slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Riskilapsed ja -noored

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Riskilapsed ja -noored - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Riskilapsed ja -noored Children and Youth at Risk Madis Lepajõe Noorte ja välissuhete asekantsler Haridus- ja Teadusministeerium. Riskilapsed ja -noored. Programmi eesmärk Laste ja noorte riskide ennetamine ning heaolu parandamine Oodatavad tulemused

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Riskilapsed ja -noored' - chase


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Riskilapsed ja -nooredChildren and Youth at RiskMadis LepajõeNoorte ja välissuhete asekantslerHaridus- ja Teadusministeerium

riskilapsed ja noored
Riskilapsed ja -noored

Programmi eesmärk

Laste ja noorte riskide ennetamine ning heaolu parandamine

Oodatavad tulemused

 • Tõenduspõhise sekkumise meetmete väljatöötamine ning rakendamine riskigrupi lastele ja noortele, sh ennetus
 • Alaealiste õigusrikkujate õiguste kaitsmiseks ja ühiskonda taaslõimimiseks vajalike sekkumismeetmete väljatöötamine ning rakendamine
 • Ühtse koordineeriva tugisüsteemi loomine
riskilapsed ja noored1
Riskilapsed ja -noored

Programmi üldpõhimõtted

 • Kohalike omavalitsuste ning noortega tegelevate organisatsioonide toetamine töös laste ja noortega
 • Ennetavate ja tõenduspõhiste sekkumismeetmete rakendamine
 • Valdkondade ülene koostöö ja teenuste lõimimine

Programmi maht:

 • EMP toetusmehhanismist - 6 505 000 eurot
 • Siseriiklikest vahenditest - 1 147 941 eurot
programmi teostus
Programmi teostus

Programmi operaator:

Haridus- ja Teadusministeerium

Koostöös

 • Sotsiaalministeeriumi ja
 • Justiitsministeeriumiga

Programmi rakendusüksus:

Eesti Noorsootöö Keskus

Doonorpartner:

KS (Norra Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Liit)

eeldefineeritud projekt lastele ja noortele suunatud teenuste regionaalne koordineerimine
Eeldefineeritud projektLastele ja noortele suunatud teenuste regionaalne koordineerimine
 • Lastele ja noortele suunatud tugisüsteemide ja teenuste analüüs
 • Lastele ja noortele suunatud regionaalsete teenuskeskuste kontseptsiooni väljatöötamine
 • Tõenduspõhise vanemlusprogrammirakendamine
 • Kohalike omavalitsuste kuriteoennetuse haldussuutlikkuse analüüs
 • Käitumisprobleemidega noortele mõeldud sekkumisprogrammide analüüs ning elluviimine

Eestvedajad: Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium

laste ja perede regionaalsed teenuskeskused eeldefineeritud projekti tulemustega arvestades
Laste ja perede regionaalsed teenuskeskused(eeldefineeritud projekti tulemustega arvestades)

Regionaalsete keskuste loomine lastele ja peredele teenuste pakkumiseks ning koordineerimiseks erinevates valdkondades:

 • kohalike omavalitsuste toetamine keerulisemate lastekaitse juhtumite lahendamisel
 • kompetentside koondamine sotsiaal-, hariduse, kuriteoennetuse ja rahvatervise alal

Eestvedaja: Sotsiaalministeerium

kaasamine ja sekkumised hariduss steemis
Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis
 • Kaasava hariduskorralduse mudeli ja sobivate sekkumismeetmete väljatöötamine ning rakendamine formaalharidussüsteemis
 • Haridusasutuste vahelise koostöö parandamine ja töötajate koolitamine, tugimaterjalide ja hindamisvahendite arendamine
 • Väljalangemisohus noorte toetamine väljaspool kooli

Eestvedaja: Haridus- ja Teadusministeerium

noorte ja noorsoot organisatsioonide v imekuse t stmine
Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekuse tõstmine
 • Noorteorganisatsioonide ja noorsootööorganisatsioonide võimekuse tõstmine kaasamaks riskis elavaid lapsi ja noori
 • Noortele suunatud noorsootöö teenuste toetamine, ennetamaks laste ja noorte tõrjutust
 • Noorsootöö korraldajate kogemuste ja teadmiste vahetamine
 • Tulemuslike meetodite analüüs ja juhendmaterjalide väljatöötamine ning levitamine

Eestvedaja: Haridus- ja Teadusministeerium

t rjutud noorte kaasamine ja korduvkuritegude ennetamine
Tõrjutud noorte kaasamine ja korduvkuritegude ennetamine
 • noortele õigusrikkujatele suunatud teenuste arendamine ning sekkumismeetmete tõhustamine
 • noorsootööasutuste koostöö toetamine alaealiste komisjonide, nõustamiskeskuste, kaasavat haridusmudelit rakendavate haridusasutuste ning kogukonnapõhist ennetusmudelit rakendavate omavalitsustega

Eestvedaja: Haridus- ja Teadusministeerium

kogukonnap hised kuriteoennetuslikud algatused
Kogukonnapõhised kuriteoennetuslikud algatused

Toetatakse:

 • ennetustöö läbiviijate kogemuste ja teadmiste vahetamist
 • kuriteoennetuslike koostöövõrgustike loomist ja arendamist
 • tulemuslike ennetustöömeetodite väljatöötamist

Eelistatakse projekte, mida viiakse ellu mitme partneri koostöös, madalama haldussuutlikkusega ja suuremate sotsiaalmajanduslike probleemidega piirkondades.

Eestvedaja: Justiitsministeerium

j tkutugi erikoolist ja vanglast vabanenud noortele
Jätkutugi erikoolist ja vanglast vabanenud noortele

Toetatakse:

 • jätkutoe teenusepakkujate koolitamist
 • kuriteoennetuslike koostöövõrgustike loomist ja arendamist
 • tulemuslike jätkutoemeetodite väljatöötamist

Eelistatakse projekte, kus rõhk on noore ja pere suhete taastamisel, noorte iseseisvuse toetamisel, kogukondliku toetusvõrgustiku loomisel.

Eestvedajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium

slide14

Tänan!

Programmi üldinfo:

Eesti Noorsootöö Keskus

www.entk.ee/riskilapsedjanoored

ad