hodnoty a potreby
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hodnoty a potreby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Hodnoty a potreby - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Hodnoty a potreby. Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Obsah. Ciele a pojmy podľa národného štandardu Hodnoty Potreby Druhy potrieb Teória hierarchie potrieb História.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hodnoty a potreby' - chavez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hodnoty a potreby

Hodnoty a potreby

Kód ITMS projektu: 26110130519

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia

obsah
Obsah
 • Ciele a pojmy podľa národného štandardu
 • Hodnoty
 • Potreby
 • Druhy potrieb
 • Teória hierarchie potrieb
 • História
ciele a pojmy pod a n rodn ho tandardu finan nej gramotnosti

Ciele a pojmy podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti

Chápať funkciu peňazí ako prostriedku harmonizácie vzťahu trvalých životných hodnôt s reálnym uspokojovaním životných potrieb.

Dôležité pojmy: životné hodnoty, životné potreby, financie, ľudská práca

hodnoty

Hodnoty

S pojmom hodnoty sme sa už stretli na začiatku tohto kurzu

Pamätáte sa, aké hodnoty boli pre vás vtedy dôležité? Zmenili sa nejako?

Úloha: Bez toho aby ste sa pozreli na zoznam predošlých hodnôt, napíšte 5 súčasných hodnôt a potom ich porovnajte s predošlými. Zmenili sa?

diskusia
Diskusia
 • Zamyslite sa, čo všetko zvyknete počas bežného dňa robiť a prečo? Čo sa danou činnosťou snažíte dosiahnuť?
 • USPOKOJENIE SVOJICH POTRIEB!!!!

( potreba jedla, pitia, lásky, pokoja,

oddychu...)

potreba
POTREBA
 • Uvedomený alebo neuvedomený nedostatok ( nadbytok) niečoho, t.j. stav, ktorý sa odchyľuje od životného optima človeka ( t.j. od jeho rovnovážneho stavu )
druhy potrieb
Druhy potrieb
 • Podľa významu pre život človeka:

1. Základné – primárne – existenčné

2. Vyššie – sekundárne – získané, naučené

B) Podľa počtu ľudí. Ktorých sa týkajú

1. individuálne

2- skupinové

3. celospoločenské

C) Podľa charakteru potreby

1.Hmotné – fyzické

2. nehmotné – duchovné a sociálne

slide9

Pokúste sa začleniť nasledujúce potreby do príslušného druhu potrieb podľa každého z uvedených hľadísk:

 • Potreba výživy
 • Potreba ochrany životného prostredia
 • Potreba priateľstva
 • Potreba zateplenia konkrétneho bytového domu
te ria hierarchie potrieb pod a maslowa
Teória hierarchie potrieb podľa Maslowa
 • Podľa nej potreby nie sú navzájom rovnocenné, ale dá sa určiť poradie v akom musia byť postupne uspokojované.
 • Hovorí o 5tich základných skupinách potrieb: potreba bezpečia ( fyzického i psychického), potreba sebarealizácie, fyziologické potreby( výživa, sexuálne uspokojenie...), potreby uznania ( od druhých i sebaúcta), sociálne potreby ( láska, priateľstvo...)
m eme ich zoradi do pyram dy
Môžeme ich zoradiť do pyramídy

Potreby sebarealáizácie

Potreby uznania

Sociálne potreby

Potreby bezpečia

Fyziologické potreby

hist ria
HISTÓRIA
 • počiatky ľudskej spoločnosti – vlastná činnosť človeka ( potreby bezpečia a fyziologické potreby) – všetko našiel zväčša v prírode
 • S rozvojom sa postupne zvyšoval počet potrieb – v súčasnosti si žiadny človek nedokáže vlastnou činnosťou zabezpečiť všetky statky na uspokojenie svojich potrieb.
zdroje
Zdroje
 • www.vzdelavanie.jasr.sk
 • Ekonomika pre stredné školy
ad