เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้
Download
1 / 33

เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้ - PowerPoint PPT Presentation


  • 174 Views
  • Uploaded on

เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้. เสนอ. อาจารย์ ประสิทธิ์ ไชยศรี. จัดทำโดย. นางสาวยุวดี ใจเย็น รหัส 531103163219 นางสาว อรัญญา เอี่ยมครอง รหัส 531103163220 นางสาวอาทิยา ติย บุตร รหัส 531103163223 นางสาว ศิริ มา จำปารอด รหัส 531103163224 คณะ ครุศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้' - charles-carney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้


เสนอเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้

อาจารย์ ประสิทธิ์ ไชยศรี


จัดทำโดยเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้

นางสาวยุวดี ใจเย็น รหัส 531103163219

นางสาวอรัญญา เอี่ยมครอง รหัส 531103163220

นางสาวอาทิยา ติยบุตร รหัส 531103163223

นางสาวศิริมา จำปารอด รหัส 531103163224

คณะ ครุศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2


ความหมายเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้

การเรียนรู้ ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์


เทคนิคการจัดการเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนรู้

ความ (ต่อ)เป็นมาของการเรียนรวม


แนวทางการจัดการเรียนร่วมนั้น แนวทางการจัดการเรียนร่วมนั้น

มีประเด็นสาระสำคัญอยู่ 2 ประเด็น

ประเด็นที่ 1โรงเรียนการศึกษาพิเศษต้องเตรียมเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้พร้อมที่จะเข้าเรียนร่วมได้

ประเด็นที่ 2โรงเรียนและชั้นเรียนปกติทั่วไปไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน หลักสูตร เทคนิคการสอนการประเมินโรงเรียนเพียงแต่จัดบริการสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม


ความหมาย แนวทางการจัดการเรียนร่วมนั้นของการศึกษาแบบเรียนรวม

“รวมกัน” ที่ทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม ทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน ทุกคนยอมรับว่ามี ผู้พิการ อยู่ในสังคมและเขาเหล่านั้นต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับคนปกติ โดยไม่มีการแบ่งแยก


การ แนวทางการจัดการเรียนร่วมนั้นเรียนรวมแบ่งออกเป็น

1. การเรียนรวมเต็มเวลา ( Full Inclusion )

2. การเรียนรวมบางเวลา ( Partial Inclusion )


แนวคิด แนวทางการจัดการเรียนร่วมนั้นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม


หลักการ แนวทางการจัดการเรียนร่วมนั้นของการเรียนรวม


รูปแบบ แนวทางการจัดการเรียนร่วมนั้นการเรียนรวม

ด๊าด(Daeck , 2007 ) ได้เสนอรูปแบบการเรียนเต็มเวลาไว้ดังนี้

  • รูปแบบครูที่ปรึกษา ( Consultant Model )

  • รูปแบบการร่วมทีม ( Teaming Model )


รูปแบบ แนวทางการจัดการเรียนร่วมนั้นการเรียนรวม(ต่อ)

3. รูปแบบการร่วมมือ , การร่วมสอน

( Collaborative , Co. Teaching Model )

3.1 คนหนึ่งสอนคนหนึ่งช่วย ( One Teacher-One Supporter )

3.2 การสอนพร้อม ๆ กัน ( Parallel Teaching )

3.3 ศูนย์การสอน ( Station Teaching )

3.4 การสอนทางเลือก ( Alternative Teaching Design )

3.5 การสอนเป็นทีม ( Team Teaching )


รูปแบบ แนวทางการจัดการเรียนร่วมนั้นการเรียนรวม(ต่อ)

คาร์ทเนอร์และลิปสกี้ ได้เสนอรูปแบบการเรียนรวมไว้หลายรูปแบบ บางรูปแบบคล้ายกับที่คาร์ทเสนอไว้ แต่ที่ต่างออกไปมี 2 รูปแบบคือ

ฃ1. รูปแบบห้องเสริมวิชาการ ( Resource Room Model )

2. รูปแบบผู้ช่วยครู ( Teacher-Aid Model )


วิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนวิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนร่วม

วิธีสอนเด็กปัญญาเลิศ


วิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนวิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนร่วม(ต่อ)


วิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนวิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนร่วม(ต่อ)


วิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนวิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนร่วม(ต่อ)


เทคนิคในการสอนทักษะทางเทคนิคในการสอนทักษะทางสังคม


เทคนิคในการสอนทักษะทางเทคนิคในการสอนทักษะทางสังคม (ต่อ)


วิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนร่วมวิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนร่วม (ต่อ)

วิธีการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2 ประเภท คือ

1. เด็กที่มีปัญหาในชั้นเรียน (Learning Disabilities ใช้ชื่อย่อว่า LD)

2. เด็กสมาธิสั้น (Attention Deficit ใช้ชื่อย่อว่า ADD หรือ Deficit Hyperactive Disorder ใช้ชื่อย่อว่า ADHD)


วิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนร่วมวิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนร่วม


จบงานนำเสนอวิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนร่วม


ad