F lagsfr i einstaklingur og samf lag
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Félagsfræði, einstaklingur og samfélag PowerPoint PPT Presentation


 • 372 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Félagsfræði, einstaklingur og samfélag. 2. Kafli: Félagsfræðilegar rannsóknaraðferðir. Félagsfræðilegar rannsóknaraðferðir. Mikil áhersla lögð á rannsóknir innan félagsfræðinnar. Hvað eru félagsfræðingar að gera? Skoðaðu myndina á blaðsíðu 30 og komdu með tillögur að rannsóknarefnum.

Download Presentation

Félagsfræði, einstaklingur og samfélag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


F lagsfr i einstaklingur og samf lag

Félagsfræði, einstaklingur og samfélag

2. Kafli:

Félagsfræðilegar

rannsóknaraðferðir


F lagsfr ilegar ranns knara fer ir

Félagsfræðilegar rannsóknaraðferðir

 • Mikil áhersla lögð á rannsóknir innan félagsfræðinnar.

 • Hvað eru félagsfræðingar að gera? Skoðaðu myndina á blaðsíðu 30 og komdu með tillögur að rannsóknarefnum.

FEL 103 - kafli 2.


Kerfisbundnar ranns knir ver a a fylgja fimm meginmarkmi um

Kerfisbundnar rannsóknir verða að fylgja fimm meginmarkmiðum:

 • Það verður að skilgreina viðfangsefnið – hverju viljum við fá svar við?

 • Upplýsingasöfnun – án upplýsinga kemstu ekkert.....

FEL 103 - kafli 2.


Kerfisbundnar ranns knir ver a a fylgja fimm meginmarkmi um1

Kerfisbundnar rannsóknir verða að fylgja fimm meginmarkmiðum:

 • Birting niðurstaðna; þú verður að segja frá hverju þú kemst að – alveg sama hvað...

 • Markmið félagsvísindagreina er að gefa eins fjölbreytta lýsingu og hægt er á samfélögum og fólkinu sem býr í þeim.

FEL 103 - kafli 2.


Kerfisbundnar ranns knir ver a a fylgja fimm meginmarkmi um2

Kerfisbundnar rannsóknir verða að fylgja fimm meginmarkmiðum:

 • Fjölbreyttar upplýsingar – ekki einhæfar

 • Tilfinningar og eigin skoðanir eiga ekki heima í rannsókn (kenningu).

 • Birting niðurstaðna; þú verður að segja frá hverju þú kemst að – alveg sama hvað...

FEL 103 - kafli 2.


Mismundandi uppl singar bls 32

Mismundandi upplýsingar (bls. 32)

 • Hver er munurinn á starfsaðferðum eða upplýsingaöflun félagsfræðinga annars vegar og t.d. blaðamanna hins vegar?

FEL 103 - kafli 2.


Markmi ranns kna

Markmið rannsókna

þú verður að kannast við þessi atriði:

 • Lýsingar á samfélagsaðstæðum – hvernig er ástandið?

 • Útskýring – af hverju eru hlutirnir eins og þeir eru.

 • Alhæfing – þetta er svona vegna þess að.......

FEL 103 - kafli 2.


Skilgreiningar l k n og kenningar

Skilgreiningar, líkön og kenningar

 • Um tölfræði

 • Eigni rannsóknir

FEL 103 - kafli 2.


Ef ranns kn a heppnast ver ur a vera

Ef rannsókn á að heppnast verður að vera:

 • Viðfangsefni

 • Skilgreining – afmörkun þess sem við viljum rannsaka

FEL 103 - kafli 2.


Ef ranns kn a heppnast ver ur a vera1

Ef rannsókn á að heppnast verður að vera:

 • Líkan – hvað getur gefið svar við spurningum okkar

 • Kenning – fullyrðing um orsakasamhengi. Ef þetta – þá hitt......

FEL 103 - kafli 2.


Emile durkheim

Emile Durkheim

 • Sjálfsmorðið - ein frægasta rannsókn félagsvísindanna. Tíðni sjálfsmorða misjöfn eftir hópum – af hverju?

FEL 103 - kafli 2.


Sj lfsmor i durkheim

Sjálfsmorðið - Durkheim

 • Sterk félagsleg tengsl – minni líkur á sjálfsvígi

 • Veik félagsleg tengls – meiri líkur á sjálfsvígi

FEL 103 - kafli 2.


Kenning og tilg tur bls 35

Kenning og tilgátur – bls. 35

 • Þú verður að þekkja vel til þessa ferlis.....

 • og þú verður að geta lýst rannsókn Durkheims á sjálfsvígum

FEL 103 - kafli 2.


Hva an f um vi uppl singar bls 37

Hvaðan fáum við upplýsingar (bls. 37)

 • Þú getur notað opinbera tölfræði, t.d. í gagnabönkum

 • Þú getur búið til upplýsingarnar sjálf(ur) með skoðanakönnunum eða athugunum

FEL 103 - kafli 2.


T lfr ileg hugt k

Tölfræðileg hugtök.

 • Þýði: heildarfjöldi allra sem á að rannsaka. Íslenska þjóðin er dæmi um þýði.

FEL 103 - kafli 2.


T lfr ileg hugt k1

Tölfræðileg hugtök

 • Úrtak: Lítill hópur fólks sem valinn er úr heildarfjölda. Til dæmis er nóg að velja 1000 manna úrtak úr allri íslensku þjóðinni til að fá marktæk svör við ákveðnum spurningum. En þá verður líka að gæta þess að úrtakið sé rétt valið (að í því séu til dæmis ekki bara ungar konur).

FEL 103 - kafli 2.


A fer ir f lagsfr innar bls 39

Aðferðir félagsfræðinnar (bls. 39

Þú verður að þekkja:

 • Tilraun

 • Könnun

 • Athugun

 • Notkun skráðra heimilda

FEL 103 - kafli 2.


A fer ir f lagsfr innar

Aðferðir félagsfræðinnar

 • Við rannsóknirnar er annað hvort beitt megindlegum eða eigindlegum aðferðum (mikilvægt):

FEL 103 - kafli 2.


Megindlegar a fer ir

Megindlegar aðferðir

 • Tölfræðilegar upplýsingar. Líkjast aðferðum náttúru­vísindanna – mannleg hegðun yfirfærð í tölur. Nota kannanir með stöðluðum spurningum eða staðlaða spurningarlista (allar spurningarnar eins – svarmöguleikar t.d. bara já eða nei).

FEL 103 - kafli 2.


Eigindlegar a fer ir

Eigindlegar aðferðir

 • Líkjasts meira samtali en stöðluðu viðtali. Ákveðið þema valið en viðmælendur hafa mikið frelsi til að tjá skoðanir og viðhorf. Ekki hægt að bera svör tveggja viðmælenda saman – þau eru of ólík til þess

FEL 103 - kafli 2.


F lagsfr i einstaklingur og samf lag

 • Félagsvísindamenn velja oftast að blanda þessum tveimur aðferðum saman í rannsóknum sínum

  Dæmi: Egindleg aðferð

  Könnun

  Megindleg aðferð

FEL 103 - kafli 2.


A fer ir vi uppl singa flun bls 40

Aðferðir við upplýsingaöflun (bls. 40)

 • Tilraunir; algengasta rannsóknarðaferð raunvísinda – en sálfræðingar nota hana mikið líka. Henta illa í félagsfræðirannsóknum: Erfitt að fá fólk til að hegða sér eðlilega á tilraunastofu.....

FEL 103 - kafli 2.


A fer ir vi uppl singa flun

Aðferðir við upplýsingaöflun

 • Aðferð til að safna upplýsingum á skipulegan hátt – vinsæl meðal fjölmiðla. Mikið notuð af félagsfræðingum.

 • Kannanir skiptast í:

FEL 103 - kafli 2.


Kannanir

Kannanir

 • Vettvangskönnun: Þú ferð á stað með spurningarlista og leitar uppi fólk

 • Póstkönnun; Þú sendir fólki spurningarlista í pósti. Ódýr aðferð – en lélegar heimtur. Það kallast mjög gott ef svarhlutfallið nær 60%

 • Símakönnun; Þú hringir í fólk og spyrð spurninga. Ódýrt í framkvæmd, en spurningarlistinn má ekki vera of langur.

FEL 103 - kafli 2.


Athugun

Athugun.

 • Mikið notuð af mannfræðingum, en einnig félagsfræðingum. Til eru tvær gerðir athugana – þátttökuathugun og athugun án þátttöku. Þú verður að átta þig á muninum og geta sýnt fram á kosti og galla við notkun hvorrar aðferðar fyrir sig.

FEL 103 - kafli 2.


Notkun skr ra heimilda

Notkun skráðra heimilda

 • Skráðar heimildir; opinber tölfræði, ævisögur, tímaritsgreinar og fleira.

 • Durkheim byggði sína rannsókn á skráðum heimildum.

FEL 103 - kafli 2.


Byrg gangvart eim sem er veri a rannsaka bls 43

Ábyrgð gangvart þeim sem er verið að rannsaka (bls. 43)

 • Rannsakendur bera ábyrgð á að upplýsingar sem þeir safna séu ekki misnotaðar.

 • Tölvunefnd á að sjá um að farið sé eftir lögum. Rannsakendur þurfa að leggja spurningarlista fyrir tölvunefnd og fá samþykki hennar áður en rannsókn hefst.

FEL 103 - kafli 2.


Byrg gangvart eim sem er veri a rannsaka bls 431

Ábyrgð gangvart þeim sem er verið að rannsaka (bls. 43)

 • Gæta verður nafnleyndar – ekki má vera hægt að rekja svör beint til ákveðins einstaklings.

FEL 103 - kafli 2.


Spurningar bls 44 45

Spurningar bls. 44-45

 • Þú átt að svara öllum hugtökunum og spurningunum aftast í kaflanum.

 • Kennari gefur fyrirmæli um hvaða spurningum þú eigir að skila til hans.

FEL 103 - kafli 2.


F lagsfr ilegar ranns knara fer ir1

Félagsfræðilegar rannsóknaraðferðir

Hér líkur glósum úr kafla 2.


 • Login