Εισαγωγή στην οδική ασφάλεια
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 70

Εισαγωγή στην οδική ασφάλεια PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Εισαγωγή στην οδική ασφάλεια. Το πρόβλημα Ευρωπαϊκή Ένωση 375,000,000 χρήστες οδικού δικτύου 200,000,000 άδειες οδήγησης 200,000,000 οχήματα 4,000,000 χλμ. οδικού δικτύου 1,200,000 ατυχήματα / έτος 38,000 νεκροί 1,600,000 τραυματίες 72,000,000,000 ευρώ (= 2% AE Π) Παγκόσμια

Download Presentation

Εισαγωγή στην οδική ασφάλεια

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6947107

Εισαγωγή στην οδική ασφάλεια


6947107

 • Το πρόβλημα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

   • 375,000,000 χρήστες οδικού δικτύου

   • 200,000,000 άδειες οδήγησης

   • 200,000,000 οχήματα

   • 4,000,000 χλμ. οδικού δικτύου

   • 1,200,000 ατυχήματα / έτος

   • 38,000 νεκροί

   • 1,600,000 τραυματίες

   • 72,000,000,000 ευρώ (= 2% AEΠ)

  • Παγκόσμια

   • 500,000 νεκροί

   • 15,000,000 τραυματίες


6947107

 • Το πρόβλημα

  • Ελλάδα

   • 16,000 οδικά ατυχήματαμε θύματα

   • 1,650 νεκροί (5 άτομα / ημέρα)

   • 22,000 τραυματίες

   • υλικές ζημιές (80,000 ατυχήματα σε ασφαλιστικές εταιρείες)

   • 1 νεκρός / 35 ατυχήματα (εντός κατοικημένης περιοχής) 30% νεκρών 72% ατυχημάτων

   • 1 νεκρός / 7 ατυχήματα (εκτός κατοικημένης περιοχής) 70% νεκρών 28% ατυχημάτων


6947107

Δείκτες οδικής ασφάλειας

 • ανά 10,000 κατοίκους

 • ανά 10,000 οχήματα

 • ανά 1,000,000 οχηματοχιλιόμετρα


6947107

 • Στατιστικά


6947107

 • Στατιστικά


6947107

 • Στατιστικά


6947107

 • Παράγοντες


6947107

ΑΙΤΙΑ

Όχημα

 • μηχανικές βλάβες

 • ανεπαρκής συντήρηση

 • παλαιότητα

 • υπερφόρτωση φορτηγών

 • ανεπαρκής έλεγχος

 • Εκσυγχρονισμός ΚΤΕΟ

 • Αντικατάσταση κινητήρων – απόσυρση

 • Κίνητρα για την απόκτηση εξοπλισμού ασφαλείας


6947107

ΑΙΤΙΑ

Περιβάλλον

 • οδική υποδομή

 • ομίχλη, σκόνη

 • βροχή

 • υγρασία, χιόνι, πάγος

 • σκόνη, καπνός, άνεμος

 • θερμοκρασία

 • φυσικός φωτισμός

 • Βελτίωση οδοστρωμάτων

 • Βελτίωση σήμανσης και οδοφωτισμού

 • Σύγχρονα συστήματα προειδοποίησης και καθοδήγησης οδηγών


6947107

ΑΙΤΙΑ

Χρήστες

 • παράβαση κανόνων οδικής κυκλοφορίας

 • απροσεξία

 • μέθη

 • αδιαθεσία

 • υπνηλία

 • Βελτίωση συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και εκπαιδευτών

 • Προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής

 • Εκστρατείες ενημέρωσης πολιτών

 • Ολοκληρωμένο σύστημα αστυνόμευσης

 • Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας

 • Βελτίωση συστήματος άμεσης επέμβασης


6947107

 • Αίτια (ΕΕ-15)

 • Υπερβολική ταχύτητα (30% των θανατηφόρων και σοβαρών ατυχημάτων)

 • Κατανάλωση αλκοόλ, άλλων ουσιών, κόπωση (10000 θάνατοι ετησίως)

 • Μη χρήση ζώνης ασφαλείας (7000 θάνατοι ετησίως)

 • Έλλειψη εξοπλισμού οχήματος (50% θανατηφόρα και σοβαρά ατυχήματα)

 • «Μελανά σημεία»

 • Μη τήρηση ωραρίου οδήγησης (επαγγελματίες οδηγοί)

 • Μειωμένη ορατότητα (500 θάνατοι ετησίως)


6947107

ΕΤΟΣ 2010

50% μείωση θανάτων λόγω τροχαίων ατυχημάτων

 • Στόχος (Ευρωπαϊκή πολιτική)


6947107

 • Στόχος (Ευρωπαϊκή πολιτική)

 • Εμψύχωσηχρηστώννα βελτιώσουν την οδηγική συμπεριφορά τους

 • προώθηση ασφαλών οχημάτων με εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών

 • Βελτίωση οδικής υποδομής και εξάλειψη «μελανών σημείων»


6947107

 • Οδηγική συμπεριφορά

 • Υπακοή στους κανονισμούς οδικής ασφάλειας

  • Ενδυνάμωση του συστήματος επιτήρησης

  • Διατύπωση προδιαγραφών ελέγχων, συλλογής, σύγκρισης και δημοσίευσης στοιχείων

  • Συμμετοχή σε εκστρατείες οδικής ασφάλειας

  • Κατηγοριοποίηση και σήμανση ουσιών και ιδιοτήτων αυτών

  • Ομοιογενοποίηση προστίμων


6947107

 • Οδηγική συμπεριφορά

 • Χορήγηση αδειών και εκπαίδευση

  • Εισαγωγή ελάχιστων προδιαγραφών εξεταστών οδηγών και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης οδηγών

  • Θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών φυσικής και διανοητικής κατάστασης οδηγών

  • Καθορισμός προγράμματος οδικής ασφάλειας στο εκπαιδευτικό σύστημα

  • Εφαρμογή μεθόδων επανένταξης οδηγών - παραβατών (κυρίως νέων)


6947107

 • Οδηγική συμπεριφορά

 • Χρήση κράνους

  • Ενθάρρυνση χρήσης κράνους από όλους τους επιβαίνοντες σε δίκυκλο

  • Μελέτη της αποδοτικότητας του κράνους σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και ποδηλάτες

  • Θέσπιση μέτρων προς υλοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

    Μείωση σοβαρών τραυματισμών κατά 50% (1000 ετησίως)


6947107

 • Νέες τεχνολογίες

 • Παθητική ασφάλεια

  • Οπτικοακουστική υπενθύμιση για εφαρμογή ζώνης ασφαλείας

  • Εξοπλισμός ασφάλισης παιδιών στο όχημα

  • Εξοπλισμός για ηπιότερες επιπτώσεις σε συμπλοκές με πεζούς και ποδηλάτες

  • Συστήματα συγκράτησης κατά τη σύγκρουση

  • Προσαρμογή του σκελετού των φορτηγών για εξάλειψη επιπτώσεων σε επιβατικά οχήματα

  • Διερεύνηση συμπεριφοράς νέων οχημάτων (4Χ4, πολυμορφικά, σπορ)


6947107

 • Νέες τεχνολογίες

 • Ενεργητική ασφάλεια

  • Φώτα κατά τη διάρκεια της ημέρας

  • Βελτίωση ορατότητας, εξάλειψη «τυφλού» σημείου

  • Βελτίωση ελαστικών οχημάτων

  • Παρακολούθηση κατάστασης οδηγού

  • Εφαρμογή συσκευών προσαρμογής ταχύτητας

  • Προσαρμογή συστημάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες

  • Ανάπτυξη διεπαφών και αποδοχής από το χρήστη


6947107

Παρακολούθηση του οδηγού


6947107

Παρακολούθηση του οδηγού


6947107

Παρακολούθηση του οδηγού


6947107

Παρακολούθηση της οδού


6947107

Παρακολούθηση της οδού


6947107

Προειδοποίηση του οδηγού


6947107

Καθοδήγηση του οδηγού


6947107

Προειδοποίηση του περιβάλλοντος


6947107

 • Βελτίωση υποδομής

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


6947107

 • Βελτίωση υποδομής

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ


6947107

 • Βελτίωση υποδομής

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


6947107

Συστήματα επιτήρησης (έλεγχος ταχύτητας)


6947107

Νοσοκομείο

(Ιπποκράτειο)

Νοσοκομείο

(ΑΧΕΠΑ)

Δεδομένα τραυματισμών

ΕΚΑΒ

διεπαφές

Express Service

διεπαφές

κλήσεις

επαλήθευση

ΒΔ

επαλήθευση

ανάδραση

ΒΔ

ανάδραση

Θέση/

Κατάσταση

μονάδας

ΔΕΣΕ

AUTOSCOPE

διεπαφές

 • φόρτος

 • ταχύτητα

 • κατάληψη

ΒΔ (Δ)

εντοπισμός

Δεδομένα

συμβάντων

ΒΔ

επαλήθευση

 • συμβάντα

Πληροφόρηση

αυτοκινητιστών

διαχείριση

Διαχείριση οδικών συμβάντων


6947107

GPS

 • ID

 • longitude

 • latitude

terminal

 • ID

 • status

GPS

antenna


6947107

GPS

terminal


6947107

το όραμα "μηδέν ατυχήματα"

 • υποδομή υψηλών προδιαγραφών

 • πλήρες δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών

 • τακτική ανανέωση του στόλου οχημάτων

 • συνεχής επιτήρηση οδηγών και υποδομής

 • αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας

 • δραστική αλλαγή συμπεριφοράς


6947107

H πρακτική

της οδικής ασφάλειας

στην Ελλάδα


6947107

Μελέτες

 • Εθνικές - περιφερειακές

 • Οδού

 • Θέσης

 • μεμονωμένου ατυχήματος


6947107

Μελέτες

 • Κατηγορίες ατυχημάτων

  • Συνολικός αριθμός ατυχημάτων

  • Αριθμός ατυχημάτων με θύματα

  • Ατυχήματα πεζών

  • Δείκτες ατυχημάτων

   • Ατυχήματα με θύματα / σύνολο ατυχημάτων

   • Θύματα / σύνολο ατυχημάτων

   • Τύπος ατυχημάτων / σύνολο ατυχημάτων


6947107

Μελέτες

 • Μοντέλο SMEED

  • F = 0.0003 (V P 2)1.3

  • όπου

  • F = αριθμός νεκρών από οδικά ατυχήματα

  • V = αριθμός κυκλοφορούντων οχημάτων

  • P = πληθυσμός χώρας


6947107

Μελέτες

 • Αιτίες ατυχημάτων στην Ελλάδα

  • Κακή κατάσταση δικτύου

  • Μεγάλος αριθμός δικύκλων

  • Μεγάλος αριθμός πεζών

  • Μεγάλη ηλικία και κακή συντήρηση οχημάτων

  • Μεγάλο ποσοστό φορτηγών και αγροτικών μηχανημάτων

  • Μη τήρηση κανόνων οδικής κυκλοφορίας

  • Παρόδια ανάπτυξη χωρίς έλεγχο προσβάσεων


6947107

Νομοθεσία

 • Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)

 • Υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης

 • Διεθνής Συμφωνία Βιέννης

  • οδική κυκλοφορία

  • σήμανση, σηματοδότηση


6947107

Φορείς


6947107

Υπουργείο εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 • ΕΣΠΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


6947107

 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων

Μεταφορές

 • Επιβατικές Μεταφορές

 • Εμπορευματικές Μεταφορές

 • Τεχνολογία Οχημάτων

 • Οδική Ασφάλεια

 • Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων (KTEO)

 • Τεχνικός Έλεγχος Δικύκλων

 • Ι-ΚΤΕΟ

 • Πληροφόρηση για Θέματα Οδικού Μεταφορέα

 • Ψηφιακός Ταχογράφος

 • Διαρκής Επιτροπή για Πράσινες Μεταφορές

 • Διαρκής Επιτροπή Εξετάσεων Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων


6947107

 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων

Επικοινωνίες

 • Δίκτυα και Υπηρεσίες

 • Κρατικά Δίκτυα

 • Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

 • Ραδιοφωνία και Τηλεόραση

 • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

 • Τυποποίηση και Πιστοποίηση

 • Δορυφορικές Επικοινωνίες

 • Κεραίες

 • Ραδιοερασιτέχνες

 • Ραδιοεπικοινωνίες Πλοίων

 • Δραστηριότητες Διεθνών Οργανισμών


6947107

 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων

 • Προμήθειες

 • Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων

 • Εγκρίσεις τύπου δεξαμενών ADR


 • 6947107

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

  • περιβαλλοντική πληροφορία

  • αειφόρος ανάπτυξη

  • χωροταξική πληροφορία

  • πολεοδομική πληροφορία

  • κτιριοδομική - οικιστική πληροφορία

  • διεθνή θέματα


  6947107

  • Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη


 • Login