Flow chart sistem kawalselia
Download
1 / 11

FLOW CHART SISTEM KAWALSELIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FLOW CHART SISTEM KAWALSELIA. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam Negeri Johor Oleh En Zainal Fitri bin Haji Ahmad. PENGENALAN. Flow chart SISKOM ini telah direka atas permintaan YB Dato CEO semasa kunjungan beliau ke Ibu Pejabat Negeri Johor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

FLOW CHART SISTEM KAWALSELIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


FLOW CHARTSISTEM KAWALSELIA

PerbadananPengurusanSisaPepejal &

PembersihanAwamNegeri Johor

Oleh En ZainalFitri bin Haji Ahmad


PENGENALAN

 • Flow chart SISKOM initelahdirekaataspermintaan YB Dato CEO semasakunjunganbeliaukeIbuPejabatNegeri Johor.

 • Flow chart SISKOM inimengandungisemuabutiran yang diperlukanbermuladaripadamemasukkan data-data kawalseliasehinggalahkepadapenghasilanLaporanBulanan KPI (BD13), LaporanPemotonganPembayaranKonsesidanjugaPenalti yang dikenakan.

 • Sebarangpenambahbaikanterhadapsistemadalahdigalakkansamasekalibagimenjaminmutukerja yang cemerlangdarimasakesemasa.


PAPARAN MUKA PERTAMA

DAFTAR USER

Nama :

Jawatan :

No Anggota :

Negeri/Daerah :

ID Pilihan:

KataLaluan:

KawasanSeliaan :

Daftar


PAPARAN MUKA KEDUA

SistemKawalselia & Penalti

PerbadananPengurusanSisaPepejal

& PembersihanAwam

No KP :

KataLaluan :

Masuk

Daftar


SELEPAS LOG-IN

SelamatDatang En AminudinHamid

Nama : AminudinHamid bin AbdHanan

Jawatan: PegawaiPenguatkuasa

No ID: 390

Negeri : Johor

Kawasan: Johor Bahru, Kulai & PasirGudang

PBT :

Taman :

Jalan :

SILA BUAT PILIHAN-PILIHAN YANG BERKAITAN

Seterusnya


SELEPAS MEMBUAT PILIHAN YANG BERKAITAN

PILIHAN INDEKS PENGUKURAN PRESTASI

KUTIPAN SAMPAH

PEMBERSIHAN PUSAT PENJAJA

PEMBERSIHAN JALAN

PEMBERSIHAN TANDAS

PEMBERSIHAN LONGKANG

PEMBERSIHAN PANTAI

PEMOTONGAN RUMPUT

PEMBERSIHAN “BUS STOP”

SAMPAH HARAM

PEMBERSIHAN JEJANTAS

PEMBERSIHAN BANGKAI

PEMBERSIHAN

Seterusnya


SELEPAS MEMBUAT PILIHAN INDEKS PENGUKURAN PRESTASI

KutipanSampah

PembersihanLongkang

PembersihanRumput


SELEPAS MEMBUAT PILIHAN INDEKS PENGUKURAN PRESTASI

 • Data akandisimpanmengikutbahagian-bahagian yang tertentu, diasingkandarisegikesalahan, dendadanpenaltidikirasecaraautomatikdan data disimpandidalam server.

 • Kaedahinimenjimatkanmasadanpraktikalbagimengelakkananggotakeluarkemukahadapanuntukmengisinamajalan yang sama.

 • Data jugaakandi “auto-generate” menghasilkankiraankesalahan, penaltidanpotonganterhadapsyarikatkonsesi yang berkaitan.


Apa yang perluterhasildaripada data-data yang dimasukkan ?

 • Jeniskesalahanmengikut :-

  - KPI

  - Negeri

  - Daerah

  - Taman

  - Jalan

  - Tarikh

  - Pihakkonsesi

 • Kiraanpotongan (berdasarkankepadapilihan)

 • Carta (KPI, Negeri, Daerah, Taman, Jalan, Tarikh, Konsesi)


Apa yang perluterhasildaripada data-data yang dimasukkan ?

 • Jadual (berdasarkankepadapilihan)

 • Laporan (berdasarkankepadapilihan)

  • Harian

  • Mingguan

  • Bulanan

  • TarikhTerpilih

  • LaporanBulananOperasiHarianPejabatCawangan (BD13)


sekian

SebarangSoalan ??


ad
 • Login