Ko ut zamanl yaz l m bile enleri i in bir otomatik do rulama er evesi vyrdmc
Download
1 / 19

Koşut-zamanlı Yazılım Bileşenleri için Bir Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Koşut-zamanlı Yazılım Bileşenleri için Bir Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC. Tayfun Elmas Serdar Taşıran. Koç Üniversitesi Sarıyer, İstanbul http://designtech.ku.edu.tr. Koşut-zamanlı Bileşenler. Soyutlanmış bir veriyapısı + koşut-zamanlı prosedürler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Koşut-zamanlı Yazılım Bileşenleri için Bir Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC' - chaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ko ut zamanl yaz l m bile enleri i in bir otomatik do rulama er evesi vyrdmc

Koşut-zamanlı Yazılım Bileşenleri içinBir Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC

Tayfun Elmas

Serdar Taşıran

Koç Üniversitesi

Sarıyer, İstanbul http://designtech.ku.edu.tr

UYMS’05, ODTÜ, Ankara


Ko ut zamanl bile enler
Koşut-zamanlı Bileşenler

 • Soyutlanmış bir veriyapısı + koşut-zamanlı prosedürler

 • Geniş kapsamlı yazılımlarda yapıtaşı

  • Dosya sistemleri, veritabanları, internet servisleri

  • Standart Java ve C# kütüphaneleri

 • Başarımı artırmak için karışık senkronizasyon mekanizmaları kullanımı

  • Koşut-zaman hatalarına yatkın

 • Koşut-zaman hataları

  • Veri bozulması ve veri kaybı

  • Oluşturulması, tespiti ve yeniden oluşturulması zor

  • Standart test yöntemi yetersiz

http://designtech.ku.edu.tr


Standart test y ntemi
Standart Test Yöntemi

 • Uzun koşut-zamanlı testler çalıştır

 • Çalışma sonucu son durumu kontrol et.

  • Tüm sıralı çalışmaları kontrol et.

   • N metot için N! farklı sıralama

  • Ara durumları denetlemek çok daha pahalı.

   • Her iş parçacağından kaç metot sona erdi?

 • Düşük gözlemlenebilirlik

  • Girdi-çıktı ilişkisi denetlenir.

  • Hata analizi zor

  • Yanlış pozitifler: Hatalı durumlar kaçırılabilir.

http://designtech.ku.edu.tr


Al ma zaman do rulama vyrd

...

Return“success”

Return“success”

Return“success”

Call LookUp(3)

Call Insert(3)

Unlock A[1]

Return “true”

A[0].elt=3

Unlock A[0]

read A[0]

Unlock A[0]

A[1].elt=4

Call Insert(4)

A[0].elt=null

Call Delete(3)

Çalışma Zamanı Doğrulama: Vyrd

Test Birimi

Koşut-zamanlımetot çağrıları

Gerçekleştirim

Yürütmeyi günlüğe kaydet

Olayları günlükten oku

Günlükteki olaylarıyeniden çalıştırılır.

Çağrılan metotları sıralı çalıştırılır.

Yürütme-tekrarbirimi

Gerçekleştirim*

Belirtim*

Arıtma denetleme

Yürütme izi[ Belirtim ]

Yürütme izi[ Gerçekleştirim ]

http://designtech.ku.edu.tr


Do ruluk kriteri ar tma detay cikar
Doğruluk Kriteri: Arıtma (Detay cikar)

 • Belirtim: Bileşenin sıralı ortamdaki davranışı tanımlar.

 • Gerçekleştirim: Koşut-zamanlı ortamda çalışır.

 • Kriter: Gerçekleştirime ait her koşut-zamanlı çalışma için belirtime ait denk sıra-düzenli bir çalışma olmalıdır.

 • Reduction, purity: Karmaşık yazılımlar için yanlış negatifler.

 • Sequential consistency, linearizability: Belirtim koşut-zamanlı özel durumlarda yetersiz.

 • Arıtma: Belirtim koşut-zamanlı durumları göz önüne alır.

 • Yürütme boyunca denklik

  • Girdi/çıktı arıtma: Girdi çıktı verisi

  • Görüş arıtma: Soyut veri yapıları

 • Metot-yerel iddialardan daha kapsamlı

 • Yüksek gözlemlenebilirlik

S. Taşıran and S. Qadeer.Runtime refinement checking of concurrent data structures.

Proceedings of the Fourth Workshop on Runtime Verification (RV’04), İspanya, 2004.

http://designtech.ku.edu.tr


Al ma zaman ar tma denetimi
Çalışma Zamanı Arıtma Denetimi

 • Yürütme izlerinin arıtma için denetlenmesi

  • Çalışma süresince oluşan olayları izle.

   • Yürütme izi: Olayların “bütün-sıralı” dizisi

  • Toplanan veriyi arıtma için analiz et.

 • Endüstriyel seviyede yazılımlarda etkin denetim

 • Test ve etraflı doğrulama arasında

  • Kapsamanın ölçülmesi önemli

http://designtech.ku.edu.tr


Teslim noktas
Teslim Noktası

 • Teslim noktası: Metodun tüm etkisi dış ortama aktarılması

  • Her metot çalışması için tek bir teslim noktası

 • Teslim noktalarının bütün-sırası: Tanık-sıra

  • Koşut-zamanlı çalışma için tek bir sıralama

 • Her metot için

  • Birden fazla teslim noktası

  • Her çalışmada sadece bir teslim noktası

 • Yürütme boyunca teslim noktalarında denetleme

  • Girdi/çıktı-arıtma denetimi

  • Görünüm-arıtma denetimi

http://designtech.ku.edu.tr


Al ma zaman do rulama vyrd1

...

Return“success”

Return“success”

Return“success”

Call LookUp(3)

Call Insert(3)

Unlock A[1]

Return “true”

A[0].elt=3

Unlock A[0]

read A[0]

Unlock A[0]

A[1].elt=4

Call Insert(4)

A[0].elt=null

Call Delete(3)

Çalışma Zamanı Doğrulama: Vyrd

Test Birimi

Koşut-zamanlımetot çağrıları

Gerçekleştirim

Yürütmeyi günlüğe kaydet

Olayları günlükten oku

Günlükteki olaylarıyeniden çalıştırılır.

Çağrılan metotları sıralı çalıştırılır.

Yürütme-tekrarbirimi

Gerçekleştirim*

Belirtim*

Arıtma denetleme

Yürütme izi[ Belirtim ]

Yürütme izi[ Gerçekleştirim ]

http://designtech.ku.edu.tr


Al ma zaman do rulama vyrd2
Çalışma Zamanı Doğrulama: Vyrd

 • İletişim günlük ile sağlanır

  • Gerçek-zamanlı/Çevrimdışı denetleme

  • Programa en az düzeyde müdahale

Tayfun Elmas, Serdar Taşıran, Shaz Qadeer. VYRD: VerifYing Concurrent Programs by

Runtime Refinement-Violation Detection. ACM SIGPLAN 2005 Conference on Prog.

Lang. Design and Implementation (PLDI'05). Chicago, Illinois, U.S., June 12-15 2005.

http://designtech.ku.edu.tr


Model denetleyici kullan m
Model Denetleyici Kullanımı

 • Test-bazlı yaklaşımlarda kapsama problemi

 • Kapsamanın sürekli olarak artırılması

 • Testin kontrollü çalıştırılması

  • İş parçacığı zamanlaması kontrolü

http://designtech.ku.edu.tr


Otomatik do rulama er evesi vyrdmc

...

Return“success”

Return“success”

Return“success”

Unlock A[1]

Return “true”

Call LookUp(3)

Unlock A[0]

Call Insert(3)

A[0].elt=3

read A[0]

A[1].elt=4

Unlock A[0]

Call Insert(4)

A[0].elt=null

Call Delete(3)

Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC

MODEL DENETLEYİCİ

Test Birimi

Koşut-zamanlımetot çağrıları

Gerçekleştirim

Yürütmeyi günlüğe kaydet

Olayları günlükten oku

Günlükteki olaylarıyeniden çalıştırılır.

Çağrılan metotları sıralı çalıştırılır.

Yürütme-tekrarbirimi

Gerçekleştirim*

Belirtim*

Arıtma denetleme

Yürütme izi[ Belirtim ]

Yürütme izi[ Gerçekleştirim ]

ÇALIŞMA-ZAMANI ORTAMI

http://designtech.ku.edu.tr


Otomatik do rulama er evesi vyrdmc1
Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC

Tayfun Elmas, Serdar Taşıran. VyrdMC: Driving Runtime Refinement Checking with

Model Checkers. Fifth Workshop on Runtime Verification (RV'05). The University of

Edinburgh, Scotland, UK. July 12, 2005.

 • Model denetleyici kullanımı

  • Kapsamanın sürekli artırılması

 • Çalışma-zamanı ortamı (sanal makine) kullanımı

  • Çalışmanın tam kontrolü, sürecin otomatikleştirilmesi

http://designtech.ku.edu.tr


Al ma zaman ortam kullan m
Çalışma-zamanı Ortamı Kullanımı

 • Örnek: Java PathFinder üzerinde Java sanal makinesi

 • Atomik kod parçalarının otomatik kategorizasyonu: byte-code komutları

 • Çalışmanın izlenerek günlüğe kaydedilmesi:her komut için standart kayıt

 • Çalışmanın yeniden oynatılması:komutlar aynı mekanizmayla işletilir

http://designtech.ku.edu.tr


Kosut zamanliliktan kaynaklanan hataya odaklanm test
Kosut-zamanliliktan kaynaklanan Hataya Odaklanmış Test

 • Amaç: Metotlar arası koşut-zaman karakteristiğini ortaya çıkarmak

  • Bağımlı kod parçalarının koşut-zamanlı çalıştırılması

 • Her iş parçacığı için tek bir metot

  • Metotlar ortak paylaşımlı değişkenler üzerine yönlendirilir.

http://designtech.ku.edu.tr


Deneyimler vyrd
Deneyimler (Vyrd)

 • Windows NT, Scan dosya sistemi

 • Boxwood dağıtık veri depolama sistemi

 • java.util

http://designtech.ku.edu.tr


Leri do rulama y ntemleri optional
İleri Doğrulama Yöntemleri (optional)

 • Katmanlı bileşenlerin doğrulanması

  • Tüm katmanlar aynı anda denetlenir: Ortak test ortamı

  • Her bileşen için ayrı kaynak ve denetleme

 • Kısmi-sıralı indirgeme tekniklerinin geliştirilmesi

  • İçsel veri yapısından yararlanılması

  • Sadece ilgilenilen veri ve kodun denetlenmesi

   • Güvenilirlikten (soundness) taviz

  • Örnek: İkili ağacın Ekle metodu için sadece eklemeyi yapan kod parçası

http://designtech.ku.edu.tr


Yaz l m s recine entegrasyonu
Yazılım Sürecine Entegrasyonu

 • Erken denetim, az hata

  • Hatalar sürecin sonraki aşamalarına aktarılır.

  • Karmaşık kod, hata analizini zorlaştırır.

 • Eklenen her metot testlere eklenir ve denetlenir.

 • Programcının sorumlulukları

  • Soyutlama fonksiyonunun yazılması

  • Denetlenecek metotların belirlenmesi

  • Teslim noktalarının tespiti ve kodla donatılması

http://designtech.ku.edu.tr


Sonuç

 • Arıtma: Koşut-zamanlı bileşenler için doğruluk kriteri

  • Kapsamlı doğruluk değerlendirme

  • Yüksek gözlemlenebilirlik

  • Üst seviye koşut-zaman hatalarının tespiti

 • Vyrd: Çalışma zamanı arıtma denetleme

  • Yürütmenin günlük üzerinde takibi ve denetlenmesi

  • Endüstriyel seviye yazılımlarda etkili

 • VyrdMC: Otomatik arıtma denetleme çerçevesi

  • Model denetleyici ile bütünleşme: Çalışmanın kontrolü

  • Çalışma-zamanı ortamı: otomatik yürütme kontrolü

 • Kapsamanın ölçülmesi ve kontrolü

  Serdar Taşıran, Tayfun Elmas, Güven Bölükbaşı, M. Erkan Keremoğlu. A Novel Test Coverage Metric for Concurrently-Accessed Software Components. Fifth International Workshop on Formal Approaches to Testing of Software (FATES 2005). University of Edinburgh, UK, July 11, 2005.

http://designtech.ku.edu.tr


Sorular
Sorular

Koşut-zamanlı Yazılım Bileşenleri içinBir Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC

Tayfun Elmas

Serdar Taşıran

Koç Üniversitesi

Sarıyer, İstanbul

http://designtech.ku.edu.tr


ad