Hantering av transformationer från SWEREF 99 till andra system - PowerPoint PPT Presentation

Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system
Download
1 / 16

 • 454 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hantering av transformationer från SWEREF 99 till andra system. Linda Alm Fredrik Dahlström linda.alm@lm.se fredrik.dahlstrom@lm.se . Linda Alm, Fredrik Dahlström, 2011-02-09 Helsingborg och 2011-02-10 Göteborg. Kartprojektion. SWEREF 99 TM SWEREF 99 dd mm. Transformationer från SWEREF 99.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hantering av transformationer från SWEREF 99 till andra system

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Hantering av transformationer frånSWEREF 99 till andra system

Linda AlmFredrik Dahlströmlinda.alm@lm.se

fredrik.dahlstrom@lm.se

Linda Alm, Fredrik Dahlström, 2011-02-09 Helsingborg och 2011-02-10 Göteborg


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Kartprojektion

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 dd mm

Transformationer från SWEREF 99

SWEREF 99 lat long ellh

Geoidmodell

Trans-

formation

RH 2000

RH 70

Lokala system

RT 90

Lokala system


Sweref 99 projektionszoner

12 00’

13 30’

15 00’

16 30’

18 00’

14 15’

15 45’

17 15’

18 45’

20 15’

21 45’

23 15’

SWEREF 99 – projektionszoner

SWEREF 99 TM

Nationell projektion

 • Medelmeridian: 15 00’

 • Skalreduktionsfaktor:

  k0=0,9996

 • Skalreduktionsfaktor:k0=1

 • E-tillägg: 150 000 m

 • N-tillägg: 0 m

 • E-tillägg: 500 000 m

 • N-tillägg: 0 m

SWEREF 99 dd mm

12 zoner för storskalig verksamhet

 • Medelmeridianer


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Transformation av plankoordinater

SWEREF 99  RT 90

 • Direktprojektion + ev. restfelsmodell

  SWEREF 99 lat long  RT 90 2,5 gon V

 • Den äldre 7-parameterstransformationen

  SWEREF 99 cart  RT 90 cart

 • Korrektionsmodell SWEREF99RT90 ver. 3

  SWEREF 99 lat long => RT 90 lat long

  SWEREF 99  Kommunala/Lokala system

 • RIX 95-samband, normalt Direktprojektion

  + ev. restfelsmodell

Ger ett medelfel på

ca 0.07 m och ett

maxfel på ca 0.2 m.


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

0

X0

Y0

k

Direktprojektion

Inpassningsförfarande där kartprojektionsparametrar anpassas till passpunkter angivna i latitud/longitud resp. plana x,y.

(,)Global

(x,y)Lokal


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

RIX 95-samband

Beräkningsmetod normalt: Direktprojektion, TM

+

TM+2DH

Alternativa metoder för system som är dåligt orienterade

+

3DH+TM


Exempel rix 95 samband

Exempel Rix 95-samband


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

”Nära” lokalt system

RIX 95-samband

(normalt Direktprojektion)

SWEREF 99 dd mm

SWEREF 99 TM

Transformationskedja RIX 95+ ev. restfelsmodell

GRID-modell

Lokalt system

Deformationsmodell

Korrektionsmodell

SWEREF 99lat/long


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Höjdkorrektion vid GNSS-mätning

Jordyta

H

h

Geoid

N

Ellipsoid

Höjdsamband:

H = h - N


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

SWEREF 99  RH 2000

För omvandling av ellipsoidhöjden i SWEREF 99 till höjden över havet i RH 2000 används geoidhöjder från geoidmodellen SWEN08_RH2000.

 • Baserad på geoidmodellen KTH08

 • Sambandet är framtaget m.h.a. 1570 GNSS/avvägningsobservationer

 • Innehåller landhöjningskorrektion (0.5 år)

 • Restfelskorrigerad


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Ung. noggrannhet SWEN08_RH2000

Medelfelet har skattats till 10–15 mm över hela Sverige inklusive Gotland.

I de allra högsta fjällen i nordväst och till havs är dock medelfelet högre än så, troligen runt 5–10 cm.

Höjdomvandling vid RTK-mätning:

Noggrannhet () i mätningen i SWEREF 99 (h): 20-25 mm

Noggrannhet () i SWEN08_RH2000 (N): 10-15 mm

Totalt (): 22-29 mm


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

SWEREF 99  RH 70

För omvandling av ellipsoidhöjden i SWEREF 99 till höjden över havet i RH 70 används geoidhöjder från geoidmodellen SWEN08_RH70.

 • Beräknad från huvudmodellen SWEN08_RH2000 genom att utnyttja höjdsystemsskillnaden mellan RH 70 och RH 2000.

 • Innehåller landhöjningskorrektion

 • Restfelskorrigerad

 • Jämförbar noggrannhet som SWEN08_RH2000 (gäller RHB 70)


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

SWEREF 99  lokalt höjdsystem

Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i

SWEREF 99 till höjden H över havet i ett lokalt

höjdsystem utförs enligt formeln:

H = h – Nlokal

där Nlokal hämtas från en lokalt anpassad geoidmodell

som möjliggör höjdmätning med GNSS i det existerande

lokala höjdsystemet (inklusive dess brister).

Därför krävs bl.a. god kännedom om det lokala

höjdsystemets eventuella deformationer.


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

SWEREF 99

RH 2000

213 st

43 st


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Mer information

Samband mellan nationella och kommunala referenssystem:

www.lantmateriet.se/rix95

 • Transformationsparametrar

 • Transformationsfiler för GTRANS

Geoidmodeller:

www.lantmateriet.se

klicka vidare på Kartor -> Geodesi och GPS -> Transformationer -> Programvarutillägg -> Geoidmodeller

Allmän information om geodesi, referenssystem etc.:

www.lantmateriet.se/geodesi


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Tack för mig

Frågor?

Allmänna geodesifrågor

Tel. 026-63 39 32

E-post: geodesi@lm.se


 • Login