PERINTAH AM BAB C
Download

PERINTAH AM BAB C

Advertisement
Download Presentation
Comments
chaz
From:
|  
(195) |   (0) |   (0)
Views: 240 | Added: 05-06-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
2. CUTI bermakna sebarang tempoh seseorang staf itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. Perintah Am 1 (i) Bab
PERINTAH AM BAB C

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

11. 11

12. 12

13. 13

14. 14

15. 15

16. 16

17. Award Wang Tunai Lantikan Kontrak (PP Bil 17/2008) berkuatkuasa 1 Januari 2009 Layak: 8 hari atau ? daripada kadar cuti rehat untuk setahun,mengikut mana yang lebih rendah. Maksima: 75 hari Pegawai yang layak Dilantik secara contract of service berdasarkan PP Bil 2/2008 Tempoh sesuatu kontrak tidak kurang dari satu tahun Perlu ditambah dalam syarat perjanjian kontrak (ditandatangani mulai 1 Jan 2009) 17

18. Samb? Pegawai tidak layak AWT sekiranya ditamatkan /diberhentikan perkhidmatan atas sebab-sebab berikut; Cuai atau enggan, tidak ikut perintah, membocorkan maklumat, berkelakuan salah atau tidak mematuhi perjanjian kontrak ketidakupayaan kesihatan setelah diperakukan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan,kecuali telah berkhidmat kontrak untuk tempoh sekurang-kurangnya satu tahun dijatuhkan hukuman buang kerja oleh pihak berkuasa tatatertib Menamatkan perkhidmatan lebih awal atas pilihan pegawai 18

19. 19

20. CONTOH : Kadar Kelayakan Tahun 2007 =35 hari Jumlah Cuti Yang Dikumpulkan =70 hari (dari tahun 2006) Jumlah Keseluruhan Bagi =105 hari Tahun 2007 Jumlah Cuti Yang Telah Dihabiskan =20 hari (sehingga akhir tahun 2007) Baki Cuti Yang Tidak Dapat =85 hari Dihabiskan (sehingga akhir tahun 2007) 20 PENGUMPULAN CUTI REHAT KE TAHUN HADAPAN & AWARD WANG TUNAI samb

21. 21

22. 22

23. 23

24. 24

25. 25

26. 26

27. 27

28. 28

29. 29

30. 30

31. 31

32. CUTI PEMULIHAN a. Pegawai tidak sihat tetapi pada pandangan Lembaga Perubatan perlu berehat. b. Tempoh: Satu jangka waktu yang diperakukan. c. Kuasa tertentu meluluskan Cuti Separuh Gaji atau Tanpa Gaji. 32

33. 33

34. 34

35. 35

36. 36

37. 37

38. CUTI TANPA REKOD 38

39. 39

40. 40

41. 41

42. 42

43. 43

44. 44

45. 45

46. 46 CUTI TUGAS KHAS PERUBATAN ? PA 47 BAB ?C? TUJUAN Peluang berehat akibat terdedah kepada tugas tertentu SYARAT DAN KELAYAKAN 14 hari setahun, tidak boleh dikumpul, ikut PYM Menjalan tugas : i) terdedah kepada X-Ray ii) merbahaya dan tidak digemari

47. 47 CUTI ROMBONGAN KEBUDAYAAN ? PP 1/64 DAN PP 16/66 TUJUAN Menyertai rombongan persembahan kebudayaan SYARAT DAN KELAYAKAN Sebagai peserta rombongan Anjuran Kem. Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Anjuran Kem. Penerangan

48. 48 CUTI ISTERI BERSALIN ? PP 9/02 TUJUAN Membantu urusan semasa isteri bersalin SYARAT DAN KELAYAKAN Pegawai lelaki 7 hari setiap kali isteri bersalin Lima (5) kali sepanjang perkhidmatan Mulai tarikh isteri bersalin + hari kelepasan am + cuti mingguan

49. 49 CUTI MESYUARAT MBK/MBJ ? PP 21/73 TUJUAN Menghadiri mesyuarat MBK/MBJ SYARAT DAN KELAYAKAN Tempoh mesyuarat

50. 50 CUTI TANPA REKOD KURSUS INTENSIF PROGRAM PJJ ? Surat JPA (L)S.4.06/3 Klt.3(14)bertarikh 17 September 1997 TUJUAN Menghadiri kursus Intensif sepenuh masa di bawah program PJJ SYARAT DAN KELAYAKAN 30 hari setahun Kebenaran Ketua Jabatan IPTA

51. 51 CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT ? PP 10/02 TUJUAN Menziarahi dan membantu urusan berkaitan dengan kematian ahli keluarga terdekat SYARAT DAN KELAYAKAN Ahli keluarga terdekat ? suami/isteri, anak-anak dan ibu bapa kandung Tiga (3) hari CTR + cuti mingguan + cuti am Salinan pengesahan kematian

52. 52 CUTI BENCANA ALAM Ketua Jabatan boleh membenarkan staf di bawah kawalannya tidak hadir untuk menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan/bencana alam yang berlaku di kawasan kediaman staf berkenaan yang menyebabkan keadaan yang memaksa staf itu tidak hadir kerja, tertakluk kepada garis panduan yang ditetapkan oleh Universiti. Tempohnya ialah selama tempoh berlakunya keadaan kecemasan atau bencana alam tersebut dan mestilah munasabah. Kebenaran tidak hadir bekerja kerana sebab di atas tidak menjejaskan kelayakan cuti rehat staf.

53. KEMUDAHAN CUTI YANG LAIN 53

54. 54 CUTI MENJAGA ANAK ? PP 2/98 SYARAT DAN KELAYAKAN CTG Pilih SSB Maksimum 90 hari ? mulai hari ke 61 dari tarikh bersalin Had lima (5) kali sepanjang perkhidmatan Kemukakan perakuan bersalin dan permohonan cuti Rekod dalam buku perkhidmatan

55. 55 CUTI HAJI ? PA 35 DAN 35 BAB ?C?, PP 4/84 DAN PP 9/91 TUJUAN Menunaikan fardhu haji di Mekah SYARAT DAN KELAYAKAN Maksimum 40 hari Satu (1) kali sepanjang perkhidmatan Beragama Islam Sah dalam perkhidmatan Berjawatan tetap Berjawatan sementara ? 6 tahun berterusan

56. 56 CUTI BERKURSUS ? PA 36-38 BAB ?C? DAN PP 9/91 TUJUAN Mengikuti kursus latihan, pengajian yang diakui SYARAT DAN KELAYAKAN Bergaji penuh, separuh gaji atau tanpa gaji Cuti i) tempoh kursus ii) tempoh perjalanan pergi/balik iii)tempoh menunggu yang tidak dapat dielakkan Kursus yang lebih 12 bulan i) Dianggap menghabiskan semua cuti rehat yang berkelayakan ii) Layak cuti rehat 7 hari selepas kursus dengan syarat ada baki cuti

57. CUTI PENYELIDIKAN Seseorang staf akademik yang di peruntukkan satu tempoh untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan (yang memberi faedah kepada dirinya dan Universiti amnya serta pembangunan negara) di dalam atau luar negara, boleh diberi cuti penyelidikan dalam satu-satu tahun tidak melebihi dua (2) bulan atau 60 hari. Kelulusan cuti ini adalah tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan Sekiranya seseorang staf itu memerlukan cuti yang lebih daripada tempoh itu, mereka bolehlah menggunakan sebahagian daripada kelayakan cuti rehat yang masih ada ataupun memohon cuti tanpa gaji. 57

58. 58 CUTI SABATIKAL Staf akademik adalah layak mendapat cuti sabatikal tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut: (i) Tidak lebih daripada lima (5) bulan lamanya, jika ia telah genap perkhidmatan tiga (3) tahun atau (ii) Tidak lebih daripada sembilan (9) bulan lamanya, jika telah genap perkhidmatan lima (5) tahun.

59. 59 CUTI SABATIKAL samb (b) Apa-apa cuti rehat yang mungkin telah dikumpulkan seseorang staf akademik sebelum ia memulakan cuti sabatikal hendaklah disifatkan telah luput bermula dari tarikh ia memulakan cuti sabatikal itu. (c) Walau bagaimanapun, seseorang staf akademik yang diberi cuti sabatikal (tidak lebih dari sembilan (9) bulan lamanya, jika ia telah genap perkhidmatan lima (5) tahun, dan mengikut sesuatu program cuti sabatikal yang diluluskan sepenuhnya di luar Malaysia dan Singapura, boleh dibenarkan mengambil cuti maksimum sebanyak pengumpulan baki cuti rehat selepas Sabatikal empat belas (14) hari daripada cuti rehat yang terkumpul itu sebaik sahaja tamat cuti sabatikalnya.

60. SOAL JAWAB SEKIAN, TERIMA KASIH 60


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro