Akademická knižnica LF UK
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Lekárska fakulta PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Akademická knižnica LF UK. Lekárska fakulta. Univerzita Komenského v Bratislave. Kde nás nájdete?. Odborárske nám. 14, 813 72  Bratislava 1                                          t.č.:02 59357 437. Vstup do knižnice. Sme tu pre Vás. pedagógovia a výskumní pracovníci fakulty.

Download Presentation

Lekárska fakulta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Akademická knižnica LF UK

Lekárska fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave


Kde nás nájdete?

Odborárske nám. 14, 813 72  Bratislava 1                                          t.č.:02 59357 437

Vstup do knižnice


Sme tu pre Vás

pedagógovia a výskumní pracovníci fakulty

zamestnanci LF UK

študenti UK

Zamestnanci UK

Študenti LF UK

Ostatní používatelia


Knižnica v číslachr. 2013

Elektronické online knihy

80 990

Knižničný fond celkom

137 850

Počet aktuálne odoberaných periodík

173

Elektronické online časopisy

84 000

Prírastok kníh za rok 2013

1 741

Knižné jednotky v online katalógu

50 884

Počet registrovaných používateľov

3 003z toho 2 228študentov

Počet výpožičiek spolu

47 862


Služby a otváracie hodiny

adresa: Odborárske nám. 14, 813 72 Bratislava

t.č.: 02 59357 437

E-mail: [email protected]

URL adresa: www.fmed.uniba.sk/?kniznica


www.fmed.uniba.sk/?kniznica


online katalóg publikačná činnosť

Online katalóg

Online katalóg Akademickej knižnice Lekárskej fakulty UK je súčasťou Súborného online katalógu fakultných knižníc UK, je voľne dostupný na internete a návštevníci webovej stránky knižnice môžu v katalógu vyhľadávať podľa rôznych kritérií. Súborný online katalóg je súčasne elektronický archív záverečných prác.

Katalóg umožňuje používateľom interaktívny prístup k dokumentom a vyhľadávať podľa indexovaného poľa záznamu (napr. podľa autora, názvu, predmetového hesla, ISBN, vydavateľa, roku vydania atď.), zasielať elektronické žiadanky, predlžovať príp. rezervovať vypožičané dokumenty a pre registro-vaných používateľov zistiť prehľad výpožičiek.

Databáza publikačnej činnosti

Databáza obsahuje bibliografické informácie o publikáciách pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov a interných doktorandov UK.

Okrem záznamov o publikovaných dokumen-toch obsahuje databáza aj ohlasy na tieto práce, čo zvyšuje jej informačnú hodnotu.

Databáza publikačnej činnosti je počas celého roku priebežne aktualizovaná o nové záznamy publikovaných prác, citácií a recenzií.


Elektronické informačné zdroje

Databázy

Elektronické knihy

elektronické časopisy


Databázy


Elektronické plnotextové časopisy


Elektronické plnotextové knihy


Elektronické vzdelávanie


TVORBA PORTÁLULekárske informácie na internete


Bibliobox

Je víkend a chcete vrátiť knihu? Máte možnosť vrátiť knihy 24 hodín denne - 7 dní v týždni. Stačí ísť okolo knižnice ...


Predajňa kníh a skrípt LF UK

adresa: Sasinkova 4, 811 08 Bratislava

t.č.: 02 59357 445

E-mail: [email protected]

URL adresa: www.fmed.uniba.sk/?kniznica

Vstup do budovy LF UK


Tešíme sa na Vašu návštevu u nás

požičovňa

študovňa1. poschodie

študovňaprízemie


  • Login