Endometriosis Patogenezinde Güncel Gelişmeler - PowerPoint PPT Presentation

Endometriosis patogenezinde g ncel geli meler
Download
1 / 44

 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Endometriosis Patogenezinde Güncel Gelişmeler. Hikmet HASSA Eskişehir Osmangazi Ünv. Tıp. Fak. Kadın Doğum ABD . Endometriosis. GENETİK bir hastalık mıdır ? İMMÜNOLOJİK disfonksiyonla giden sistemik bir hastalık mıdır? İNFLAMATUVAR bir hastalık mıdır?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Endometriosis Patogenezinde Güncel Gelişmeler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Endometriosis patogenezinde g ncel geli meler

Endometriosis Patogenezinde Güncel Gelişmeler

 • Hikmet HASSA

 • Eskişehir Osmangazi Ünv. Tıp. Fak.

 • Kadın Doğum ABD


Endometriosis

Endometriosis

 • GENETİK bir hastalık mıdır ?

 • İMMÜNOLOJİK disfonksiyonla giden sistemik bir hastalık mıdır?

 • İNFLAMATUVAR bir hastalık mıdır?

 • Endometriosis bir hastalık değil bir EPİPHENOMENON dur.

 • Peritoneal Endometriosis

 • Ovarian Endometriosis

 • Rektovaginal septum Adenomyotik nodülleri

3 ayrı antitedir


Endometriosis patogenezinde g ncel geli meler

 • Endometriosis sistemik bir hastalıktır biz ancak onun görünür kısımları ile ilgileniyoruz ?


Endometriosis klasik patogenez

Endometriosis-klasik patogenez

 • I. E-İmplantların orijinleri açısından Klasik Teoriler

  • Retrograt menstüasyon ( i mplantasyon ) Sampson’s Teorisi...1998

  • Çölemik metaplazi ( Meyer ) teorisi

  • İndüksiyon teorisi

  • Embryonik rest teori

  • Lenfatik ve vasküler metastaz teorisi


Endometriosis g ncel patogenez ve patofizyoloji

Endometriosis güncel patogenez ve patofizyoloji

 • Endometriotik İmplantların bulundukları Yerlerdeki Yaşam ve Büyüme seyirleri ve buna Etkileyen Faktörler:

 • I.Basamak Adezyon -hücre adezyon molekülleri

 • II.Basamak İnvazyon (MMPs ve TIMP )

 • III.Basamak Yaşam ve Proliferasyon


Endometriosis g ncel patogenez

Endometriosis güncel patogenez

I. BASAMAK

 • Endometrial hücrelerin mesotelial hücrelere ADEZYONU

 • Hücre Adezyon Molekülleri (HAM) aracılığıyla oluşur. ( İntegrinler, intrasellüler adezyon molekül-1, vasküler-cell adezyon molekül-1, hyalunirik asit ve reseptörü CD44)


Endometriosis g ncel patogenez1

Endometriosis güncel patogenez

 • II. BASAMAK

 • Endometrial hücrelerin mesotelium içineİNVAZYONU :

 • Matrix Metalloproteinas (MMPs) sistemi aracılığıyla oluşur (MMP-1, MMP-3, MMP7 )

 • MMPs - inhibitörleri: Tissue İnhitors

 • of MMP’s (TIMPs) endometrial remodeling ve menses te önemli rol oynar

 • TIMP enjeksiyonu endom. implant gelişimini suprese eder. MMP aktivite  : endom imp. invazyon ve büyümesini 

 • E.Seli, M.Berkkanoğlu, A.Arıcı: Obstet. Gynecol. Clin. N.Am. 30 (2003) 41-61


Endometriosis g ncel patogenez2

Endometriosis güncel patogenez

II-İnvazyon

MMP expresyonunun regülasyonunda rol oynayan faktörler:

 • Progesteron (MMP exp downregüle eder)

 • Paracrine faktörler : Cytokine ler ( P ) mediatörlüğünde etkirler)

 • Transforming Growth Faktör-beta (TGF-ß)

  İnsan endometriumunda TGF-ß, MMP-7 supresyonunun mediatörüdür.

 • İnterleukin-1 alfa(IL- ) MMP-3 için potent stimülatör.


Iii mplant ya am ve proliferasyona etkili fakt rler

III-İmplant Yaşam ve Proliferasyona Etkili Faktörler

 • İmmün faktörler

 • Endokrin faktörler

 • Genetik faktörler

 • Çevre Faktörleri

 • Apopitoz

 • E.Seli, M.Berkkanoğlu, A.Arıcı: Obstet. Gynecol. Clin. N. Am. 30 (2003) 41-61

 • A.Nap.AY.Demir, J.Evers. Best Practice & research Clin.Obst. Gynec 15:2 (2004) 233-244


Endometriosis g ncel patogenez3

Endometriosis güncel patogenez

III. BASAMAK

Ektopik Endometriotik hücrelerin YAŞAM ve PROLİFERASYONU ve buna etkileyen faktörler

 • I. İMMÜMOLOJİK FAKTÖRLER

  • Makrofajlar: ( Mkr )

   Peritoneal sıvıda  olması ile ektopik E-hücrelerini temizlemesi gelişimini yavaşlatması ya da inhibe etmesi beklenirken :

   E-implantı  nedendir ?: Neden:

   Mkr Growth-promoting cytokinler ve Growth Faktörler 

   Bu kombinasyon Mkr ve extrasellüler matrix komponent leri ilişkisini Scavenger reseptörlerini azaltarak bozar.


Endometriosis g ncel patogenez4

Endometriosis güncel patogenez

 • Sonuç-1: Endometriosis olgusunda scavenger fonksiyonunun azaldığına inanılır.

 • Sonuç-2:Mkr E-implantı growth stimulatory etkisi Mkr bağlantılı ürünlerin Endometriosiste ağrı ve infertilite patofizyolojisini de açıklayıcıdır.


Endometriosis g ncel patogenez5

Endometriosis güncel patogenez

 • Endometriotik epitelial ve stromal hücreler Haptoglobulin Glycosylated varyantı olan bir protein olan=ENDO-I saldığı gösterilmiştir. Endo-I

  Endometriotik lezyonBloke Peritoneal

  Fagositoz Makrofaj

  IL-6

  Haptoglobulin makrofaj bağlantısı sonucu:

 • makrofaj fagositik aktivitesi , adezivitiliği 

 • makrofajdan IL-6 yapımı  End. Stromal yapılar gelişir.

  L.C..Giudice seminars in Reprod.Med.Vol 21. No: 2, 2003


Mm n parametrelerdeki de i imler

İmmün Parametrelerdeki Değişimler

 • Natural Killer Cells (NK cell)

  Farklı çalışma sonuçlarına karşılık NK cell’e ait sitotoksiditede  (özellikle Evre III, IV endometriosis olguları periton sıvısı)

  Endometriosiste NK cell’ler daha artmış Killer inhibitory receptor ekspresyonu gösterir ve stimüle olunca sitotoksik aktiviteyi suprese eder.

 • Lenfositler

  Periton sıvısında ve endometriotik implantlarda T-L konsantrasyonu  helper ve supresor subtip oranları değişmemesine karşılık fonksiyonel cell-mediated immün cevap bozukluğu ve sitotoksik aktivite azlığı

  E-implant gelişimine nedendir denilmektedir.


Mm n parametrelerdeki de i imler1

İmmün Parametrelerdeki Değişimler

 • Otoimmünite:

  Endometriosis polyclonal B-cell aktivasyonu ve artmış otoantibody insidansı ile seyreder.

  E-bağlantılı bazı infertilite olgularında rastlanan bu durum otoimmünite açısından patogenez ve patofizyolojiyi tartışmalı kılmaktadır.


Mm n parametrelerdeki de i imler2

İmmün Parametrelerdeki Değişimler

 • Sitokinler ve Growth Faktörler

  Cy: Düşük mol ağırlıklı solubl-Pr olup sellüler aktivite regülasyonunu sağlayan geniş bir family dir.

  İmmün sistem içinde parakrin ve otokrin messenger olarak etkirler ve immün sistem ile vücudun diğer sistemleri arasında iletişim kurarlar. Etkileri Cytocine-res üzerindendir. Cy ve GF ler kemotaksis, mitoz, angiogenez ve diferansiasyonun regülasyonunda önemli göreve sahiptir.


Mm n resept rlerdeki de i imler

İmmün reseptörlerdeki değişimler

 • E-implant survival ve büyümesi açısındançeşitli cytokin ve GF ler gösterilmiştir. (peritoneal sıvıda  )

 • IL-1, IL-8, Monocyte-chemotactic protein,TNF-, Normal T-cell

 • CY/GF Etki Mekanizmaları:

 • Cytokin/GF peritoneal kaviteye mononükleer hücre kemotaksisini indükler  Daha çok CY/GF sekrete olur

   Endometrial stromal hücrelerin fibronectine adezyonu 

  E-hücre protein yüzeyine yapışır.

 • Metalloprotease- aktivite upregüle olur  extracellüler matrix degrade sonucu  invazyon kolaylaşır.

 • Angiogenezde rol alırlar.


Endometriosis g ncel patogenez6

Endometriosis güncel patogenez

 • Endokrin Faktörler:

  E-Estrojen bağımlı bir hastalıktır. Endometriotik implantın kendisinde Aberrant- Estrojen sentez ve metabolizması söz konusudur.

  Endometriotik lezyonlardaki Estrojen Orijini

  Adrenal OverEkstraovarian dokular

  Aromatase

  Androstenodione E1 E2

  X: (17-  Hidroksi

  PGE2 steroid dehidrogenaz

  VEGF tip 1 )End olgularında 

  (+) (+)

  IL-1 COX-2 tip 2 :İnaktive edici

  Arachiodonic acid


Aromatase

Aromatase

 • Endometrium ve ekstraovarian endometriotik odaklar yüksek düzeyde aromatase exprese eder.

 • GF/Cytokinler C-amp aracılığıyla Ar. Aktiviteyi

 • PgI-E2 endometriotik stromal hücrede potent Ar.aktivite ’dir.

 • Aromatase exp’da genetik defekt varlığı  end.olgularında olabilir  Ar endom. doku peritona varınca  inflamatuvar reaksiyon   lokal aromatase aktivite   lokal Estrojen 

 • Hastalık (-) ötopik endometriumlu olgularda Ar (-) dir.


Aromatase1

Aromatase

 • Aromatase aberrant expresyonunda ortamda 17--HSD Tip 1 varlığı ve progesteron ile indükte olunan 17--HSD Tip-2 yokluğunda odaklardan Lokal Estrodiol artımı olur.

 • E- implantlarda Lokal -E artımı ile implant yaşam ve büyümesi sürer.


Genetik fakt rler

Genetik faktörler

 • Endom. Olguların endometriumlarından Aberrant olarak exprese olunan gen ve gen productları:

  • Aromatase

  • Endometrial bleeding factor

  • 17--HSD

  • Hox A10

  • Hox A11

  • LIF

  • MM Protinase-7 ve 11

  • Progesterone reseptörleri

   LC. Guidice .Seminars in Reprod. Med.2003; 21, No:2: 119-134


Genetik fakt rler1

Genetik faktörler

 • Endometriosis herediter özellikli olabilir diye

  düşünülse de kesin mekanizma açık değil

 • End. tek hastalık düşünülürse:

  1. Derece akrabalarda %5-8 poligenic/multifaktöryel geçiş gösteriyor denilebilir.

 • Tek hastalık dışı genetik heterogenite söz konusudur Bir ya da daha çok formu mendelian olabilir ancak büyük gurup endometriosis nongenetik ya da polygenic dir


Evre fakt rleri

Çevre faktörleri

 • 2,3,7,8- tetrachlorodibenze-p-dioxin (TCDD)-polycholorinated diaromatic hydrocarbon

 • Kontamine yiyecek tüketimi, endüsteriyel kaçaklar ile alınır.

 • TCDD… over Progesteron sentezini  . P-induced TGF-  2 ekspresyonunu  endometrial MMPs  : Bu etkiler End. gelişimini 

 • TCDD antiestrojenik etkisi de vardır. Bu açıdan End. Geliştirmesi konusu ? Yeni çalışmalar gerekli


Apopitosis

Apopitosis

 • Yeni bulgular regürgite endometrial hücrelerin Apoptosise rezistans gösterdiği yönündedir.

 • Bu konudaki hücre ölümü ve proliferasyon balansının bozulmasındaki homeostatik kontrol disregülasyonundan Bcl-2 family ve Fas- FasL sistemleri sorumlu gözükmektedir.

 • Apopitosis işlerlik değişimleri sonucu ektopik lokasyondaki endometrial hücrelerde büyüme beklenmelidir.


Endometriosis patogenezinde g ncel geli meler

Endometriosis Tedavisinde Yeni Medikal ve Deneysel Yaklaşımlar


Endometriosis tedavisinde yeni medikal ve deneysel yakla mlar

Endometriosis Tedavisinde Yeni Medikal ve Deneysel Yaklaşımlar

I-Ru 486 (Mifepriston) ve Selektif Progesteron

Reseptör Modülatörleri (SPRMS)

II- GnRH – antagonist

III- Aromataz İnhibitörleri

IV- Tümör Nekroz Faktör-Alfa İnhibitörleri

V- Angiogenesis İnhibitörleri

VI- Matrix Metalloproteinaz İnhibitörleri

VII- Pentoxifylline ve diğer immünomodülatörler

VIII-Estrogen reseptör Beta agonistleri


I ru 486 mifepristone ve selektif progesteron resept r mod lat rleri sprms

I.RU-486 (mifepristone) ve selektif progesteron reseptör modülatörleri ( SPRMs ):

Pure Agonist progesterone ( Tip III)

J.1042

J.867

J.956

RU-486

Pure antagonistOnapristone ( Tip I)

İn-vivo Tip-I/ II ligandlar pure antagonist etki yapar

Tip II ligandlar agonist, parsiyel agonist veya antagonist etki gösterirler.

Günümüzde yalnız Tip II ligandlar endometriosisi tedavisinde kullanılırlar.

Mesoprogestinler

(Tip II)


I a ru 486 mifepristone

I-a RU-486 (Mifepristone)

 • Primer etkisi antagonist  ovulasyonu inhibe eder.

 • endometrium bütünlüğünü bozar

 • Günlük doz 50 – 100 mgr/gün

 • Yan etkileri: Sıcak basması, halsizlik, bulantı, kusma, KC

 • geçici transaminaz değişimleri, KMD ve lipid etkisi yok

 • Endometrial spiral arterde periarterial dejenerayon yapar. 

 • endom. lezyon geriler

 • 6 ay tedavi (insan) visibl lezyon gerilemesi olmuş

 • Endom- Ağrı için kontrolsüz çalışmalar: muhtemel etkili

 • Fertilite açısından data yetersiz


I b mesoprogestinler selective p rec mod lat rleri

I-b:Mesoprogestinler (selective P.Rec Modülatörleri)

 • Etki :Parsiyel antagonistler olup bazı dokularda progesteron-like davranırlar. (mixed agonist-antagonist etki )

 • SPRMs spiral a. Sayısı ve ölçülerini azaltırlar. Periarteriol dejenerasyon yapmazlar.

 • SPRMs mixed etkileri nedenli endometrial büyümeyi inhibe ederken progesteron yan etkilerini (meme hassasiyeti, depresyon ve sıvı retansiyonu vb.) azaltabilirler

 • Meoprestin J867 (Asoprisnil) faz III klinik calışmalarda minimal yan etki içinde ağrı giderici etki göstermektedir.


Ii gnrh antagonistleri

II. GnRH- antagonistleri

 • GnRH-a benzemeksizin antagonistler başlangıç gntrp ve over hormon stimulasyonu yapmaksızın GnRH- rec bloke ederler.

 • Hayvan modeli çalışmaları oldukça ümit vericidir.

 • Preliminary klinik çalışmalar güvenli ve etkin bulunmuştur. Faz III çalışmaları devam etmektedir.

 • İlk bulgularda endem olgularda health-related quality of life iyileştiriciliği gözlenmektedir.

 • Agonist ile mukayesede relatif etkinlik ve yan etki konuları cevaplanmamıştır.


Iii aromatase nhibit rleri

III-Aromatase İnhibitörleri

 • Endometriosis dokusu kendi estrogeni ni aromatase enzim expresyonu ile oluşturma özelliğindedir.

 • Bu enzim normal endometriumdan exprese olmaz.

 • Enzim PGE2 ile stimule olur ve estrojen yapımını güçlendirir.

 • Tedavide target aromataz enzimidir.

 • Rodent endometriosis modellerinde aromatase inhibitörleri çok başarılı sonuçlar vermiştir.

 • Kemik kaybı açısından dikkatli okunulması önerilmektedir.


Iii aromatase nhibit rleri1

III-Aromatase İnhibitörleri

 • Postmenopozal ciddi endometriosisli olguda anastrazole ile iyilik saptanması AI kullanımını gündeme gelirmiştir. (Bulun SE, Takayama K. Hum.Reprod Update 2000 G:413-418)

 • Kr. pelvik ağrı- Endometriosis tedavisinde 2,5mgr. oral Letrozole ve Add-back amaçlı düşük doz (2,5mgr.) Noretindrane acetate 6 ay kullanımı (pilot çalışma)

  (RKA ilavadi, SE Bulun. Fertil Steril. 2004(81).2:290-6)

  Ağrı tedavisinde başarılı bulunarak , endometriosis medikal tedavisinde aday olabileceği önerilmiştir.


Iv tnf alfa inhibit rleri

IV- TNF-Alfa Inhibitörleri

 • TNF-Alfa cytokineolup endometriosisli olgularda yapımı artmıştır.Bu artım peritoneal makrofaj geçisinede kısmen etkilidir. (Makrofaj influx)

 • Makrofaj influx en azından kısmen de olsa endometriosisli olguların biyokimyasal ve semptomatik değişikliklerinden sorumludur.

 • Cytokine etkili  Makrofaj aktivasyonu  Peritoneal kaviteye GF sekresyonunu  ve ektopik odağın implantasyon, büyüme ve gelişmesine uygun çevre sağlar.


Iv tnf alfa inhibit rleri1

IV- TNF-Alfa Inhibitörleri

 • Target olarak bu cytokine blokajı planlanmıştır.

 • Recombinant human TNF-Binding-Protein-1 (TBP-1) Baboonlarda etkin bulunmuş.

 • TBP-1, GnRH-antagonist, plasebo kullanılan Endometriosisli Baboonlarda ilk iki tedavi etkin

 • Henüz klinik çalışma yürütülmüyor.


V angiogenesis nhibit rleri

V- Angiogenesis İnhibitörleri

 • Periton kavitesine endometrium transplante olunca ; yaşam ve gelişimi için yeni kan akım desteğine ihtiyaç vardır. (Anjiogenesis )

 • Anjiogenesis koordine fonksiyonu içinde: endotel hücrelerinde  proliferasyon , migrasyon, extensiyon oluşarak  Bu hücreler extrasellüler matrix yapışır  matrix remodeling oluşarak  lümen formasyonu olur.

 • Endometrium ve endometriosiste çeşitli angiogenik faktörler vardır : VEGF en çok çalışılanıdır.


V angiogenesis nhibit rleri vegf

V- Angiogenesis İnhibitörleriVEGF:

 • Bu molekül endometriosis lezyonlarında, endometriomalarda, tartışmalı olmakla beraber periton sıvısında bulunur.

 • Mouse modelinde çeşitli angiogenic inhibitör kullanımı ile (Endostatin, TNP-470, celecoxib ve rosaglitazon vb) endometriosis lezyonlarında sayı ve ölçü 

 • İnsanda tek çalışma (2002) Thalidomide ile (anti-angiogenetik) yapılmış ve endom. ilişkili ağrıda iyileşme oluşmuştur. (Fertil-Steril.2002;78;587)


V matrix metalloproteinaz nhibit rleri

V- Matrix Metalloproteinaz İnhibitörleri

 • MMPs endopeptidazlar familyasından olup exstrasellüler matrix proteinlerinin degradasyon ve turnoverında yer alır.

 • MMPs etkileri doku spesifik inhibitörleri olan TIMPs (Tissue inhibitors of metalloproteinases) ile regüle edilir.

 • Bu enzimlerin endometriumdaki regülasyonu steroid hormonlar aracılığı iledir. Estrogen: MMPs  Progesterone: MMP aktiviteyi suprese eder.

 • Endometriosiste  MMP aktivite  endometriumun invazyon kaabiliyeti 

 • MMP-İnhibitör: ONO-4817 Mouse modelde experimental adenomyozisi 

 • Pratik uygulama için test olunmak ihtiyacında


Vii pentoxifylline ve di er mm nomod lat rler

VII-Pentoxifylline ve diğer İmmünomodülatörler

 • Pen. Makrofaj ve granülositlerden proteolitik enzim ve toksik oxygen specieslerinin generasyonu ile fagositozu inhibe eder ve TNF-alfa yapımı ile TNF-alfa ve IL-1 in granülositlerdeki inflamatuar etkisini azaltır.

 • Pen. immün disfonksiyonu düzeltir.

 • Ovulasyonu inhibe edici etkisi yoktur.

 • 400-1200 mgr-gün kullanılır. İyi tolere olur

 • GİS sıkıntıları, başdönmesi yapabilir.

 • Pen endom. infertil olgularda araştırılmış 60 olguda 12-ay-gebelik hızı Rx:%31, plasebo:%18.5 CNS (Balasch I. Hum.Reprod 1997 12:2046-2050)

 • Experimental: Rat ip-Loxoribine ve kültür ortamında interferon alpha 2b. Primatlarda çalışma yapılmamış.


Viii estrogen receptor beta agonist

VIII-Estrogen Receptor Beta Agonist

 • ER- alfa: endom. prolif. etkin

  ER-Beta:?

 • ER- Beta nın endometriosisteki varlığı muhtemel ER-alfa inhibitörü olarak tedavide yer alabilir.

 • Çalışmalar yeterli değil.


Sevgili arkada m unutulmayacaks n

Sevgili arkadaşımUnutulmayacaksın.

H.H


 • Login