Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2011
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2011 Ordförandekonferens Polstjärnan 23 – 24 november 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2011 Ordförandekonferens Polstjärnan 23 – 24 november 2011 Torbjörn Carlsson, utredare. Förbundsstyrelsens uppdrag 2011. Lönepolitik Jämställdhet Mångfald Ledarskap. Servicemål Medlemsrekrytering Facklig utbildning Uppföljning. Huvuduppdrag 2011.

Download Presentation

Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2011 Ordförandekonferens Polstjärnan 23 – 24 november 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uppf ljning av avdelningarnas uppdrag 2011 ordf randekonferens polstj rnan 23 24 november 2011

Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2011

Ordförandekonferens

Polstjärnan 23 – 24 november 2011

Torbjörn Carlsson, utredare


F rbundsstyrelsens uppdrag 2011

Förbundsstyrelsens uppdrag 2011

Lönepolitik

Jämställdhet

Mångfald

Ledarskap

Servicemål

Medlemsrekrytering

Facklig utbildning

Uppföljning


Huvuduppdrag 2011

Huvuduppdrag 2011

Genomföra servicemålen

Organisationsgraden ska bibehållas

eller helst öka

Avtal 2010 och Avtal 2012


Uppdrag dialoger och uppf ljning

Uppdrag, dialoger och uppföljning

Uppdrag till avdelningsstyrelserna – förmedlas vidare till sektioner, klubbar och AO

Avdelningsdialoger

Uppföljning vår och höst


Uppdrag dialog och uppf ljning

Uppdrag, dialog och uppföljning

Dialog med rikstäckande och lokala avdelningar under hösten

Uppföljning av uppdragen november 2011. Över 90 % av STs medlemmar omfattas


Uppf ljningen vad f ljs upp

Uppföljningen – vad följs upp?

 • En del av allt det arbete som avdelningarna genomför!

 • Förbundsstyrelsens uppdrag till avdelningarna – viktigt!


Har avdelningen rutiner f r att till mpa sts servicem l r 2010 inom

Har avdelningen rutiner för att tillämpa STs servicemål? År 2010 inom ( )

 • 95 % (93) av avdelningsstyrelserna har helt eller delvis rutiner för servicemålen

 • 94 % (100) av avdelningsstyrelserna kontaktar sektionsordförande eller motsvarande inom tre månader


Har avdelningen rutiner f r att till mpa sts servicem l

Har avdelningen rutiner för att tillämpa STs servicemål?

 • 72 % (67) av avdelningsstyrelserna bedömer att lokala facket - sektion/klubb/AO kontaktar nyanställda inom en vecka

 • 78 % (73) av avdelningsstyrelserna bedömer att lokala facket - sektion/klubb/AO kontaktar nya medlemmar inom 14 dagar


Rekrytering

Rekrytering

 • 94 % (90) av avdelningsstyrelserna har rekryteringsansvariga

 • 78 % (77) av avdelningsstyrelserna har handlingsplaner för att öka organisationsgraden eller håller på att utarbeta planer


Rekrytering1

Rekrytering

 • 81 % (76) av avdelningsstyrelserna bedömer att det finns rekryteringsansvariga på sektioner/klubbar där så är tillämpligt

 • 43 % (57) av avdelningsstyrelserna bedömer att det finns handlingsplaner på sektioner/klubbar där så är tillämpligt


L nepolitik

Lönepolitik

 • 70 % (67) av avdelningsstyrelserna har en dokumenterad arbetsplatsanknuten lönepolitik

 • 86 % (67) av avdelningsstyrelserna utverkar lönekartläggning som en förutsättning för löneavtal


Utbildning j mst lldhet och m ngfald

Utbildning – jämställdhet och mångfald

 • 29 % av avdelningsstyrelserna svarar att de bidragit till att utbildning kommit till stånd inom bägge områdena

 • 21 % svara att arbetsgivaren på eget initiativ genomför utbildning.

 • 50 % svarar att de inte arbetat med frågan att få till stånd utbildning


Avdelningsstyrelsen uppf ljning

Avdelningsstyrelsen - uppföljning

 • 91 % (83) genomför uppföljning av de prioriterade uppdragen


Sammanfattning uppf ljning 2011

Sammanfattning – uppföljning 2011

 • Förbättringar av hur avdelningarnas uppdrag genomförs jämfört med 2010

 • Servicemål, medlemsrekrytering och lönepolitik – hur når det ut till arbetsplatsen?


 • Login