Gwyliau
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 56

Gwyliau PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YSGOL STANWELL SCHOOL ADRAN Y GYMRAEG. Gwyliau. Enw : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dosbarth : 8 . . . Athrawes :. Polisi Marcio yr adran ac ysgol. Rheolau’r adran – The department Rules.

Download Presentation

Gwyliau

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


YSGOL STANWELLSCHOOL

ADRAN Y GYMRAEG

Gwyliau

Enw: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dosbarth: 8 . . .

Athrawes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


PolisiMarcio yr adran ac ysgol


Rheolau’radran – The department Rules

1. Dewchimewnyndawel................................................

2. Tynnwcheichcotiau................................................

3. Llyfrauallanynsyth................................................

4. Dewchâ’r offer cywir................................................

5. Gwrandewchynofalus................................................

6. Dwyloifyny................................................

7. Dim gweiddi................................................

8. Byddwchyngwrtais bob amser......................................

9. Siaradwchyn Gymraeg................................................

10. Cwbwlhewcheichgwaithyndaclus......................................


Iaith y dosbarth – classroom language


Chwilairiaith y dosbarth – find the answers in Welsh

I don’t understand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

May I have help? . . . . . . . . . . Sit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Open . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thank you . . . . . . . . . . . . . . .

Tidy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . close . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Good morning . . . . . . . . . . . . Good afternoon . . . . . . . . . . .

Please . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

y e h x n h c w n e l l r a d l b n v a s w u b g

t s h c v i f q q p v x d t l o l w c d x a y w y

a g g m w p j p h b k n e a k i g e z j q y r h n

w u e r u d u h f v w v e w o j r m j h r a j o x

e s k v i k d z c a t d h u x g a i f y n d i r t

l o p o v f t e h w n e c p n t v h i d s f o a m

w d t v d h e n t y f v l m t c x c e t h t a l u

c w p a r l y n m s w e g e p p u w w c a d g x o

h c t a c r c i n w i q s f f o c e j v e c a a t

x h b s p l d s i w j e l q f h s d j r h f z a c

y f u a c d u y y c c k s s z u x r o y j t m n w

b i l e i t c s p l e h i a g j p b d i o l c h a

u z c w x i e e w w z v m d z v w c w b x g z a i

h g d m e f g m t c f h j b i d o m m s x o z a w

j y x n p p c q n k h d k x h q r x d z g r r z k

d x e c r o d q w r s k k s h v o s y a o a d g s

l p a n f f t q c d o x j f c z u o e t b v k g h

e n t r p x c p l r y r l b w v h c y a i h w b e

o s g w e l w c h y n d d a e j c b h a c w j c c

w w q y b k d j k l f t i g a a s o g q d d o c r

a s n u o a r b a r b a d r c f i o c f l d j o k

p i x s w g c f v o c c h h x z r y l f t t j a d

m n n z d g p h g b m f p r x w g y n d n m d n x

b r t b g j c b k o q l n t c w m g a p s q u w r

r j l y d o ii c q o n c h f j t y d i w t n e o


Beth wnesttiynystodgwyliau’rhaf?What did you do during the summer holidays?


GwledyddCountries


Write a list in Welsh of the countries that you find:

n b a x t m q r g f s y m s b b d a n q n k l c r

s o r p h o l t i f t k p p v d x i a f g y h a z

m i d o v i r w r r q s t i y c i h u v x j o a j

f s r d g v n r f a k i p w y r a m e r i g m s w

n g f b r w c c f i a r e c r a m n e d n v z l n

m m u r e e y i a n v n m y l n x m v s f d g e n

a v v f u n w r r c d g w l a d g r o e g w a o v

i r k o r s f i y n a i l a r t s w a g l m r t e

x o h n m e i r a g r m l g n n f w g a l w z h k

r u w z y l m l o w i d j a e t r x d a y z k q u

k i l y c o e c m l w r l d d q a p r v h g x d t

b h t p d s t w l a w f e s f i w y v s i a p a n

v q i a d z h l s d x w q d a y e n w v p h j e m

h t i g e l c z n b s f f w l l v r i a v o y d c

e a p w l o a d w e y u s h g q r d y o i w b o n

d u r g g s w i c l j t b x e t g o w e o r i n r

e m e j o o j p g g r p i x d y x u z n e t o w g

v r l s g x ii t i b i f z y d o w u a i d n i l

j e v s u i s d a g b l m v t q p q x b l p t o q

q x n s b y t x z z f b h y b q p j y l t d e k v

p v j g s a w s l w k d g j i k o l j a q z z p a

c b a q s h e t q i s z r d o p m c z r u t b a b

h q u j n u g n r x z s n c o x c u i y l li g b

t j r n f n q q a t j o j q d e b b j z f c a c d

c a j p d f e d p k z b f q i c a v h t t q u s t


Labelwch y lluniauyn Gymraeg:


Ble?

Bleestti?

Where did you go?

Es ii + treigladmeddal

I went to + soft mutation

Y TreigladMeddal - The Soft Mutation

After ‘i’ in Welsh there is a soft mutation. Only the following letters are affected.

LL

B

RH

M

C

P

T

D

G

L

F

R

F

G

B

D

DD

/

Es ii + Penarth = Es iiBenarth

Es ii + Lloegr = Es iiLoegr

If the country has ‘yr’ or ‘y’ in front of it, esii becomes esii’r.... and we drop the ‘yr’ or ‘y’

Es i + Yr Alban = Es ii’r Alban


Ymarfer

 • Portiwgal _______________________________________

 • Brasil___________________________________________

 • Canada_________________________________________

 • Yr Aifft(Egypt)____________________________________

 • Rhufain(Rome)___________________________________

 • Malta __________________________________________

 • GwladGroeg____________________________________

 • Treforest _______________________________________

 • De Affrig _______________________________________

 • Llydaw _________________________________________

Using a dictionary find 3 place name and write the sentence:

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________


TeithioTo travel

Sutestti?

Sutteithiaistti?

How did you go?

How did you travel?

Es i... (I went...)

Teithiaisi ... (I travelled)


Llif –luniau: Draw flow-charts for the following:

Heia, Chris ydwi. Es ii’r Alban yn yr haf. Teithiaisi ar y trêni Glasgow ac ynaesimewnbwsi Ynys Arran. Roeddrhaidi mi fynd ar gefnbeicermwyncyrraedd y gwesty.

Shw mae!Janeydwi. Es iiSbaenyn yr haf. Es imewnbwsifaesawyrCaerdydd, ac ynaesimewnawyrenifaesawyr Alicante. TeithiaisiwedynmewnbwsiFenidorm.

Gareth ydwi. Es iiOgleddCymruyn yr haf.Teithiaisi ar y trêniGaerdydd ac ynamewnbwsi Aberystwyth. Ar ôlcyrraedd Aberystwyth, esi ar y trêniBorthmadog.

Hylo, Siânydwi. Es iiGorfu, un o ynysoeddGwladGroeggydafyrhieni. Es imewnawyren o faesawyrBryste. Teithiaisimewntacsii’rgwesty.


Atebion


Siarad am eraill – speaking about othersTeithio- to travel


Ffurfiauod o deithio


Cynlluniwchffurfod o deithio


Ymarfer


Pwy?Who?

Gydapwyestti?

With whom did you ?

Es igyda...

I went with...


Siarad am eraill – speaking about othersMynd – to go


Cynnyddhydynhyn


ArosTo stay

Blearhosaistti?

Where did you stay?

Arhosaisi ...

I stayed ....

MewncarafanIn a caravan

MewnbwthynIn a cottage

MewnpabellIn a tent

MewngwestyIn a hotel

MewntyhafIn a holiday home

MewnfflatgwyliauIn a holiday flat

MewngwersyllgwyliauIn a holiday camp

ArffermOn a farm

GydaffrindiauWith friends

Gyda perthnasauWith relatives

Gyda’rteuluWith the family

Am faint arhosaistti?

How long did you stay?

Arhosaisi am...

I stayed for....

Fis

month

Dairwythnos

3 weeks

Bythefnos

2 weeks

Wythnos

A week

Benwythnos

Weekend

Ychydigddyddiau

A few days


Labelwch y lluniau


Siarad am eraill – speaking about othersAros – to stay


Ymarfer

Cywirwch y brawddegau

Aeth Gwen iSbaen__________________________________________

Teithiodd Megan ar long _________________________________________

Arhosodd Tom mewngwesty _________________________________________

Teithiodd Tom mewn car _________________________________________

ArhosoddSteffan am dairwythnos _________________________________________

AethAledgyda’rysgol _________________________________________

AethSteffani’rAmerig _________________________________________

Arhosodd Megan am benwythnos _________________________________________


Ymarfer 3ydd person3rd person practise

Tom

Yr Amerig

Aeth Tom i’r _____________________

Arhosodd Tom ___________________

Teithiodd Tom ___________________

Aeth Tom _______________________

Aeth Tom am_____________________

Mewn gwesty

Mewnawyren

Gyda’rteulu

Dairwythnos

Lucy

_______________________________

 • ______________________________________________________________

 • _______________________________

 • _______________________________

 • _______________________________

Sbaen

Mewn tŷ haf

Ar long

Gydaffrindiau

Benwythnos


Hannah

_______________________________

 • ______________________________________________________________

 • _______________________________

 • _______________________________

 • _______________________________

Yr Eidal

Mewncarafán

Ar y trên

Gyda’rteulu

Dairwythnos

Dafydd

_______________________________

 • ______________________________________________________________

 • _______________________________

 • _______________________________

 • _______________________________


MwynhauTo enjoy

Fwynheuaistti’rgwyliau?

Did you enjoy the holiday?

Do

Yes, I did

Naddo

No I did not

wych

ffantasteg

fendigedig

dda iawn

hyfryd

hwyl

gyfeillgar

ofnadwy

ddiflas

sbwriel

ddrwg

ddrud

Iawn

hir


YmarferysgrifennuWriting exercise – write 8 sentences using the information on page 31 to help

1._______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

6. _______________________________

7. _______________________________

8. _______________________________


TywyddWeather

Sutroedd y tywydd?

How was the weather?

Roeddhi’n ...

It was ...

*Cawsonnipethglaw a pheth haul


GwneudTo do

Beth wnestti?

What did you do?

Es ii

I went (to)

Aethonnii

We went to

Gwnesi

I did/made

Gwnaethonni

We did/made

Bwytaisi

I ate

Sglodion

Bysgod

FwydSbaenegfel paella

FwydEidalaiddfelpitsa

FwydGroegaiddfelmoussaka

Nofio

Bysgota

Siopa

Dorheulio

Ymlacio

‘r dref

‘r tŷ bwyta

‘r caffi

‘r ddinas

‘r traeth

Parc dŵr

Pwll nofio

Parc thema

Gestylltywod

Gwrandawaisi

I listened

Darllenaisi

I read

Gwelaisi

I saw

arfyi-pod

Lyfr

gylchgrawn

dolffiniaid

Morfil

Empire State Building


Yr amseramodol – the conditional tenseHoffwni...- I would like...

Blehoffettifynd?

Where would you like to go?

Hoffwnifyndi ...

I would like to go to ...

Blehoffettiaros?

Where would you like to stay?

Hoffwniaros ...

I would like to stay...

Am faint hoffettiaros?

How long would you like to stay?

Hoffwniaros am...

I would like to stay for...

Suthoffettideithio?

How would you like to travel?

Hoffwnideithio...

I would like to travel...

Gydaphwyhoffettifynd?

With whom would you like to go?

Hoffwnifyndgyda ...

I would like to go with...


GwaithgrŵpAmseramodol


Amseramodol 3ydd person3rd person conditional tense

Hoffai Lucy...

Lucy would like ...

Hoffai hi ...

She would like ...

Hoffai e ...

He would like ...


Cynnyddhydynhyn


DyddiadurDiary

Levelled work

Your task is to write a 4 day diary about your holidays in WELSH. You must include 3 different activities for each day.


Annwylddyddiadur...

Dear diary ....

 • Yn y bore (in the morning)

 • Yn y prynhawn(in the afternoon) Yn y nos(in the night)

 • ar = on (a)

 • wedyn = then/next

 • ynhwyrach = later

 • tra’n = whilst

 • heddiw = today

 • yfory = tomorrow

 • heno = this evening

Taflen help - Help sheet

Dyddiau’rwythnos

DyddLlun

DyddMawrth

DyddMercher

DyddIau

DyddGwener

DyddSadwrn

DyddSul

Cywiâr – chicken

Byrger

Sglodion – chips

Brechdannau – sandwiches

Ffrwythau – fruit

Llysiau – vegetables

Salad

Hufeniâ – ice cream

Roedde’n = It was

Ddoniol = funny

Hwyl = fun

anhygoel = amazing

Wefreiddiol = thrilling

Rhyfeddol = amazing

Gyffrous = exciting

Wastraffamser = waste of time

Wastraffarian = waste of money

Wael – bad

Ofnadwy - awful

Geirfadefnyddiol


6 Tip Top6 Essential Tips to help you reach your potential in any Writing Task

Include sentence markers so that the reader knows where you are going in the argument/piece of writing (Here are some examples: Firstly, In contrast to this, Similarly, In conclusion....)

2. Remember your Capital letters ( Every sentence starts with a capital letter. You also need a capital letter for names of people, places, days of the week, months of the year, brand names etc.)

3. Paragraphs ( A new paragraph is needed when you change Time, Place, Topic Person/speaker). Remember this using the acronym TiPToP

4. Remember to punctuate properly ( A sentence should end with a question mark ? if it’s a question, acomma , to separate a list or to mark the less important part of the sentence. A full stop . is needed at the end of a sentence. An exclamation mark ! is needed if someone is shouting/saying a command or to show surprise.)

5. Take care with commonly misspelt words ( Look in your exercise books at the ones you tend to spell incorrectly. It’s often words such as definitely, Your/You’re, its/it’s, embarrass, necessary, separate, There/they’re/their

6. Proof – read your work when you have finished and you and a partner could peer assess (Check each other’s work for /suggestions and feedback)


Dyddiadur

Asesiadllyfragored – Draft 1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Adborthhunanasesu ac asesucyfoedion

In this writing task I believe I have attained level __________________________________

In this writing task my friend __________________thinks I have attained level __________


Cyngor am welliant

Syniadau

Capital letters

Punctuation

Spelling

Handwriting

Basic sentence structure

Linked sentences

Express an opinion

Reasons for the opinion

3rd person

Different tense

(past, present, future, conditional)

Idioms

Content

Agree/disagree

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Asesiadllyfragored – Ail ddraft

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In this writing task I have attained level:


Adolygu - Revision

Hylo, Sionydwi. Es iiSbaenynystodgwyliau’rhaf. Teithiaisimewnawyren. Es igydafynheulu. Arhosaisimewngwesty pump seren ambythefnos. Es inofioyn y môr bob dyddachosroeddhi’ngrasboeth.

Shwmae! Carysydwi. Es ii’rEidalynystodgwyliau’rhaf. Es igydafymamgu. Arhosaisimewntŷhaf am benwythnos. Teithiaisiartrên. Ynanffodusroeddhi’nbwrwglaw, felly aethonniisiopa.

Bore da! Gareth ydwi. Es iiIwerddonynystodgwyliau’rhaf. Es iar y trên ac ar long. Es igydafyffrindiau. Arhosaisimewnbwthyn am wythnos. Roedd y tywyddyniawn.Aethonniallan am fwyd ac iddawnsioyn y disgo.

Heia! Twmydwi. Es ii’r Alban ynystodgwyliau’rhaf. Teithiaisiar y bws. Es igydamam a dad. Arhosaisimewnpabell am ychydigddyddiau. Roeddhi’nbraf. Es ii’rtraeth. Gwnesigestylltywod.


Adolygu - revision

Match the sentences

Es iiSbaenI went to Ireland

Es imewnawyrenI went to Italy

Es igydafynheuluI went with my parents

Es iiIwerddonI went to Spain

ArhosaisimewngwetyI went in a plane

Es iargefnbeicI went with my family

ArhosaisimewntŷhafI stayed in a hotel

Es igydafyrhieniI went to Scotland

Es ii’rEidalI went on a bike

Es i’r AlbanI stayed in a holiday home

Read the conversation and answer the questions in ENGLISH

CarysHylo Sian. Beth wensttiynystodgwyliau’rhaf?

SianEs iiffwrdd

CarysBleestti?

SianEs iiFfrainc

CarysSutestti?

SianEs imewn car ac ar long

CarysEs ii’rAlmaenmewnawyren

SianGydapwyestti?

CarysEs igydafynheulu

SianEs igydafyrhieni. Arhosaisimewngwesty. Blearhosaistti?

CarysArhosaisimewnpabell

1. Where did Sian go on holiday? _____________________

2. How did Sian get there? __________________________

3. Who did Sian go with? ___________________________

4. Where did Sian stay? _____________________________

5. Where did Carys go on holiday? ____________________

6. How did Carys get there? _________________________

7. Who did Carys go with? __________________________

8. Where did Carys stay? ____________________________


Translate:

Gwyliau _____________________________

Ble? ____________________________

Pryd? ____________________________

Teithio ____________________________

Pam? ____________________________

Awyren ____________________________

Byw ____________________________

Bythefnos ____________________________

Fis ____________________________

GwladGroeg ____________________________

Yr Eidal ____________________________

Es i ____________________________

Aeth Jack ____________________________

Rhieni ____________________________

Fynheulu ____________________________

Gwesty ____________________________

Pabell ____________________________

Ffrindiau ____________________________

Wythnos ____________________________

Penwythnos ____________________________

Tywydd ____________________________

Bwyd ____________________________

Grasboeth ____________________________

Traeth ____________________________

Torheulo ____________________________

Pysgota ____________________________

Adolygu - revision


Hunan asesu – self assessment


Help

Rydwi’n – I am / I

Dydwiddimyn - I am not / I do not

Es i – I went

Es iddim – I did not go

Byddai’n – I will

Fyddaiddimyn – I will not

Hoffwni – I would like

Hoffwniddim – I would not like

Baswni’n – I would

Faswniddim – I would not

Mae Jacyn – Jac is / Jac

DydyJacddimyn - Jac is not / does not

AethJac – Jac went

AethJacddim – Jac did not go

ByddJac – Jac will

FyddaJacddimyn – Jac will not

HoffaiJac – Jac would like

HoffaiJacddim – Jac would not like

BasaiJac – Jac would

FasaiJacddim – Jac would not

Roeddwni- I was

I used to

Doeddwniddimyn-

Roedde’n- He was

He used to

It was

Doedd e ddimyn-

Roeddhi’n- She was

She used to

It was

Doedd hi ddimyn-


Idiomau

Arhyn o bryd = at the momentAr un llaw = on one hand

Ar y llawarall = on the other handBeth bynnag = however

Byth a hefyd = foreverByth a beunydd = forever

Bob hyn a hyn= every now and thenBob tro= every time

Cynbohir = before longDiolchbyth = thank goodness

Dim gobaithcaneri = not a hopeEfallai = perhaps / maybe

Erbynhyn = by nowFelarfer = usually

Gwaetha’rmodd = worse luckO’rdiwedd = at last

O droidro = from time to timeO brydi’wgilydd = from time to time

Pan maerhaidifi = when I have toRhagofn = in case

Wedi’rcyfan = after allWeithiau = sometimes

Wrthgwrs = of courseYnanffodus = unfortunately

Ynaml = oftenYnenwedig = especially


Connective list


VOC BOX

Look coverwritecheck

WOW

Words!


Cwestiynau

1. Beth wnesttiynystodgwyliauhaf? What did you do during the summer holidays?

 ____________________________________________________________________

2. Bleestti? Where did you go?

  ____________________________________________________________________

3. Sutestti? / sutteithiaistti? How did you go? / How did you travel?

 ____________________________________________________________________

4. Gydapwyestti? With whom did you go?

____________________________________________________________________

5. Blearhosaistti? Where did you stay?

  ____________________________________________________________________

6. Am faint arhosaistti? How long did you stay?

  ____________________________________________________________________

7. Fwynheuaistti’rgwyliau? Did you enjoy the holiday?

  ____________________________________________________________________

8. Sutroedd y tywydd? How was the weather?

  ____________________________________________________________________

9. Beth wnestti? What did you do?

 ____________________________________________________________________

10. Blehoffettifynd? Where would you like to go?

 ____________________________________________________________________


 • Login