เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 33

  • 161 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้. เสนอ. อาจารย์ ประสิทธิ์ ไชยศรี. จัดทำโดย. นางสาวยุวดี ใจเย็น รหัส 531103163219 นางสาว อรัญญา เอี่ยมครอง รหัส 531103163220 นางสาวอาทิยา ติย บุตร รหัส 531103163223 นางสาว ศิริ มา จำปารอด รหัส 531103163224 คณะ ครุศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6584015


6584015


6584015

531103163219

531103163220

531103163223

531103163224

2 2


6584015


6584015


6584015

()


6584015

()


6584015

()


6584015

()


6584015

()


6584015

()


6584015

()


6584015


6584015

2

1

2


6584015


6584015

1. ( Full Inclusion )

2. ( Partial Inclusion )


6584015


6584015


6584015

(Daeck , 2007 )

  • ( Consultant Model )

  • ( Teaming Model )


6584015

()

3. ,

( Collaborative , Co. Teaching Model )

3.1 ( One Teacher-One Supporter )

3.2 ( Parallel Teaching )

3.3 ( Station Teaching )

3.4 ( Alternative Teaching Design )

3.5 ( Team Teaching )


6584015

()

2

1. ( Resource Room Model )

2. ( Teacher-Aid Model )


6584015


6584015

()


6584015

()


6584015

()


6584015


6584015

()


6584015

()

2

1. (Learning Disabilities LD)

2. (Attention Deficit ADD Deficit Hyperactive Disorder ADHD)


6584015


6584015


  • Login