Riskilapsed ja -noored - PowerPoint PPT Presentation

Riskilapsed ja -noored
Download
1 / 14

 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Riskilapsed ja -noored Children and Youth at Risk Madis Lepajõe Noorte ja välissuhete asekantsler Haridus- ja Teadusministeerium. Riskilapsed ja -noored. Programmi eesmärk Laste ja noorte riskide ennetamine ning heaolu parandamine Oodatavad tulemused

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Riskilapsed ja -noored

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Riskilapsed ja noored

Riskilapsed ja -nooredChildren and Youth at RiskMadis LepajõeNoorte ja välissuhete asekantslerHaridus- ja Teadusministeerium


Riskilapsed ja noored

Riskilapsed ja -noored

Programmi eesmärk

Laste ja noorte riskide ennetamine ning heaolu parandamine

Oodatavad tulemused

 • Tõenduspõhise sekkumise meetmete väljatöötamine ning rakendamine riskigrupi lastele ja noortele, sh ennetus

 • Alaealiste õigusrikkujate õiguste kaitsmiseks ja ühiskonda taaslõimimiseks vajalike sekkumismeetmete väljatöötamine ning rakendamine

 • Ühtse koordineeriva tugisüsteemi loomine


Riskilapsed ja noored1

Riskilapsed ja -noored

Programmi üldpõhimõtted

 • Kohalike omavalitsuste ning noortega tegelevate organisatsioonide toetamine töös laste ja noortega

 • Ennetavate ja tõenduspõhiste sekkumismeetmete rakendamine

 • Valdkondade ülene koostöö ja teenuste lõimimine

  Programmi maht:

 • EMP toetusmehhanismist - 6 505 000 eurot

 • Siseriiklikest vahenditest - 1 147 941 eurot


Programmi teostus

Programmi teostus

Programmi operaator:

Haridus- ja Teadusministeerium

Koostöös

 • Sotsiaalministeeriumi ja

 • Justiitsministeeriumiga

  Programmi rakendusüksus:

  Eesti Noorsootöö Keskus

  Doonorpartner:

  KS (Norra Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Liit)


Eeldefineeritud projekt lastele ja noortele suunatud teenuste regionaalne koordineerimine

Eeldefineeritud projektLastele ja noortele suunatud teenuste regionaalne koordineerimine

 • Lastele ja noortele suunatud tugisüsteemide ja teenuste analüüs

 • Lastele ja noortele suunatud regionaalsete teenuskeskuste kontseptsiooni väljatöötamine

 • Tõenduspõhise vanemlusprogrammirakendamine

 • Kohalike omavalitsuste kuriteoennetuse haldussuutlikkuse analüüs

 • Käitumisprobleemidega noortele mõeldud sekkumisprogrammide analüüs ning elluviimine

  Eestvedajad: Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium


Riskilapsed ja noored

Avatud taotlusvoorud


Laste ja perede regionaalsed teenuskeskused eeldefineeritud projekti tulemustega arvestades

Laste ja perede regionaalsed teenuskeskused(eeldefineeritud projekti tulemustega arvestades)

Regionaalsete keskuste loomine lastele ja peredele teenuste pakkumiseks ning koordineerimiseks erinevates valdkondades:

 • kohalike omavalitsuste toetamine keerulisemate lastekaitse juhtumite lahendamisel

 • kompetentside koondamine sotsiaal-, hariduse, kuriteoennetuse ja rahvatervise alal

  Eestvedaja: Sotsiaalministeerium


Kaasamine ja sekkumised hariduss steemis

Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis

 • Kaasava hariduskorralduse mudeli ja sobivate sekkumismeetmete väljatöötamine ning rakendamine formaalharidussüsteemis

 • Haridusasutuste vahelise koostöö parandamine ja töötajate koolitamine, tugimaterjalide ja hindamisvahendite arendamine

 • Väljalangemisohus noorte toetamine väljaspool kooli

  Eestvedaja: Haridus- ja Teadusministeerium


Noorte ja noorsoot organisatsioonide v imekuse t stmine

Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekuse tõstmine

 • Noorteorganisatsioonide ja noorsootööorganisatsioonide võimekuse tõstmine kaasamaks riskis elavaid lapsi ja noori

 • Noortele suunatud noorsootöö teenuste toetamine, ennetamaks laste ja noorte tõrjutust

 • Noorsootöö korraldajate kogemuste ja teadmiste vahetamine

 • Tulemuslike meetodite analüüs ja juhendmaterjalide väljatöötamine ning levitamine

  Eestvedaja: Haridus- ja Teadusministeerium


T rjutud noorte kaasamine ja korduvkuritegude ennetamine

Tõrjutud noorte kaasamine ja korduvkuritegude ennetamine

 • noortele õigusrikkujatele suunatud teenuste arendamine ning sekkumismeetmete tõhustamine

 • noorsootööasutuste koostöö toetamine alaealiste komisjonide, nõustamiskeskuste, kaasavat haridusmudelit rakendavate haridusasutuste ning kogukonnapõhist ennetusmudelit rakendavate omavalitsustega

  Eestvedaja: Haridus- ja Teadusministeerium


Riskilapsed ja noored

Väikeprojektide voorud


Kogukonnap hised kuriteoennetuslikud algatused

Kogukonnapõhised kuriteoennetuslikud algatused

Toetatakse:

 • ennetustöö läbiviijate kogemuste ja teadmiste vahetamist

 • kuriteoennetuslike koostöövõrgustike loomist ja arendamist

 • tulemuslike ennetustöömeetodite väljatöötamist

  Eelistatakse projekte, mida viiakse ellu mitme partneri koostöös, madalama haldussuutlikkusega ja suuremate sotsiaalmajanduslike probleemidega piirkondades.

  Eestvedaja: Justiitsministeerium


J tkutugi erikoolist ja vanglast vabanenud noortele

Jätkutugi erikoolist ja vanglast vabanenud noortele

Toetatakse:

 • jätkutoe teenusepakkujate koolitamist

 • kuriteoennetuslike koostöövõrgustike loomist ja arendamist

 • tulemuslike jätkutoemeetodite väljatöötamist

  Eelistatakse projekte, kus rõhk on noore ja pere suhete taastamisel, noorte iseseisvuse toetamisel, kogukondliku toetusvõrgustiku loomisel.

  Eestvedajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium


Riskilapsed ja noored

Tänan!

Programmi üldinfo:

Eesti Noorsootöö Keskus

www.entk.ee/riskilapsedjanoored


ad
 • Login