyskanie wicej ni jednego tytuu finalisty 8 pkt.

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub okrelonego zwyciskim tytuem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym lub przez inne podmioty dziaajce na trenie szk do 3 pkt (I miejsce 3pkt, II miejsce 2 pkt, III miejsce 1 pkt).

Za sta aktywno na rzecz innych ludzi, zwaszcza w formie wolontariatu, lub rodowiska szkolnego do 3 pkt.

Za ukoczenie gimnazjum z wyrnieniem 6 pkt.


Dokumenty prosimy skada do sekretariatu szkoy

w dniach od 14 do 28 maja 2014 r.

Wszyscy kandydaci obowizkowo skadaj

Podanie o przyjcie do szkoy (wg wzoru) uwzgldniajce wybr oddziau z rozszerzeniem okrelonych przedmiotw (profilu) oraz wybr dwch jzykw obcych i ich poziomu nauczania (od podstaw, kontynuacja).

wiadectwo ukoczenia szkoy gimnazjalnej.

Zawiadczenie o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Karta zdrowia.

Wycig z aktu urodzenia.

Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

Dokumentacja obowizkowa


Dokumentacja dodatkowa

 • Opini poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 • Zawiadczenie komisji konkursowej dla laureatw konkursw przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora owiaty w gimnazjach,

 • Posiadane dyplomy i zawiadczenia o zajtych miejscach na konkursach itp.

 • Podanie do internatu z kwestionariuszem (dotyczy zainteresowanych uczniw zamiejscowych).


Terminy rekrutacji 2014 r. do LO

Od 14.05. do 28.05.2014 r. przyjmowanie poda od kandydatw.

Od 27.06. do 01.07.2014 r. do godz. 1500 przyjmowanie wiadectw ukoczenia gimnazjum oraz zawiadcze o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE (lub kopii tych dokumentw powiadczonych przez dyrektora gimnazjum, ktre kandydat ukoczy).

Do 04.07.2014 r. do godz. 900 ogoszenie listy kandydatw zakwalifikowanych do szkoy na podstawie wynikw rekrutacji.

Do 07.07.2014 r. do godz. 1300 r. potwierdzenie woli podjcia nauki w LO wUstrzykach Dolnych przez kandydatw umieszczonych na listach

08.07.2014 r. podanie do wiadomoci listy kandydatw przyjtych i nieprzyjtych lub informacj o liczbie wolnych miejsc.

przyjtych do szkoy poprzez zoenie oryginaw dokumentw.

Do 10.07.2013 r. do godz. 1000 skadanie przez uczniw nieprzyjtych do wybranej szkoy, oryginaw dokumentw w razie dysponowania wolnymi miejscami.


Stowarzyszenie Absolwentw i Przyjaci Liceum im. Jzefa Pisudskiego Oglnoksztaccego w Ustrzykach Dolnych

 • Powoane w styczniu 2007 roku, wpisane do Krajowego Rejestru Sdowego pod nr 0000274641. posiada odpowiednie wadze tj. zarzd i komisj rewizyjn, blisko 50 czonkw spord rodzicw naszych uczniw, absolwentw szkoy oraz nauczycieli czynnych i emerytowanych.

 • Cele Stowarzyszenia:

 • wspieranie i wszechstronny rozwj Liceum Oglnoksztaccego im. Jzefa Pisudskiego w Ustrzykach Dolnych,

 • wspieranie aktywnoci i promowanie osigni uczniw szkoy,

 • wspieranie inicjatyw uczniowskich zwizanych z edukacj, wychowaniem i wypoczynkiem,

 • integrowanie spoecznoci absolwentw Liceum Oglnoksztaccego

 • w Ustrzykach Dolnych.


Kontakt ze szko

Zesp Szk Licealnych im. Jzefa Pisudskiegoul. Mikoaja Kopernika 438-700 Ustrzyki DolnePowiat bieszczadzkiWojewdztwo podkarpackietel./fax +48 013 461 1306 - sekretariate-mail: lo_ustrzyki@poczta.onet.pl

www.loustrzyki.edu.pl

Dyrektor Zespou: mgr Arkadiusz LupaWicedyrektor: mgr Anna Orlef


ad
 • Login