Jsme v EU, buďme v obraze . - PowerPoint PPT Presentation

Jsme v eu bu me v obraze
Download
1 / 22

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jsme v EU, buďme v obraze. Výhody a nevýhody členství v EU Jarolím Antal. Obsah prezentace. Postavení ČR v EU Definice výhod a nevýhod členství v Evropské unii Vnímaní členství v EU občany ČR Optimismus vs. skeptismus Současné problémy evropské integrace a dopady na členství.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jsme v EU, buďme v obraze .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jsme v eu bu me v obraze

Jsme v EU, buďme v obraze.

Výhody a nevýhody členství v EU

Jarolím Antal


Obsah prezentace

Obsah prezentace

 • Postavení ČR v EU

 • Definice výhod a nevýhod členství v Evropské unii

 • Vnímaní členství v EU občany ČR

 • Optimismus vs. skeptismus

 • Současné problémy evropské integrace a dopady na členství


Esk republika v eu

Česká republika v EU


V hody integrace

Výhody integrace

 • příliv zahraničních investicí

 • otevření ekonomiky

 • konkurenční výhody


V hody integrace i

Výhody integrace I.

 • Růst HDP

 • Zvýšení konkurence

 • Dostupnost zboží a služeb

 • Zajištění standardu pomocí kontroly institucemi EU


Dopady sd len vybran ch spole n ch politik

Dopady sdílení vybraných společných politik

Společná obchodní politika

Zisk z dohod EU, přístup na nové trhy (JAR, Mexiko a jiné)

Obchod ČR se zeměmi mimo EU tvoří asi 1/5

Zemědělská politika

Využívaní různých druhů podpory na zajištění konkurence na trhu EU

Přímé platby

Tržní opatření

Strukturální opatření


V hody integrace iii

Výhody integrace III.

Hospodářská a sociální soudržnost

 • Pomoc zaostalým regionům při srovnávání kroku s vyspělejšími oblastmi

 • Evropský sociální fond (podpora zaměstnanosti)

 • Evropský fond regionálního rozvoje

 • Kohezní fond


Nev hody integrace

Nevýhody integrace

 • Ztráta kontroly nad rozhodováním

 • Ztráta suverenity

 • Demokratický deficit

 • Nárůst byrokracie

 • Otevření hranic – příliv cizinců, problémy s multi-kulti společností , zvýšení kriminality

 • Nárůst dopravy (zahraničních přepravců)


Postoj obyvatelstva k e

Postoj obyvatelstva k EÚ


Euroskeptizmus

Euroskeptizmus

 • Souvisí s nedůvěrou v úspěch integrace Evropy

 • Jednou ze zemí, která se nejvíce negativně staví k EU je Velká Británie

 • Z nových zemí je to i např. Lotyšsko či Maďarsko


Euroskeptizmus a r

Euroskeptizmus a ČR

- Zosobnění více méně ve Václavu Klausovi

 • Kritika integrace nejen z ekonomického ale i politického hlediska

 • Blokace Lisabonské smlouvy


Pozice prezidenta p i ratifikaci mezin rodn ch smluv

Pozice prezidenta při ratifikaci mezinárodních smluv

Smlouvy ratifikuje parlament – obě komory

 • Podepisuje předseda parlamentu a předseda vlády

 • Nevyhnutelná je i akceptace ze strany prezidenta


V jimka pro r

Výjimka pro ČR

Protokol o uplatňování Listiny základních práv Evropskéunie v České republice:

Hlavy států či vlád 27 členských státůEvropskéunie, s ohledem na přánívyjádřené Českou republikou a s respektem k závěrůmEvropské rady, sedohodly na následujícím protokolu:

Článek 1

Protokol číslo 30 o uplatňování Listiny základních práv EvropskéunievPolsku a veSpojenémkrálovstvíse bude vztahovat také na Českou republiku.

Článek 2

Název, preambule a operativníčást protokolu číslo 30 budouupraveny tak, aby odkazovaly na Českou republiku stejnějakoodkazují na Polsko a Spojené království.

Článek 3

Tento protokol bude připojenkeSmlouvě o Evropskéunii a keSmlouvě o fungováníEvropskéunie


Sou asn probl my

Současné problémy

 • Přijetí Lisabonské smlouvy

 • Vznik několika institucí

 • Problémy v eurozóně

 • Rozšiřování EU


Probl my v euroz n

Problémy v eurozóně

 • Otázky spojené se smyslem EHMU

 • Záchrana (tzv. bail-out) Řecka, v současnosti i Irska

 • Vznik záchranného valu (EuropeanFinancial Stability Facility)


Vznik nov ch instituc

Vznik nových institucí

 • „prezident EU“ správně předseda Evropské Rady

 • „Ministr zahraničních věcí“ = Vysoký představitel pro bezpečnost a zahraniční vztahy

 • Diplomatická služba EU = Evropská služba pro vnější činnost


Ro irov n eu

Rožširování EU

 • Island

 • Turecko

 • Chorvatsko

 • Makedonie


Dotazy

Dotazy?

jarolim.antal@vse.cz


 • Login