ezagutzen azoka
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ezagutzen Azoka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Ezagutzen Azoka - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Ezagutzen Azoka. 2014 ekainak 14 junio 16 :30 - 19: 00 Avanzadako bulebarreko Stoa , Leioan. Zer da Ezagutzen Azoka ?. Ezagutzen Azokan pertsonak harremanetan jartzen dira dauzkaten ezagutzak komunitatean partekatzera , beste batzuengandik ikastearekin batera.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ezagutzen Azoka' - chars


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ezagutzen azoka

EzagutzenAzoka

2014 ekainak 14 junio 16:30 - 19:00

AvanzadakobulebarrekoStoa, Leioan

zer da ezagutzen azoka
Zer daEzagutzenAzoka?
 • EzagutzenAzokanpertsonakharremanetanjartzendiradauzkatenezagutzakkomunitateanpartekatzera, bestebatzuengandikikastearekin batera.
 • Parte hartzendutenpertsonekaldezaurretikLeioaztarrenEzagutzenSareangaiezberdinengaineandituztenezagutzakzeinjakinminakeskainiedoeskatudituzte. Dena dela, Azokakoikastaldiguztiakpublikoarenpartehartzeariirekiakizangodira.
helburuak
Helburuak
 • Leioakokomunitateanikasguneberribateskaintzea.
 • Leioako hiritarren arteko ikasketa prozesuak erraztea.
 • Ezagutzaezberdinakpartekatzea eta eraikitzea.
 • Belaunaldiartekopertsonenarteanharremanberriaksortzea.
 • Jarraikortasuna izan dezaketenjarduerakabianjartzea.
bcc les leioaztarren ezagutzen sarea
BCC / LES LeioaztarrenEzagutzenSarea
 • Jakintzaemaleak eta ikastekodesioakjakiteabilatzendugu LES/BCCn. Edozeinpertsonak parte hartudezake.
 • Ez dagoezagutzattiki eta handirik: zureezagutzattikihorigordetageradaiteke ala guztionaltxorra izan daiteke.
 • LeioakoIkas-Komunitateanfuntsezko tresna da LES/BCC. Komunitateadenokgarenheinean, zergarenjakinbeharduguezeregitenhasibainolehen. Norgaren, zeindirenguredesioak, gurebaliabideak, guregogoak. Horrekinhasikogarageroikasguneezberdinakdiseinatzen eta antolatzen, elkarrekin eta elkarrenarabera.
 • LESekgizarteratzefuntzioabetetzen du. Auzoaedoherriaikasketaanitzenazokabilakatzen da.
nola egiten ari gara
Nolaegitenarigara?

Hamar astetanzeharmerendoLESjarduerarenbitartezhurbildudirenhiritarrekpartekatu eta ikasinahidituztenezagutzakbilduditugu. Datuguztihoriekjasota, bereninteresekzerikusiazeukatenpertsonekinharremanetanjarrigaraEzagutzenAzokan parte hartzeaproposatuz.

Eurenezagutzakpartekatzeaonartudutenean, behardituztentresnakeskatzekoaukeraematendiegu, eta gukgureeskudaudenbaliabideak eta baldintzarikegokienakeskuratzendizkiegu, ikasketaprozesubakoitzamoduegokianabiatuahalizateko.

Hemenprozedurabatzukmarraztenbadira ere, unean-uneanbertandaudenekerabakidezaketeeurengurenaraberaikasketaprozesuarinolaekin eta jarraipenanolaeman. Gurezereginalaguntzailearenaizango da.

ingelesa euskera
Ingelesa - Euskera

Solasaldianaritukogaraikasinahidugunhizkuntzhorretan.

Horrezgain, partekatzekobestemodubattxartelenbidez izan liteke, hizkuntzaezberdinetangalderakplanteatuz. Galderakgaiezberdineiburuzkoak izan daitezke. Denonarteanelkarlagundukoduguhitzberriakikasteko.

 • Baliabidematerialak: 15 kartulina, errotulagailuak.
eskumuturrekoak egitea
Eskumuturrekoakegitea
 • Dakitenpertsonakmoduezberdinetakoeskumuturrakegitenaritukodira, eta ikasinahidutenekhaiekin batera egingodute.
 • Baliabidematerialak: apaingarriak, hariak, artaziak… Mahaiak, aulkiak.
argazkigintza
Argazkigintza
 • Pertsonabakoitzakberekamararekinargazkigintzakooinarrizkoprozesuakikasiahalizangoditu. Nolaenfokatu, koadroansartu, obturadoreaedota diafragmaren erabilpena...
 • Baliabidematerialak: pertsonabakoitzakberekamaraekarriko du.
joskintza jantzigintza
Joskintza - Jantzigintza
 • Jostenikasinahiduenpertsonaororizuzendua, dela oinarrizkojoskintza, arropa zehatzenbat, patroigintza, arropakbirziklatzea...
 • Baliabidematerialak: Mahaiak, aulkiak, jostekomakina, artaziak, hariak, patroiakegiteko papera, metroa, oihalak, bigarreneskukojantziak... Entxufeak, kableluzatzailea, pertsonabakoitzakekarditzakeenbirziklatzekojantziak...
gantxiloa
Gantxiloa
 • Gantxiloaegitenikasinahidutenpertsoneizuzendua. Puntubaxua, ertainaedotaaltuaerabilizehutenikasiahalizangodute, eta patroieijarraitubufandak, txanoak, lepokoak... Egiteko
 • Baliabidematerialak: Artileak, jostorratzak, mahaia, aulkiak, ereduakdakartzatenaldizkariak...
aulkiak tapizatzea
Aulkiaktapizatzea
 • Denborakaurreraahala, tapizatutakoaulkiakhondatzendoaz eta itxurazahar eta narrasahartzendute. Ez da betibeharrezkoaberriekinordezkatzea, batzuetanberrirotapizatzeanahikoa da berriitxuraberreskuratzeko. Eserlekuarentzakooinarriberriaprestatzenikasikodugu, eta tapizatze lana egingodugu, aulkiarenhasierakoitxuraguztizeraldatuz.
 • Baliabidematerialak: tapizatzekoaulkibatekarridezakezuedobestelabastidoreekinikasikodugu.
astronomia
Astronomia
 • Ikastekomodubat mural bategitea izan liteke . Mural honetankonstelazionagusiakjarrikogenituzke, baimarraztuta, edotatxintxeta eta hariekinizarrakmarkatu eta elkarlotuz...
 • Baliabidematerialak: kartulinak, errotulagailuak, plastilinak, artileak, txintxetak... Astronomiariburuzkoliburua...