Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Hantering av transformationer från SWEREF 99 till andra system PowerPoint PPT Presentation


 • 442 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hantering av transformationer från SWEREF 99 till andra system. Linda Alm Fredrik Dahlström linda.alm@lm.se fredrik.dahlstrom@lm.se . Linda Alm, Fredrik Dahlström, 2011-02-09 Helsingborg och 2011-02-10 Göteborg. Kartprojektion. SWEREF 99 TM SWEREF 99 dd mm. Transformationer från SWEREF 99.

Download Presentation

Hantering av transformationer från SWEREF 99 till andra system

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Hantering av transformationer frånSWEREF 99 till andra system

Linda AlmFredrik Dahlströmlinda.alm@lm.se

fredrik.dahlstrom@lm.se

Linda Alm, Fredrik Dahlström, 2011-02-09 Helsingborg och 2011-02-10 Göteborg


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Kartprojektion

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 dd mm

Transformationer från SWEREF 99

SWEREF 99 lat long ellh

Geoidmodell

Trans-

formation

RH 2000

RH 70

Lokala system

RT 90

Lokala system


Sweref 99 projektionszoner

12 00’

13 30’

15 00’

16 30’

18 00’

14 15’

15 45’

17 15’

18 45’

20 15’

21 45’

23 15’

SWEREF 99 – projektionszoner

SWEREF 99 TM

Nationell projektion

 • Medelmeridian: 15 00’

 • Skalreduktionsfaktor:

  k0=0,9996

 • Skalreduktionsfaktor:k0=1

 • E-tillägg: 150 000 m

 • N-tillägg: 0 m

 • E-tillägg: 500 000 m

 • N-tillägg: 0 m

SWEREF 99 dd mm

12 zoner för storskalig verksamhet

 • Medelmeridianer


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Transformation av plankoordinater

SWEREF 99  RT 90

 • Direktprojektion + ev. restfelsmodell

  SWEREF 99 lat long  RT 90 2,5 gon V

 • Den äldre 7-parameterstransformationen

  SWEREF 99 cart  RT 90 cart

 • Korrektionsmodell SWEREF99RT90 ver. 3

  SWEREF 99 lat long => RT 90 lat long

  SWEREF 99  Kommunala/Lokala system

 • RIX 95-samband, normalt Direktprojektion

  + ev. restfelsmodell

Ger ett medelfel på

ca 0.07 m och ett

maxfel på ca 0.2 m.


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

0

X0

Y0

k

Direktprojektion

Inpassningsförfarande där kartprojektionsparametrar anpassas till passpunkter angivna i latitud/longitud resp. plana x,y.

(,)Global

(x,y)Lokal


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

RIX 95-samband

Beräkningsmetod normalt: Direktprojektion, TM

+

TM+2DH

Alternativa metoder för system som är dåligt orienterade

+

3DH+TM


Exempel rix 95 samband

Exempel Rix 95-samband


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

”Nära” lokalt system

RIX 95-samband

(normalt Direktprojektion)

SWEREF 99 dd mm

SWEREF 99 TM

Transformationskedja RIX 95+ ev. restfelsmodell

GRID-modell

Lokalt system

Deformationsmodell

Korrektionsmodell

SWEREF 99lat/long


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Höjdkorrektion vid GNSS-mätning

Jordyta

H

h

Geoid

N

Ellipsoid

Höjdsamband:

H = h - N


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

SWEREF 99  RH 2000

För omvandling av ellipsoidhöjden i SWEREF 99 till höjden över havet i RH 2000 används geoidhöjder från geoidmodellen SWEN08_RH2000.

 • Baserad på geoidmodellen KTH08

 • Sambandet är framtaget m.h.a. 1570 GNSS/avvägningsobservationer

 • Innehåller landhöjningskorrektion (0.5 år)

 • Restfelskorrigerad


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Ung. noggrannhet SWEN08_RH2000

Medelfelet har skattats till 10–15 mm över hela Sverige inklusive Gotland.

I de allra högsta fjällen i nordväst och till havs är dock medelfelet högre än så, troligen runt 5–10 cm.

Höjdomvandling vid RTK-mätning:

Noggrannhet () i mätningen i SWEREF 99 (h): 20-25 mm

Noggrannhet () i SWEN08_RH2000 (N): 10-15 mm

Totalt (): 22-29 mm


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

SWEREF 99  RH 70

För omvandling av ellipsoidhöjden i SWEREF 99 till höjden över havet i RH 70 används geoidhöjder från geoidmodellen SWEN08_RH70.

 • Beräknad från huvudmodellen SWEN08_RH2000 genom att utnyttja höjdsystemsskillnaden mellan RH 70 och RH 2000.

 • Innehåller landhöjningskorrektion

 • Restfelskorrigerad

 • Jämförbar noggrannhet som SWEN08_RH2000 (gäller RHB 70)


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

SWEREF 99  lokalt höjdsystem

Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i

SWEREF 99 till höjden H över havet i ett lokalt

höjdsystem utförs enligt formeln:

H = h – Nlokal

där Nlokal hämtas från en lokalt anpassad geoidmodell

som möjliggör höjdmätning med GNSS i det existerande

lokala höjdsystemet (inklusive dess brister).

Därför krävs bl.a. god kännedom om det lokala

höjdsystemets eventuella deformationer.


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

SWEREF 99

RH 2000

213 st

43 st


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Mer information

Samband mellan nationella och kommunala referenssystem:

www.lantmateriet.se/rix95

 • Transformationsparametrar

 • Transformationsfiler för GTRANS

Geoidmodeller:

www.lantmateriet.se

klicka vidare på Kartor -> Geodesi och GPS -> Transformationer -> Programvarutillägg -> Geoidmodeller

Allmän information om geodesi, referenssystem etc.:

www.lantmateriet.se/geodesi


Hantering av transformationer fr n sweref 99 till andra system

Tack för mig

Frågor?

Allmänna geodesifrågor

Tel. 026-63 39 32

E-post: geodesi@lm.se


 • Login